Hide Articles List

30 articles on this Page

Damwain Angeuol.

Boddi yn Antwerp.I

Chwaeth yr Oes.

Anrhegu Arwerthwr.

Rheilffordd Ysg-afn Canolbarth…

Harw Miss M. Breese, Porthmadog

Barn Bangor.

Amryfusedd yr Eisteddfod.

IOwerth y Gymraeg.

Cofeb Iorwerth y Seithfed.

Cor Cymreig yn yr America.

Ceidwadaeth Gogledd Cymru.

Cymdeithas Amaethyddol Gogledd…

Lleiheir Cost Byw.

Etholiadau y Cynghorau Trefol.

Cyfarfod Diwygiad Tollawl…

Cyngor Dosbarth Gwyrfai.

Advertising

I Mewn Ehedlong.

Llys Chvvarteroi Arfon.

Advertising

Eisteddfod Plant Llanllyfni.

Cyngor Trefol Pwllheli.

News
Cite
Share

Cyngor Trefol Pwllheli. BEIRNIADU SWYDDOGION. Cyn'hali.wyd y cyfarfod o'r Cyngor uchod nos Fa wrth, Mr R. Ivor PaTry yn y gadaiir. TAI I WEiTHWYR. Cafwyd gohe(bifl,t& i wrtoh Bwrdd y Lly- "wodraeth Leol ynglyn a darp&riaethau'r dref gogvfer a thai d weithwyr. Yr oedd y swyddog Meddygol wedi cwyno nad oedd yn y dref dad cymwys i weithwyr. Cyflwynrwyd jy maitcr i'r pwyll'g'or. GWRTHOD BENTHYG ARIAN. Gwrthodai Bwrdd Llundain ganiatau benthyg arian at estyn carthfTos Ala-road be at bibelld 'fr Ha-lotl1. "Pv,ai« ()d di. bynnu ar y dreth am y ireuiia u. Mynegwyd, eerch hynny, mad amhosibi gwneud gwedliamtaiu o'r fath ih«/b gynorthwy allanol LLEDU'R HEOLYDD. LLEDU'R HEOLYDD. Cafwyd ymdrafodaeth m y irwmitlwn o damgu yx heolydd ger Ship Inn a, Whitehall Hotel, a chytunwyd ar i gais g"ael ei <wn*d at berchenogion y ta.i yno em eu fteJ>erau er mwyn cymhwyso y Cyngor i ofyn i Fwrdd y .Ffyrdd am aa-ian at y g-waith. YSPYTY AT GLEFYDAU HEINTUS. Unwaith eto tynnodd Bwrdd Llundain sylw y Cyngor lat y ^ffaith nad oedd dim wedi ei wnerud tulag at sefydhi yslr-ty at glefydau 't ein. ur, y dosbarth. Gallesid cydweitfc- redu a Chyngor Lleyn yn y mater. Dywed- wyd fod ymdrcch w«edi ei gwneud i gydweith- redu gvda'r mudiad, ond mai ofer a fu'r cwbl. Pend«rfynwyd awgrymai i'r Bwrdd jmai y poth doethaf fuasai i'r 'Cyngor Sir gymetryd y mater i fyny. Y NWY. Derbyniwyd cwynion fod Jpoleu'r nwy vn ddiffygiol dawn. Darllenwyd llythyr oddi wrth gyfreithwyr Cwtmni y Gwladth Nwy yn gofyn am gefnog- taetii y Oyngor i gais a Wneid at y Llywodr- «ieth am aaioheb ddarpariadm i'w galluogi i wneud gwelliantau arbenoig. Gwrthodwyd y cais. CYT^LgUSDERAU TEITHIOL. Tynnwyd sylw at 'anhwylusdod y cyfleus^ deinau telthioan" y rheilffordd, a darllenwyd llythyr oddawrth Gyngor yr Abermaw ynghylch yr mn peth. ■Ar 01 ymdrlafodaeth paeiwyd ymuno a Chyngor Aberniaw i bwyso ar gwtmniau y rheilffyrdd <am wolliantau. Y PORTHLADD. Gofynoi cyfreithwyr Mr F. G. Wynn a oedd tahyw -waith wedi cael ei ddech-neu neu air fiedir ei ddechreu yn ymyl y porthladd. 