Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

M A T Tt RHAID MINED AT Y GWAED Y Gwaed Bywyd. im C tat ° t Y Gwaed yw'r N erth. Y Gwaed Fobpeth. YMAE pawb — a chwi yn eu myeg — yn agored i nifer o Glefydau. Paham felly? Oherwydd fod Anmhurdeb yr Awyr, Anmhur- deb y Dwfr, Anmhurdeb y Dywydd, ac Anmhur- deb pethau amgylchiadol yn creu Anmhurdeb yn y Gwaed. A phan y bydd y Gwaed yn cael ei lygru a'i wenwyno, y mae yn gwneud yn bosibl i'r SCURVY, TARDDIADAU Y CROEN, RASH, PENDDYNOD, CORNWYDON, ECZEMA, LLYGRIADAU, GWYNEGON, COESAU CLWYFEDIG, CANCR, CLWY'R BRENIN. a llu o Glefydau eraill y Corph a'r Ymenydd, i ruthro ar wahanol ranau o'r cyfansoddiad. Fe ellir atal a rhagflaenu y rhan fwyaf o'r Clefydau ag sydd yn blino yr hil ddynol drwy gadw'r Gwacd yn Bur. Y mae miloedd yn barod i dystio a phrofi fod HUGHES'S BLOOD PILLS Yn Puro y Gwaed ac yn ei gadw yn Bur. Oa byddwch yn dioddef oddiwrth DDOLUR PEN, DIFFYG TRAUL, POEN CEFN, BILIOUSNESS, GWYNT, AFU DDRWG, CORPHRWYMEDD, NERVES GWAN, ANHWYLDERAU Y CYLLA A'R ARENAU. Cofiwch fod gwreiddyn y drwg yn y GW AED, a bod yn rhaid myned at y Gwaed cyn y gellir cael iachad gwirioneddol. Mae HUGHES'S Blood Pills YN CAEL EFFAITH UNIONGYRCHOL AR Y GWAED AC AR YR HOLL GYFANSODDIAD. Rboddwcb Brawf Arnynt. Mynwch H wn akeHeb weled Twyll Llun y Galan Ydyw. ar bob Box. Ar werth gan bob Chemist a Stores am Is lie, 2s 9c, a 4s 6c, neu danfoner eu gwerth mewn P.O. neu Stamps at JA.COB HUGHES, M.P.S.L.D.S., MANUFACTUKING CHEMIST, PENARTH, CARDIFF. RODDASOCH CHWI BRAWF AR Gomer's Balm, ELI YW HWN AT BOB CLWYF. Mae "GOMER'S BALM" yn iachau braidd yn wyrthiol holl Glefydau allanol y corff, megys CLWYFAU, RASH, SCURVY, ECZEMA, LLOSGIADAU, PILES, PENAU CRACHLYD, LLYGRIADAU PLANT A BENYWOD, DWY- LAW TORIADOL, MALUAETHAU, TARW- OEN CRAFU, CYMALAU POENUS, AT PS- COESAU DRWG Gofynwch am "Gomer's Balm," a mynwch ¡uclcd enw "JACOB HUGHES" ar bob box- heb hyn twyll ydyw. Ar werth gan bob Chemist a Stores am Is lie, neu danfoner ei werth mewn Stamps neu P.O. at JACOB HUGHES, MANUFACTURING CHEMIST, PENARTH, CARDIFF. v- »,« >< «;T; Y. W. IT? W »* ML t Gperataaeih Gufeillgar 3 Ss i chwi os ydych yn teimlo wedi rhedeg i lawr, neu allan o hwyl, neu yn dyoddef oddiwrth sefyllfa afreolaidd yr Afu, Elwlod, Cylla, neu'r Ymysgaroedd$ fyddai cymeryd meddyginiaeth hir- brofedig. Nid cavedigrwydd fyddai gofyn i chwi anturio meddyginiaeth jf; heb ei phrofi. Mae gan BEECHAM'8 ig PILLS gymeriad byd-enwog, ac y maent yn gwerthu wrth y miliynau o jt 2 flychau yn fiynyddol, gan gadw bob m dydd ddegau o filoedd o bobl mewn Sj jjV iecliyd perffaith. Cynghor y bobl hyn Cymeryd | BEE(HAM$! | PILLS 1 LT. at Gur, yn y Pen a'i Salwch, Diffyg 1A 5? Treuliad, Gwendid yn y Gwaed, \,y f* Rliwymedd, y Beil, ac Eiddilwch yn ]f Nghyfimdrefn y Nerfau. Jlaent yn -iffieithio yn gyflym, ac yn gweil.i yn fuan yr holl anhwylderau sydd yn w achosi cymaint poen a phryder i chwi. w vf Byddweh ar eich mantais o'u cymeryd £ el y mae lluaws eraill yn gwneud jjjr 8t gyda'r fath fudd iddynt eu htmain. Ht liechreuwch gymeryd BEECHAM'S & PILLS I Ar Unwaith. I & # # If- PvHc:ttt TO untg -an THOXAB Drzcz"o Ii si. Helens, Lancaafairs. m ? 'j £ G*crtii!r yn mbob man mewn blycbau, prls w 1/1J (5* o belenau) a 2/9 (» £ 8 o fceleoau). w DANTBZ VIRUS b an a tdwb. but DZS TWTS W RATS & MICE ffarmlt tbHuman B^tflgyDocmtk*othertofaaala.*•» ■ MaCm X*; Tta*» Peti Hrwtfeor^ ■ DANYSZ VIRUS,* Ltd.. Box W I W. I«>a«B)haU Ix—t. London, «n4 «1 >11 0bem55. J

ABERMAW.

BANGOR.

BETHESDA.

Terfyn Eithaf Gwendid y Giau.

8ETTWSYCOED,

CRICCIETH.

DYFFRYN NAWTLLE A'R AMGYLCHOEDD.

Advertising

FFESTINIOG.

CAERNARFON.

LLANBERIS.

LLANRWST.

PENMACHNO AtR CWM.

PORTHMADOG. ]

PWLLHELI.

PENRHOSGARNEDD.

TALYBONT (Bangor).

Asthma Bronawl.

Advertising