Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

ABERMAW.

BANGOR.

BETHESDA.

FCETTWSYCOED.

CONWY.

. CRICCIETH.

CAERNARFON.

DYFFRYN NANTLLE A'R AMGYLCHOEDD.

FFESTINIOG.

News
Cite
Share

FFESTINIOG. CASGLIADAU DYDD DIOLCHGARWCII. -D,i, gvsnnym ddeall i'.r dydd diolchg'arwch, gael ei gadw yn wyl gyffrodmol trwy yr ardal, ac yr oedd y cynulliadau yro lliosog yn yr oil o'r oyf- arfodydd. Yr oedd rhai o'r eglwysi wedi trefnu ant,homau ar gyfer yr wyl, ac yr oeddynt wedi ei haddurno, a chafwyd preget.hau gan Fioer Llanguxig a'r Parch Geo. Salt, yn rhagorol iawn yn eglwys St. Dewi. CaM pregeth hefyd nos Lun yn y Capel Saesneg gan y Parch E. E. Jones, Bowydld. Gwnaed casgliadau yn yr holl ad-doldai y rhani fwyaf at y goleuni ao i'r tylod- ion. Gwnae-d casgliad-aa neillduol at ddyled y capelau eraill o'r addoldai, a casglwyd ym Maen- offeroTL 43p 16s 10c; Gar.regddiu 26p lls; Carmel, Tanygrisiau, 25p 3s lo; Bethel, 45p; Brynbo- wydld, 42p; Bowydd, 40n; Rhiw, 43p. LLANW'R PUI,PUI>.—Gw £ ;aruiefchwyd dydd diolchgarwch yn St. Michael, gan y Parch W. G. Williams, Tyddy'ft. Gwyn, y bore a'r Parch W. J. Morgan, Menai Bridge, prynhawn a'r nos. MARW.— Yn Llvrynyoelyn foro Mawrth, bu farw Mrs Roberts, priod y diweddar Mr Evan Roberts, Brynmelyn, a hi wedi cyrraedd ei Ilawn bedwar ugain mlwydd ood. SWN YR UDGYRN.— Mae gobaith y oair clywed yr Udgyrn Arian yn seinio yn y Llan eto. Ilysbysdr fod o bymtheg i ugain yn barod i ymuno i ffurfio fecindorf ao y mae pwyllgor cryf wedi ci nodii i symud ymlaen: i fod tu o&fn, i'r band newydd. Mae rhai o'r bon aelodau yn eu my, ao y mae yr udgyrn mewn ton yn barod i'r ohwvthwyr newydd ion. TROSGLWYDDO TRWYDDED. Yn yr Heddlys diweddai gofynnodd Mr John Hhmphreys am drosgl wydefiad dros dro o drwydded v Commercial Hotel, Blaen- au, o enw Mrs Miriam Eynon i enw Miss Kate A. Roberts. Bu oais am drosglwyddiad o'r drwydded hon yn flaeaorol, ond oherwydd an- hawsderau neillduol y pryd hwnnw, ni chaniata- wyd y cais. Erbyn hyn yr oedd pob anhawsder wedi ei symud.—Mr L. Jonea, ar, win Mrs Eynon a gydsyniodd a. caia.—Cani&tawyd y tros- glwyddiad. CYRDDAU PREGETHU. Nos Iau, pre. gethwyd yn Eglwys St. Martha Tyddyngwryn gan y Parch Ben Jonea, Penmachno, a nos Wener gun y Parch Thomas E. Owen. Bottwnog, Pwllheli TROSEDDU DF%DDFAL"R CHWAREL. Yn yr Heddlys diweddai cyhuddodd Mr W. Owen, Prif Oruchwyliwr, Chwarel y Llechwedd, un John Parry Thomas, Jones-street, o dros- eddu Rheol 29 (C.), o'r Rheolau Arbonnig trwy eageuluso myned i le diogel i i tra.'r oedd- id yn saothu y graig. Nid aotli ond i enau y lefel, a tharawyd ef a maen o'r er,gyd yn ei goea fel y bu adref am bodwar diwrnod.—Dirwy 2. ÓO a'r costau.

LLANFAIRFECHAN.

--.--.----.LLANRWST.

PENMAENMAWR.

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHMADOG.

PWLLHELI.

Advertising