Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

YMERHODRAETH.1 RHYDDID

CHWALITR LJjWCH.

GWAMALRWYDD Y CLYCHAU,

YR EGLWYS YNG NGHYMRU.

, IAthrofa Prifysgol Goglcdd…

Difrod y Fflamau.

News
Cite
Share

Difrod y Fflamau. TAN YM MANGOR. Yu gynnar fore leu bu cyffro mewr ym- Mangor drwy i dan dorrd allam nie-wri mas- naehidy nwyddau haeairn, eiddo Mxi Evans a, Roberts. Ni bu tan cyffelyb ea's 'bJ'wyddi llawer yn y ddinas, a llwyr loagwyd yr ajdeilad yn furiau noethion. Ffurfia'r mas-nachdy ran o'r cdeilad rihag- orol gcrllarw awrlais y ddinas, ae a adeilad- wyd yn 1898. Ar y naill ochr i'r faeifa saaf masmaehdy oig Mri W. Hugrhes a'i Fab, ac a.r y llall masnachdy llyfrau Mri Nixon a Jarvis. Onilba,i am lafur diflin aeiodau tan frigad y ddinas a chynhorthwy sylweddol yr hedd- Iu dan arolygiacith yr Arolygwr Guest buasai'r tan wedi Iledaenu a'r difrod o'r herwydd yn. fwy o lawer. Yn1.dde.ngy3 mad tua. 11.20 nos Fercher y sylwyd ia<r y tan gyntaf dirwy i Miss Wil- liams, merch Mr Filler Williams, yn byw yn y Berllan Bateh, yn union y tu ol i fasnachdy Mn Vrlla,-noe, ei wcled o'i hystafell-wely, a. •hystysodd ei thad, yr hwn a roes y rhybudd. YcMvanegv/yd at y cyffro pan glywyd y ffrwydr o'r powdr gwn oedd yn y sioj); citiir ni chollwyd bywyd, ond yn y cyffro taHwydl hfdd vyas odd-iar ysgol, 'a. ohwyTnpodd atmryw eu f nau. "Ni wy-ddis pa fodd y deehrenodd y tan. Yr oedd (Mr Gladstone Roberts, perchennog y masnachtfy, yn ei swyddfa yn y siop wyth < "r gloch nos Fercther. Tua chwartcr wedi un- arddeg pasiai nifer o ddynion i-euaine IIMHO, a.c nid cadd yr amser honno unrhyw arwydd- ion o dan. Tua chwarter awr yn ddiwedd- arach esid y He yu. fla;mau gwyllt. Amcan- gyflrifid y gollcd yn 3000p, ac nid- yw wedi ei yswirio -ond mewn rhan. Trr.nnocth YT anffawd gwelwyd mor fawr y difrod, ac mor gyfyng a fu diangfa y mas- nadhdai ne&af. Ni amiiorwyd swyddfa argraffu Mxi Nixon a Jarvis fel yr ofnid ar y dechreu, ac ma.e'r gwaLtn yn oacl ei g'atrio ymlaen fel arfer. MM'r lioll goHed i'r masnachdai gyda/u gilydd yn agos i 10,000p, a inawr gydym'- d;c-im:ir Mr Gladstone Roberts yn ed golled.

Hawl am Gyflogau.

Barn Mr Ormsby Gore am Canada.

Germani a Phrydain.

Cyngor Dinesig Bettwsycoed

ER COF

Advertising

Marchnadoedd yr Wythnos.

Family Notices

Y Rhuthr Marwol!