Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

YMERHODRAETH.1 RHYDDID

CHWALITR LJjWCH.

GWAMALRWYDD Y CLYCHAU,

YR EGLWYS YNG NGHYMRU.

, IAthrofa Prifysgol Goglcdd…

Difrod y Fflamau.

Hawl am Gyflogau.

Barn Mr Ormsby Gore am Canada.

Germani a Phrydain.

Cyngor Dinesig Bettwsycoed

ER COF

Advertising

Marchnadoedd yr Wythnos.

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau. GENEDIGAETHAU. Carter.-Hydref 18fed, priod Mr Alwyne Carter, Cae Samol, Borit-newydd, ar fab. Davies.-Hydref 20fed, priod Mr B. Davies, Bod- heulog, Dinbych, ar ferch. Davies.-Hydref 16cg, yn 5, Garfield-terrace, D bych, priod Mr Thomas Davies, ar ferch. PRIODASAU. Davies-Blin;ston.-Hydrof 20fed, yng NghapeJ M.C., Edge-lane, Lerpwl, gan y Parch David Jones, R. J. Davies, unig fab Mr a Mrs Davies, Carreg Llwyd, Llanasa, a M. C. Blinston, ail ferch Mr a Mrs W. Blinston, Pont Faen Farm, Rhuddlan. Janes-Pritchard.-Hydrcf 18fed, yn swyddfa y cofrestrydd, Bangor, gan Mr D. Griffith Davios (cofrestrydd), Mr Thomas Daniel Jones, Waen Pandy, a Miss Ellen Pritchard. Craig y Pandy-y ddau o Dregaxth. Roberts—Davies.—Hydref 26ain, yng Nghapel Penuel (R.). Bangor, gan y Parch E. Evans, W. James Roberts, mab hynaf W. Roberts, gorsEif-feistr Groeslon, a Katie Davies. 8, Chapel-street, Bongor, ail ferch y diweddaf Robert Davies, llythyrgludydd, Abergele. Thomas.—Jones.—Hydref 26ain, yng Nghapel Anibynwyr y Tabernacl, Porthaethwy, gan y Parchn Keindon Thomas a Hugh Jones, Arthur Goronwy, mab Mr J. J. Thomas, Lerpwl, a Margaret Jane, merch Mr Richard Jones, Pen CUp, Porthacthwy. MARWOLAETHAU. Chambers.—Ar y 19eg eyfisol, yn Hillside, Rhiw, Ruthin, M. A. Chambers, gweddw Charles F. Chambers, Lerpwl. Picroc.-Ar y 27ain eyfisol, yn Pantyg-wair, Halfway Bridge, H-anpjor, Margaret Pierce, anwyl briod Thomas !e oo, yn 61 iinwjed oed.

Y Rhuthr Marwol!