Hide Articles List

18 articles on this Page

Advertising

I Undebwyr Deheudir Arfon.

News
Cite
Share

I Undebwyr Deheudir Arfon. CYFA'RFOD YM MHORTETMADOG. ANERCSHIAD afR ORMSBY-GORE, A.S. Cafwyd cy far fod brwdfrydig yng NghlWb Undebwyr Portlimiadog, nos Fawrth, Tac ar walioddiad yr aelodau rhoddodd yr Anrhyd- eddus W. Ormsby-Gore, A.S., aaaiexcliiad bywiog ar aetyHfa. wleidyddol y -wlad. Yr oedd yn Tbreseniiol: Y Mrd R. J. Piiracjl, cadeirydd y CIAVTD (llywydd); ,E. Andre we s,.|J. J. Riley, G. Priohard (ysg-riftennydd y clwb), y7y W. H. Evans, Riohard Parry, W. O. Jones, H. Wabefield, D. B. Williams, J. Hainge, W. Willia-ms (Gwilym. Medrion), Mrs Oasscoi, Mi-s,Greaves, Paicthn. J. E. Williams a J. James, ac ereill. Wrt'h gyflnvyuo Mr Ormsby-Grore, dywedodd y Cadieirydd fod ganddo fwynhad ma-wryn yr amrhydedd o gyflwyno i sylw y cyfarfod Aelod SøneddoJ. iC^mreig oedd yn Geidwadwr gwirioueddol a byw. Yr oedd gw-eled aelod Seneddol Cyimrciig yn beth angJiyffredin 711 awr yng Nighymni. Mr Ormsby-Gore oedd yr unig Geadwad'wr dros Ogledd iQymTU; ac ex fod dros 90,000 o blcddleisian Ceidwadoil yng Nghymru eto i Igyd da-u aedod Senieddoi yn unig oedd ganddyut. Yx oedd flelly waith xnarwo* ganddymt o'u blacjn. Bu adeq Dan oedd tua ph-edwar ar bymtheg o Geodwajdwyr yn cynrychioli Cymrxi yn y Sensedd. Yr oedd Mr Lloyd George wedi bod yn ymosod ar y dosbarth y perthynai Mr Ormsby-Gore liddo. Ond yr oedd teulu yr .a.elod an^deddus wedi bod yn ymladd dros eu gwlad cy n i neb Qrioedglywed son am Mir Lloyd George. Dds- gynnai Mr Ormsby-Gore o linach Owen Givyn- edd, Tywysog Cymru, ac yr oedd befyd yn disgyn oddiwrth Syr Joiin Owen, CLe.n.&n.njey, yr ihwn ymladdodd dtos y Bren-in Si aril; a. oliyn sicped a. bod Syr John Owen wedi gyrru'r gelynion aillaii o Gaetcti C<)nlwy, y.r oedd Mr Ormsfby-Gore yntau wedi ei anfcm i'.r Sencdd .i yrru Mr Lloyd George a'.i griw o avdurdod (cymeradwyiaeth). Os na wiifccd bynny byddai ba-mer yr Almaien yn y .man yn cbwifio dros Loegr. ARAITH 'MR ORMSBY-GORE. pa,n,T,od,odd Mr Ormisiby-Gore i saarad caf- odd ddlelrbyniad,rha.ao-rol. W-edi diolch oliono i'r Cadeirydd am y cyfciiriadau cared-ig at ei deulu. dywedodd fod y cleddyf a roddwyd i Syr John Owen gwedi ci cryddSiau o garchar yn Llnndam, ym meddiant y teulu eto, ae 00 -byth y gelwia arno ef i ymladd droa ei egwyddorion, p,a.rod oedid i dd-rfnyddiio y cleddyf h'wnnw draehefn (ucfrel gymeradwy- aath). Galwodd Mr Ll-oyd George y dosbarth y pertliynai (Mx Gore) iddo MY CVfoBtii'Og Dwg." Orud gallai efc ddweyd fod. «ii daid ef, Ceidwfadwr yn Sir