'Myneg'wyd nad oedd Mr Wynn wedi tazifon atebion i geisiadau'r Cyngor ynghylch' •deiliadu tai ar y tir. Gorchymynwyd i'r Clerc ysgrifennu at Mr Wynn i bwyso arno ef am atebiad bram. BEIKNIADU SWYDDOGION. Gofynnodd ,Dr. Shelton Jonea Deth a eclid j, Dr. Lloyd Owen, yawydoog meddygol. Y derc: 22p. Dywedodd Dr. Siheiton J cones fod aifiechydoo heontus wedi ddgwydd yn y dircif, a Dr. Owen heb diaJu yr un ymwiwiaia. Avweaniodd hyn i ddadl frwd, a be:*vyd Dr. Jones am wnend ymosodiad o'r fath. E%n«godd yr Arolygydd Ieehydol fod Dr. Owen yn Urfer ymweled a'r dref i.r am- gylchiadau eithriadol. Gwrthwynebaa Dr. Jones i Dr. Owen gael y tai a Mr C. L. Roberts yn gwneud y gwaith. M'r H. Pritcho-rd a. ofnaii fmai codi y ni.a;to-- yr oedd Dr. Jones oherwydd fodcthoiliad yn ymyl. Yr oedd yn anheg ymosod ar ddyn yn ei gefn. Yna cyfeiriodd Dr. Jones at bervgl afiech- ydon heintus mewn lie fel Pwllheli. Pam fu digwyddiad felly yn Nefyn ymiadaw- odd yr ymwclwyr i gyd. Bath pe digwydd- ^asai yr uln pecfh ym Mhwtlheli ? Ni "wnaed yr un penderfyndad vnelvn a.'r matier. f Yna cwtynfla Dtr. fihieilton Jones fod y peir- aannydd yn gwneud gwaith preifat fel cyn- liunydd. Nid oedd yn iLawu iddo ef wtneud cynJlumau a'u dwyn gerbron y Milgor i'w mabwysiadu. Onid oedd y peiraanmydd i roddi eu boll apiscr i'r Cyngor? Y Oerc: Y maie hynny yn ddeaJ-ladwy. Cyfeaniodd Dr. Jones at waith a th y peiriannydd tu allan i'r Cvngor, a dy- wododdiod yn irhaid i rad o'r aeJoaau bu y Ttnethdalwyr yn wyneb digwyddiadau o'r Mr Anthony: Nid yn erbyn i'r pedriamnydd wneud cynilumau o dad y tu allan i'sr dr>ef y cwynid, ond yn ei (esrbyn yn gwneud rhai yn y dref, a r rhai hyrmy yn. dyfod Wrbrooij y Cyngor 1 w mabwysiadu. Prichaird a ofidiad i r ffe,th vmoscd- Md gael ei wneud yn erbyn Mr C. L. Roberta, yr hwn oodd) yn run o'r swyddogion goreu a fu ganddynt (erdoed. tydweiai Dr. Jones yn hollol ynglyn a gaJlu'r swyddog. 6 j Y (Clerc a iddywexiodd fod y peiriannydd ym cadw olenc ac yn talu iddo o'a logell ei hun, ac yr oedd y ociexe hwnnw yn rihoddi cd holl amser .i'r Gorfforaoth, a phia wiftlhwyinebiad flJlesid godi yn eirbyn i Mr iRobarts wneud ftinfbelll i orehwyl yohwancgol er mwyn aniau i dadu icyflog y cLenc? CynJivgiodd Mx PrddwKnd adaeJ y y^ llonydd, a phaiaiwyd hyimy,

Advertising

Cyngor Dinesig Bethesda.I

Advertising

[No title]

Advertising

Cymeriad y Milwr.

Miss Le Nc-vre gerbron y