Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

YMERHODRAETH.1 RHYDDID

CHWALITR LJjWCH.

GWAMALRWYDD Y CLYCHAU,

YR EGLWYS YNG NGHYMRU.

, IAthrofa Prifysgol Goglcdd…

Difrod y Fflamau.

Hawl am Gyflogau.

Barn Mr Ormsby Gore am Canada.

News
Cite
Share

Barn Mr Ormsby Gore am Canada. LLYTHYR DYDDOROL. Mae Mr Wm. Griffith, 12, Friars-road, Ban- gor, a anfonwyd drosodd gan Lywodraeth Canada, tua deunsaw mls yn ol fel dirprwywr arbennig o Ganada ar ran yr Adran Ymfudol, wedi llwyddo i yohwanegu rhif yr ymfudwvr o'r wlad hon yno, ao y mae yn awr yn hyrwyddo oynllun i geisio ffurfio ardal Gymreig yn Alberta. Y mae eisoes wedi sicrhau addewid am gvnhorthwy boneddigion dylanwadol yn gystal a" ohynhorthwy Cwmni Rheilffordd y Canadian Pacific. Gall amaethwyr bwrcasu 160 o- aceri neu ychwaneg am y pris a dalant yn rhent yn y wlad hon mewn dwy flynedd. Rhoddir deng mlyneddi i bawb dalu am ei randir. Gellir trefnu, os na feddir ar ddigon i bwrcasu tir, ao 00 y meddir digoni i dalu trouliau'r daith cael gwaiuli gerllaw'r drefedigaeth a chyda gofal a darbodaeth gyffredin gellir ymhen yohydig' Hyn- yddau gyohwyn. amaethu ar y tir yn eiddo per- sonol. Ceir pob manylion ond anfon at Mr Griffith. Wele gopi o lythyr dderbyniwyd gan yr Anrhyd. W. Ormsby Gore, A.S., sydd newydd ) didychwelyd o Canada:— Brogyntyn, Croesoswallt, IIydref 22ain, 1910. Anwyl Syr,—Yr wyf newydd ddvohwelyd o Canada, ao nis gallaf siarad yn rhy uchel all y cyfleusterau rhagorol sydd i unrhyw ddlyn iach yn gorfforol a diwyd ac yn feddiamnol ar ddigon 0 ari:m i gyohwyn amaethu. Yr unig barth o Alberta y bum i ynddo yw Calgari. Cyrnerad- wyai pob ymfudwr bwriadol i weithio am un tymor ar fferm cyn cymeryd tir er ymgymlawyso 1 amodau amaethu yn Canada. Os y gwna hyn ni ddiohon iddo aflwyddo mewn gwlad ragored a thir gy feethooed. Credaf fod y mudiad i sefydhi trefedigaeth thir gy feethooed. Credaf fod y mudiadl i sefydhi trefedigaeth Gymreig yn Albert-a. yn haeddu pob cefnoctyd. Mae'r polisi o wneud Rheilffordd y Canadian Pacifio yn rhan o'r drefedi-aetli yn un rhagorol, a thrwy eu. cynllun hwy sicrheir datblygiad pellach gwladl fawr. Byddaf yn faloh o allu gwneud rhywbeth i gynliorthwyo'r bwriad. Nid yw ymfudo i Canada yr un peth ag ymfudo i'r Unol Dalaet^- au. Yn Canada cyhwfana'r Faner Brydeimg ymhobman, y mae'r Canadiaid yn fwy Prydeinig na'r Saeson, un bobl ydym, un YmerhodVaeth, un me'wn traddodiad, un mewn dyfodol mawr.- Yr elddcch yn ddiffuant, W. ORMSBY GORE.

Germani a Phrydain.

Cyngor Dinesig Bettwsycoed

ER COF

Advertising

Marchnadoedd yr Wythnos.

Family Notices

Y Rhuthr Marwol!