Am'wythig, ymMith yr,a,eodau liynny a lwyddee-ant i basio drwy y Senedd Fesur y Deng Awr. Soaixd y dydd- dau hyn am gael yrrureoiaetli i bob adran o'r Ideyoraas. Ond gwrtliwynebai efe Ymreol- } wth ymhob ffurf. Oredai (maa drwg a. fuasaa'r t canlTniadau. Poe ceid Ymmolaetih i Gymru buan y ceid giweled y Radicahaad ben-ben yn ymladd am y tortJLau a'r pyggod (chwerthdn). Tueddai Y mreolaetli at gyfyngu y meddwl i faterion Ileal, plwyfol. Ei gyngor ef oedd-byddol idldynifc fcddwl yn ymerodirol—cymeryd golwg eang ar fywyd. EFF Arm MASNACH RYDD AR GANADA. Bu efe yn ddiweddar yng N^liameda., a gwnaeth. ymiholiad ynghylcli Masnacih Rydd yno. Dywedwyd wrtho nad oedd son am Fasnaeh Rydd yn y wlad, ond ymysg rhyw ychydig o beaiboethiaid RadioaJaidd oeddynt wedi ymfndo o Losgr yno. Aothai rliyw 76 o honynlt at Syr Wilfrid Laurieir, y Pnf Weinddog, i geisio pTryso o-ino i scfydlu M-as- nach Rydid yn y wlad. Ond, er fod Syr Wilfrid yn bleidiol ti Fasnachwyr Rhydd eto ni ehredai efe y buasaii diddymu Diffyn-DoU- aieth yn gwneud lies i Canada. Pan oedd Musnaoh Rydd yno, gwywodd maenach, ac aetli y ifcrigolion yn lluoedd i'r America.. Eithr pan sefydlwyd Diffyn-Dollaetih daeth y bob! yn ol drachefn, a dechreuwyd adtdladu gw.°it.lifeydd led-kd y wlad, ac er'byn hyn yr oedd i>obl o bob gwlad yn dylifo i Canada, a g-veahoddid mwy d Ididyfod yno (cymeradwy- aet.h). Ynglyn a m^snaeh v deyrnas fc ddylsd cofio c.in bed ni yn y wlad hon yn card >9in vfr i I llywodra'C'tliu g-i-i gyfrodtliiau, a rheolid c-,vii.- nvrch y gvreilliiieydd a'r cyflogau. Ond godd; £ d i'r tramorwyr an'fon nwydd-au i'r wlad ih.on iheb gae'l en llyvvcdra-c'thu gan y cyfreithi.au hyn. Trt y .tclid—idywcdcr 9c yr awr i weithiwr yma, ni thclid .i dra,inc, wr yn ei wlad cf ond 5c yr awr, ac anfonid nwyddau tramor i'n gwlad ni heb eu tolli o gwbl, gan ddirygu ein maenadi ni a'n gweith wyr. Dylai fod gennym awdurdod i lywodraethu masnach dra.mo.r; fe ddylid fod giemnym li-ef-yd hlaVïJ i w-ali aniactliu xliwng nwydtdau a nwyddau, a. gwlad a, gwlad. Dyl.em wahaniaethu rhwng y nwyddau gyn- hynohid yma a'r trihed s, wneid mewn gwkd- ydd Ifcramor; a dylm ymddwyn at wlad dra- mor yn ol fel yr ymddygai hi atom ni. Ymhellach, ein dyledswydd ni oedd ymddwyn at ein pdbl ein hunain yn y Trefedigae.'bhau Prydeinig yn wahaaiol d'r hyn a wnaem tua-g at bobl tgw-ledydd eraill. Yna; cyfeiriodd y sdaradwr at faterion car- trcfol, a dywedodd fod plaid Mr Lloyd George yn ymosod yn barliaus ar y Ceidwadwyr a'r tirfeddiannwyr oherwydd fûdYT olaf yn y lleiafrif. Gosodid tollau trymion a.r y