Hide Articles List

30 articles on this Page

Damwain Angeuol.

Boddi yn Antwerp.I

Chwaeth yr Oes.

Anrhegu Arwerthwr.

Rheilffordd Ysg-afn Canolbarth…

Harw Miss M. Breese, Porthmadog

Barn Bangor.

Amryfusedd yr Eisteddfod.

IOwerth y Gymraeg.

Cofeb Iorwerth y Seithfed.

Cor Cymreig yn yr America.

Ceidwadaeth Gogledd Cymru.

Cymdeithas Amaethyddol Gogledd…

Lleiheir Cost Byw.

Etholiadau y Cynghorau Trefol.

Cyfarfod Diwygiad Tollawl…

Cyngor Dosbarth Gwyrfai.

Advertising

I Mewn Ehedlong.

Llys Chvvarteroi Arfon.

News
Cite
Share

Llys Chvvarteroi Arfon. AOHOSION 0 FANGOR A PHWLLHELI. YR ARGLWYDD-RAGLAW A'R GWYR CRWYDR. Llywyddockt yr Irgh-rydd-Racriaw (Mr J. E. ZL Greaves) dros y Llys U, W-terolyng Ngbacrnar- fon ddydd Iau. Yr oedd gydag ef ar y Faime: Y Barrewr Biyn Roberts, Syr Henberfc Ellis, Mri Trevor Hughes, J. Iasardf Davies, J. Evan Ro- berta, Ernest Neele, T. E. Roberts, Wynu Wil- liams, Dr. Mills Roberts, Dr. Parry (Oaernar- fOTh), y MiiHvriad' Gough, Mri Norman Daviea, D. P. WilJiaime, Richard Jones (TaJjymm), EJcfwatd Roboohs (Maeeincla), Robert Roberts, R. B. Ellis, Oadben T. Drago, Mri W. Mottb Jones (PortlimadlQg), Thomas Hughes (Caernar- fon), a G. J. Roberts. YR YNADON NBWYDD. Cymerwyd y llw arferol gan y ddau ynad new- ydd, sef yw meinny Dr. H. Grey Edwards a. Mr J. E. Griffiths, y didau o Fangor. YR UCHEL-REITHWYR. Y boneddigiol canlyaol oedd yr uchel-reith- wyr: Y Mri Ralph Fisher, Tbos. Cunningham, Hugh Davies, T. B. Farrrington, John Rees Foster, Thomaj Evan Griflith, Ridhard Hall, Rcfbert Griffith, Wm. Heiby, Hiaxeld Hughes, Henry Hughes, Daniel Jones, D. H. Jones, Robert Lloyd Jones, O. R. Owen, Robert Owen, Robert Prifcchard, J. S. Wa-Ilaoe, Owen Williams, Rowland O. Willisana, a'r Proffeswr T. Hudson Williams. Oymerodd aimryw o'r rhain eu llw yn Gytmnaesg—digwyddliad anarfer gydag uchel- reithiwyr ein JJyaoodd. PLA'R GWYR ORWYDR. Wrth annerch y rbedthwyr cyfeiriodd y Cadeir- ydd at nodrwedd ysgafn rhestr yr achoeion, ac ychfwanegodd mai un o'r pethau atmhvig oedd y ileiliad mawr yn adhesion medidwdod. Eithr peth digooi anyrmmol oedd y oyaanydd yn nifer y gwyr crwydr oedd yn fblimo'r rhan honno o'r wlad. Arwydd yn Mawn gobaith, serch hynny, cedd gweld yr awdurdodau lieul ar fedr uno i gveisio difobha'r pla, a diau, os y pemderfynir &r gynliun priodoi, bydd' lltee yn eior o ganlyn. DEWIS BARN Y LLYS CEHWARTEROL. CVhuddwyd TWnas Nicholson (38), paecttiwr, 0 dtrwyn UoStr lliaeth, gwerth Is 6c, eiddo Win. Sciiuanbert Janes, Battwsyooed. Erlyrrwyd gan Mr Marks, a dywedbdd fod y oybuddodig wedi dowis sdfyll ei brawf yn y Llys Chwexterol, ac felly nad oedd ganddynt i'w wneud 000' caniatau ei gais. Gan fod y oyhiiddecMg eisoea wedi bod yn y oarchar oddiar Gorffennaf nis dadfrydwyd namyn i un diwrnod yn yrAwaneg. AUHOS O FANGOR. Cyhuddwyd John Jones, morwr (17}, o Fan- gor, o dori i mewn i aiop y Brodyr Pritohardi yn y Garth, a dwyn od chwe lemon. Qyfadd- cfodd: y oyhuddedag ei. euogrwydd; eithr wedi i Mr Arteswus Jones ddadieu troeto ao egluro'r aflngsylcbjadau, rhyddhawyd y cyhuddedig, gan je oedd, er mwyn rhoi cylfle iddo unioni'i ffordd. Yr oedd y Parch Reea Davies, gweini- dog M.C. Hir-L yn bmaeanal yn tystiolaefthu draa grymeriad dla'r bacligen, a phenderfynwyd efl gadw tan aroiygiaeth dros ddeuddsng mis. HAJWL AM RRISKX H Dygvryd feawon achos ynglyn a hawl mewn perthynaa 1 ^ehadwu'r trelQri gan Undteb Gwarchetdwaid Bangor a Biwmaris. Ymddans-- hosodd Mr Thornton Jonea &r ran yr Undteb ao eglurid fod yn rhaid wrth gyngor swyddog profiadoi gan ddyryaod y gofymadau. Yr oedd CHoro yr Hedd wedi cyifeino at y priododdeb i gadw'r 25 gini gogyfer a'r hawl i'r Uys, ond yr oedd Mr.J. T. Iioftierts, ar ran y Cyngor Sir, yn -gtwrthwyneira tafo. Ifelurodd Mr Thornton Jones fod y piwyfi iV cyfiawnhau yn Jr hyn a wnae&bant. Dywedbdd Mr J. T. Roberta nad teg oedd i brwwyr godi itai fel y mynnent bwy. j Ni ohaniataodd y Llys namyn y oobtau ynglyn aApSf^NGIiYN A PHEIRJANT I FORDD ApelKxid Charles King, Oawnarfon, yn erbyn Lddedfryd a wnaed dro yni ol gan ynadon PwB- Ji yaghyldh cyhuddiad o yrru peiriant ffordd i berygl y cyhoedrL Yomddanghogodd Mr Artemua Jonas dros yr apel, a Mr Wm. George dros yr ynadon. Profodd CharleB King mai pum mitttir yr awr oedd dyflymdra pennaf y (>einant, a bod ar yr adeg tan sylw yn myned yn fwy araf. Taflwyd yr ajpel allan.

Advertising

Eisteddfod Plant Llanllyfni.

Cyngor Trefol Pwllheli.

Advertising

Cyngor Dinesig Bethesda.I

Advertising

[No title]

Advertising

Cymeriad y Milwr.

Miss Le Nc-vre gerbron y