Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

ABERMAW.

BANGOR.

BETHESDA.

FCETTWSYCOED.

CONWY.

. CRICCIETH.

CAERNARFON.

DYFFRYN NANTLLE A'R AMGYLCHOEDD.

FFESTINIOG.

LLANFAIRFECHAN.

--.--.----.LLANRWST.

News
Cite
Share

LLANRWST. MARW.—Bu farw, yn Aberdar, De Cymru, Mr Evan James Williams, mab y diweddar Mr John Williams, crydd, Capel Garmon, yn 54 mlwvdd oed. CYMDEITHAS LENYDDOL Y TABER- NACL. Cynhaliwyd eyiariod wythnosol y Gymdeithas Iron yr wythnos ddiweddaf, y Parch Cyn wyd Williams yn llywyddu. Cafwyd ym- drafodaeth ddyddorol ar "Ddiarhebion Cym- reig," a chymerwyd rhan gan a ganlyn :-Mri W. Dav:es, D. O. Jones, W. Wynne, linos Wil- liams, J. H. Jones, Owen Williams, R. Madox, Samuel Parry, Oswald Davies, Miss Berry, Miss ss L May Jones, Mrs Griffiths, Town Hill; Miss A. J. Davies, a'r Cadeirydd. HEDDLYS ARBENNIG.— Dydd Llun, ger- bron Mri O. Isgoed Jones ac E. Jonetf Owen, cyhuddwyd Thomas Evans a James Riley, lta- frurwyr, o fod yn feddw ao afreolus y Sadwrn blaenorol. Yr Heddwas Jones a ddywedodd fod Evans yn herio pawb i ymladd ag e, Pan aeth j tyst ato syrthiodd ar lawr a gwrthododd f'ync-'l g'artref. Dirwywyd ef 2s 60 a'r oostau.-Pro& odd yr Heddwas Owen fod Riley yn feddw ac afreolus ac yn creu cynnwrf yn Denbigh-street yr un, noaon. Rhoed dirwy o 2s 60 a'r costau yn yr achos hwn hefyd. OYGHWYN Y TYMOR.-Nos Lun, cychwyn- odd Cymdeithas yr Eglwys ar ei chyfres cyfar- fodydd am dymor y gaeai. Eisteddfodd tua han nor cant wrth y byrddau i gyfranogi o'r wlodd a baratowyd ar eu cyfer gan y Rheithor, yr hwn yw Llywydd y Gymdeitihaa. Gofalwyd aim y byrddau gan Miss IL11, Miss Morgan, a Miss Lewis. Dilynwyd gydag anerohiad campus gan y Llywydd, yn apolio yn daer am gydweithrod- iad pob un gyda'r gwait'h. Cafwyd ca-neuon gan Mri J. Thomas a F. A. Charlton; hefyd Wl- awdau gan Miss A. M. Jones, y g'yfe.lydd&s. Wedi anerchiad gwreaog yn Gymraeg gan Mr Albert Hughes, cafwyd cystadleuaeth areithio difyfyr: 1, A. Birhards; 2, B. Pritcihard. Rihodd- wyd croesawiad, arberaug i'r Ciwrat newydd', Parch Jenkin Jone3, i'r Gymdeithas a'r cylch, a ohafwyd gair cofnogol iawn ganddo. MARCHNADFA CAE'RGRAIG. Cynhal- ioad Mri Blaokwall Hayes a'u Cwmni eu har- worthiant cyinodol ynva ddydd Mawrth. Er fod yr hin yn axiflafricl cliriwyd y defaid am brisiau rhagorol.

PENMAENMAWR.

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHMADOG.

PWLLHELI.

Advertising