tir- feddiannwyr, gan eu gwasgu i lawr yn bar- htaus. Yn lie cyfarfod a'r dadieuon o du Diffyn-Dollaeth, cedsiai dynion fel Mr Ure osgoi y dadleuon trwy ddweyd mad Tlhyw g-lotfb y dwfr oedd Diffyn-Dollaeth, a»c mai'r feddyginiaetb oedd—fcrethu y tirrfeddiannwyT. Yr oedd y Radioaliaid a'n holl egind yn ynv osod ar ysgolion yr Eglwys, ac eto, pan gyn- hygiwyd yn y Senedd gynnwys yn y gyfrifeib y flwyddyn inesaf, fanylioai ynghylich barn erefyddol y bobl, cododd y R-adicalia-id wrth- wyTiebiad. cryf. Ofni'r ca-nlyndad oeddynt hwy. Erfyndad efe ar i bawTb wneud eu gorou dros UndebateitJi.- Yr otedd syniad Cc,.idvadol cryf yn y wlad, ac os y defnyddid ef yn briodol bu.an y dymchwelid y Blaid R-adicalaidd o awdnrdod (ucliel gymeradwy- aeth). Gwedi eistedd o Mr Ormsby-Gore, dy- wedodd Mr Andrewes mai y rbeswm dros beidio gwahodd y boneddigesau i'r cyfarfod oedd fod y cyfarfod wedi ei drefnu ar fyr- der, ac yr ofnid na fyddai lie yn y dwb d gynhull'iad mawr. Cynhygiodd y Cadeirydd bleidlais o ddioloch- garwcli i Mr Ormsby-Gore -a-m ei aonaith fyw, a dywedodd fod yng ngwyfchienau yr aelod anxhydeddus waed gwir Cymreig. Protestiai ef (y cadeirydd) yn erbyn y Radicaliaad yn galw eu diunain yr enw o Gen-edle.,e;tholiwyr ^SfnSodd Mr J. J. Riley, yr "hwn a, ddat- ganodd ei ddiololigaxwcli fod ganddynt fon- eddwr aeuane, a hwnnw yn un wir alluog 1 w liar wain hwy. Pasiwyd y cynliygiad yn unfrydol. Ddolchodd Mr Orrmsby-Gor-e am y bleidlaas. Dywedwyd ei fod ef yn xhy ieuanc d fyned i'r Sen<edd. Ond pan aeth yno gwelodd rai ieuengach nag ef, rliai o'r un osd, a rhai yn hyn (fchwerithan). Credoi fod yr ieuadnc a'r hen o rhyw ddefnydd (oh werth in adnewydd- ol). Gwnaetli Mr Lloyd George ymoscdiad g-warthuis ar y tirfedddannwyr yn ei anercli- iad yn y City Temple; ond arfcri-il clywed ymosodiadau o i' fath ganddo ef. "YmoGod-id arnynt yn bersonol gan y Radicaliaid odddar. Iwyfannau'r wlad, a gwnedd ymoscdiadau cyffredinol arnymt o'r pwlpudau. Yr oedd yr anercihdad a draddodwyd yn Ldmelhouse gan y OanglieU^r yn anhealwng o'r unrhyw Wladweinydd, a goreu po gyntaf y taoid djTidon o'r fa-th o avvdiuxktd (uohel gymerad- wj'aeith). Ar gy.nhyg.iad Mr Thomas I.Wocrts, a, chefnogiad Mr W. H. Evans, pasiwyd pkid- laas o ddiolcbgarwclh i'r Cad'eaiydd.

Advertising

-. * 't. RHAGOLWG TYWYLL.

YMGEISYDD CEIDWADOIi. FFLINT.

[No title]

Gwrthryfel Tremadoc.

I Atal Owallt Syrthio Ymaith.

Cymdeithas Ddirwestcl Arfon

.A PEACEFUL MIND.

Advertising

COLOFN BOB SIENCYN.

Y MEDDWYN.

Advertising

Yuadlys Pwllheli.

Advertising

BARRUG HYDREF.

Advertising