Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

YMERHODRAETH.1 RHYDDID

CHWALITR LJjWCH.

GWAMALRWYDD Y CLYCHAU,

YR EGLWYS YNG NGHYMRU.

, IAthrofa Prifysgol Goglcdd…

Difrod y Fflamau.

Hawl am Gyflogau.

Barn Mr Ormsby Gore am Canada.

Germani a Phrydain.

Cyngor Dinesig Bettwsycoed

ER COF

News
Cite
Share

ER COF am Ethel Salt, PJieithordy Llandinorwig, a fu farw Hydref y 7fed, yn bymtheg oed. "Os .a:nghofiaf Di Angho-fied fy neheu- law ganu." Prudd yw fy ysbryd, gan driistweh a hiraeth, Melyswin llawenydd yn chwerw a dro-s, Ciliodd fy n.gobaith dros ffiniau marwolaeth, A ichwerw yw 'mhrofiad gan bwysau y gros. Cyn i ieuenctyd ar wynder ei gruddiau "Ro'i &el ei morwyndod mewn tlvsnd a gwnid, Cefnodd fy Ethel er fyd y gofidiau, A ehanodd yn iach i'w hedbulon i gyd. Chwiliaf am dani hyd lwybrau ei mebyd, Bloeddiaf ei henw dan g-ysgod y coed, Ond nid oes ateb! er, eym«unt fy nhristyd, Er gwrando, ni chlyvvaf mo adswn <ei tli r oed. Oeri'n y beddrod galon garedig, Llonydd yw'r dwykHV gofleiddant ei thad, ;Mud y-w y taxod lie ffrydiai per fiwsig, Di-dannau yw'r dtilyn ym myn-went y wlad. Tlws oedd ei bvwyd fel gwawr ar y bryniau, Gwyn oedd icd'llwvbr-au hyd crwau y fro; PofC fydd ei henw ar lu o wefusau, Anwy-I ed ehoffa ar ddalen y co'. Yng nglesni ei llygaid 'roedd bore o gariad, Yin dyddio'n fawixrddcg i dlysni a bri; Porft'or ei dwyrudd oedd liw y maehludiad, Pan wrido, fel gwaediif sur fyn-wes y Hi. Natur, am bymtheg o hafau, deyrnasodd Yn cii phryclfeiithTich, ar or&edd ci bron, Tlysni'r gwanwynau am dani a wisgodd, Plentyn anwylaf ei mynwes oedd hon. I Noefthlwtm a. phrudd ydyw Natur ei hunan, Cochni yr hydref sy'n drwm ar ei gwedd; Hydref y flwyddyn, rhoes angau ei gusan Ar w-efus Ethel, a chwympodd i'r bedd. Pan edrydd y Nef ei chyfrinach i'w phlen- tyn, < Map-n bryd i rieni ddistewi yn llwyr, Y Nefoedd ofala am gywiair y delyn, Nyni raid ed chanu dan gysgod yr hwyr. Troff wydem i Ethel ddyfodol rhamantus, A blwyddi bl^deuog 1 wisgo ei pharch; Oind adnod y Nefoedd i'r teulu galarus Oedd deusill ei hc-aiw ar gauad ei liarch. Anhawdd i'r teimlad yw atal y dagrau Pan lenwir y fynwes a. gala,r di-hedd; Tyf hira-etll i fyny trwy lwydni y gruddiau, A icherfir ei en w yn ddwfn ar y wedd. Ffarwel fy anwylyd, diengaist yn gynnar I wlad y telynau, o olwg dy fam; Yn murmur y Gynfi, dy deulu mwtn galar Gant wylio dy feddrod rhag anfrd a chaon. THOMAS A. ROBERTS. Clwit-y-Bont.

Advertising

Marchnadoedd yr Wythnos.

Family Notices

Y Rhuthr Marwol!