Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

RHAID MTNBD MYNID AT Y GWAED Gwaed Byvryd. 0 Y Gwaed yw'r Nerth. Gwaed Fobpeth. 1"VT M A P. pawb — a chwi yn eu myeg — yn agored i nifer o Glefydau. Paham felly? Oherwydd fod Anmhurdeb yr Awyr, Anmhur- deb y Dwfr, Anmhurdeb y Dywydd, ac Anmhur- deb pethau amgylchiadol yn creu Anmhurdeb yn 7 Gwaed. A phan y bydd y Gwaed yn cael ei lygru a'i wenwyuo, y mae yn gwneud yn bosibl i'r SCURVY, TARDDIADAU Y CROEN, RASH, PENDDYNOD, CORNWYDON, ECZEMA, LLYGRIADAU, GWYNEGON, COESAU CLWYFEDIG, CANCR, CLWY'R BRENIN. a llu o Glefydau eraill y Corph a'r Ymenydd, i ruthro ar wahanol ranau o'r cyfansoddiad. Fc cllir atal a rhagflaenu y rhan fwyaf o'r Clefydau ag sydd yn blino yr hil ddynol drwy gadw'r Gwaed yn Bur. Y mae miloedd yn barod i dystio a phrofi fod HUGHES'S BLOOD PILLS Yn Puro y Gwaed ac yn ei gadw yn Bur. Os byddwch yn dioddef oddiwrth PDOLUR PEN, DIFFYG TRAUL, POEN CEFN, BILIOUSNESS, GWYNT, AFU DDRWG, CORPHRWYMEDD, NERVES GWAN, ANHWYLDERAU Y CYLLA A'R ARENAU. Cofiwch fod gwreiddyn y drwg yn y GWAED, It bod yn rhaid myned at y Gwaed cyn y gellir cael iachad gwirioneddol. Mae HUGHES'S Blood Pills YN CAEL EFFAITH UNIONGYRCHOL AR Y GWAED AC AR YR HOLL GYFANSODDIAD. Rboddwcb Brawf Arnynf. £ jjj* Heb^ y Galon Y dyw. ar bob Box. Ar werth gan bob Chemist a Stores am 19 li, 2s 9c, a 4s 60, neu danfoner eu gwerth mown P.O. neu Stamps at JACOB HUGHES, M.P.S.L.D.S., MANUFACTUKING CHEMIST. PENARTH, CARDIFF. RODDASOCH CHWI BRAWF AR Gomer's Balm, ELI YW HWN AT BOB CLWYF. Mae "GOMER'S BALM" yn iachau braidd yn wyrthiol holl Glefydau allanol y corff, megys CLWYFAU, RASH, SCURVY, ECZEMA, LLOSGIADAU, PILES, PENAU CRACHLYD, LLYGRIADAU PLANT A BENYWOD, DWY- LAW TORIADOL, MALUAETHAU, TARW- PEN CRAFU, CYMALAU POENUS, AT EST COESAU DRWG Gofynwch am "Gomer's Balm," a mynwch .weled enw "JACOB HUGHES" ar bob box- heb hyn twyll ydyw. Ar werth gan bob Chemist Po Stores am Is lie, neu danfoner ei werth mewn {Stamps neu P.O. at JACOB HUGHES, ldANUFACTURING CHEMIST, PENARTH, CARDIFF. r—- jiwri1 '■ h,W -eH*HHHiHH. HIHHHIHH:4" if it ¥ Cperadwpelfi Ggfeillgar I i chwi 03 ydych yn teimlo wedi rhedeg i i lawr, neu allan o hwyl, neu yn dyoddef i oddiwrth sefylifa afreolaidd yr Afu, i i|i Elwlod, Cylla, neu'r Ymysgaroedd ij; • £ £ fyddai cymeryd meddyginiaeth hir- brofedig. Nid caiedigrwydd fyddai gofyn i chwi anturio meddyginiaeth ^4, -|i heb ei phrofi. Mae gan B £ ECHAM'8 ig PILLS gymeriad byd-enwog, ac y ij, maent yn gwerthu wrth y miliynau o SI flychau yn flynyddol, gan gadw bob y; dydd ddegau 0 filoedd o bobl mewn 5? iechyd perffaith. Cynghor y bobl hyn 5? 5 fyddai £ 6 s Cymeryd & BEE(H i PillS H. ft- at Gur, yn y Pen a'i Salwch, Diffyg Treuliad, Gwendid yn y Gwaed, Rhwymedd, y Beil, ac Eiddilwch yn Nghyfondrefn y Nerfau. Maent yn jg eff'eithio yn gynym, ac yn gwella yn w fuan yr holl anhwylderan sydd yn W g achosi cymaint poeu a phryder i chwi. "w Bj'ddwch ar eich mantais o'u cymeryd$5* £ £ el y mae lluaws eraill yn gwneud gyda'r fath fudd iddynt eu hunain. H? i:' Dechreuwch gymeryd BEECHAM'S 4b PILLS i I Ar Unwaith. | & & & Parotoir yn unig PAN THOMAS BEECHAST, 'Vr fH St. Helens, Lancashire. m ————————— 4' a Gwerthir yn mhob man mewn blychati, pris {! 1/1 i (56 o beJenau) a 2/9 (168 o belenao). fii ? .:r;HIH:tif!Hl- iH: ffiH.$HHi L- _-Un rianyss VIRUS U not a Patoon. totDESTBOYI RATS & MICE I HkftuiMi to Ilauma UU DoaMtUe A oUMl knlmtla. &00 H I 6-41,1 Tulle, 3/- Tlurc Tub" a/ Pest j'rø houb" ■ CANVSZ VIRUS,-Ltd., Boi fg' I fcanttt—t. London. K.O.,md «i all ChCTiUtt. J J

ABERMAW.

BANGOR.

BETHESDA.

FCETTWSYCOED.

CONWY.

. CRICCIETH.

CAERNARFON.

DYFFRYN NANTLLE A'R AMGYLCHOEDD.

FFESTINIOG.

LLANFAIRFECHAN.

--.--.----.LLANRWST.

PENMAENMAWR.

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHMADOG.

PWLLHELI.

Advertising