Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

ABERMAW.

BANGOR.

BETHESDA.

FCETTWSYCOED.

CONWY.

. CRICCIETH.

CAERNARFON.

News
Cite
Share

CAERNARFON. OASGLIAD.—Gasglwyd 20p 14s 2-c er -am- ddiffyn MT W. R. Jones ynglyn a'r ddamw&in fu at y Wyddfa. Costau y prawf ydoedd 19p 2s. Trosglwyddodd Mr Rees Hughes (yr ysgrifennydd) y gweddill-lp 12s 2 £ c—i'r Cottage Hospital. MAR. WOLAETH.-Gofidus gennym gofnodi ma-rwolaeth Mrs Owen, priod Mr John Owen, Rose Cottage, South-road, yr hyn gymerodd lo ddydd G wener, a hi'n 42ain mlwydd d. Dioddefodd gystudd caled yn hynod dawed a dirwgnach. Yr oedd yn welod ffyddlon o eg- Jwys Siloh. Cydymdeimlir yn ddwys a'i phriod, y ddwy eneth, a'r teulu oil yn eu gaiar. Cymer yr angladd—cyhoeddus—le ym Mynwent Caeathraw brynhawn yfory (dydd Mawrth). Pr^ODAS.—Dydd Llun, yn Eglwys Blwyfol Llanbeblig, priodwyd Mr Owen Williams, Bryn Ceris, Borth, Aberystwyth, a Miss Margaret Jones, merch Mr W. E. Jones tAp Ellis), Glad- stone House, Caernarfon. Sicrhawyd y cwlwm gan y Parch J. W. Wynne Jones (ficer). Treulir y saib fol yn yr Iwerddon. LLWYDD.—Cyflwynwyd i Mr Isgaer Lewis y wobr gynhygid yn yr Eistedafod Gencdlaet.hol yng Ngholwyn Bay am y libreto oreu. Hysbys- wyd yn yr Eisteddfod eu bod yn atal y wobr; ond weuyn cafwyd fod cyfansoddiad Mr Lewis ar grwydr ymhlith pryddestau y Goron. Pan y'i cafwyd anfonwyd hi i'r beirniad, yr bwn a tyneg- odd ei bod yn werth v wobr. CWPANAU CYMUNDEB.—Bu rhan o gynu- Lleidfa Engcdi (M.C.) yn oeisio symud ymlaen i gael cwpanau cymundeb i bob un. ac yng nghyf- arfod btynddol y brodyr nos Lun bu trafodaeth bcllach, a phasiwyd i gymeryd llais yr eglwys ar y mater. YNADLYS SIROL. Dydd Sadwrn, gerbron Mr G. J. Roberts (yn y gadair) ac ynadon ere ill. Ar gais Mr Nee, caniatawyd trwydded lawn i Miss C. A. Armsden, Gwesty y Castle, Llan- beris. Gwnaeth Mr R. Roberts gais am drwydded lawn i Owen Jones, King's Head Inn, Clwty bont. Pe'j caniatawyd. Erlynai Mr J. T. Roberts, clerc y Cyngor Sir, amryw bersonau am gadw oerbydau a chwn heb drwydded. Gwysiwyd Thomas Ro- berts, Glan Seiont, Cwmyglo, am gadw ci h-eb drwydded. Ymddangosai Mr Richard Ro- berts drosto. Gorchymynwyd iddo dalu y costau.^ Dirwywyd J. T. JoneiS, Hafodlais, Cwmyglo, ;i ddcg swllt a'r costau a-m gadw ci heb drwydded, a gorchymynwyd iddo doalu y costau am gadw cerbyd heb drwydded. Ymddangosai Mr Evan Jones (Mri Ellis Da- vies, Jones, a Jones) dros H. A. Wykes, Pen- hiafodlais, Llanrug, yr hwn a 'wyeid. am gadw oerbyd heb drwydded. Gorchymynwyd iddo dalu y costau. Bu raid i'r rfcai canlynol hefyd dalu y cost-au am gadw oerbydau heb di.rwy,ddod:-Owk-n J<)ucs, Fferm Glan'rafon, Llanrug; W. R. Roberts, Llanrug; a Robt. Jones, Gwylfa, eto. Dirwywyd y diwoddaf yn ychwanegol i 10s a'r oostau am gadw ci heb drwydded. Cyhuddwyd Wm. Henry Williams, Pen- bwlchmawr, Carmel, o gadw gwn heb drwy- dded. Dywedodd yr Heddwas iddo lWeloo ?wn ym meddiant y diffynydd, a gofynodd iddo am ei drwydded, a dywedodd nad oedd ganddo un. Kaerai j diffynydd n>a ofynwyd iddo am ei drwydded. Dangosai ei drwydded. Dywednd fod dyddiad ar y drwydded yr un fath ag oedd iar y wys. Gohiriwyd yr achos am wythnos. Cyhuddwyd H. Thomas, South Pen'milt; Henry JoMa, Clarke-street; Thomas J. Da- vies, North Pen'rallt; ac Elias Williams, eto,—yr oil o Caernarfon,—gan y Bwrdd Pysgota o ddefnyddio rhwyd ar lannau Menai, g?r Llanfair, wedi'r tymor pysgota. derfynu. Ymddangosai Mr Hamlet Roberts ar ran y Bwrdd Pysgota i erlyn, ac .amddiffynwyd gan Mr Richard Roberts. Eglurwyd gan -Mr H. Roberts fod y Bvrrdd Pysgota wedi pender- fynit nad ocdd gan bysgotwyr hawl d xwydo ar lan sir Gaernarfon o'r Fenai. Ond yr oeddis wedi rhoddi hawl i wneud hynny ar lannau sir Fon. Gwelwyd y diffynyddion gan swyddog y Bwrdd yn tynnu Thwyd am ddau o'r gloch y boreu, ger Eglwys Llanfair, a dywedodd y swyddog wxthynt y dylent wybod nad oeddynt yn gwneud yn iawn wrth wneud hynny. Gcfynasant am iddo faddeu iddynt. Dadleuaa Mr R:cJia,rd Roberts fod y man- ddcddfau yn afresymol, ac fod y Bwrdd wedi new id un o r man-ddeddfiau yn ffafr y pysgot- wy:r. Bu tipyn o groes-ddadleu rhWDO" Mr K, Roberts? a'r Clerc a Chadeixydd y Fainc. Dirwywyd y diffynyddion i 5s a'r costau yr un. J

DYFFRYN NANTLLE A'R AMGYLCHOEDD.

FFESTINIOG.

LLANFAIRFECHAN.

--.--.----.LLANRWST.

PENMAENMAWR.

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHMADOG.

PWLLHELI.

Advertising