Hide Articles List

18 articles on this Page

TREFRIW.

TREMADOG.

TALYBONT (Bangor),

[No title]

Advertising

Gwnewch Eich Tonic Qwallt…

Angladd y Parch R. Eames Williams

I Mewn Ehedlong.

Advertising

Advertising
Cite
Share

11 Pob darfun a ddywed hanes. banes. Y^DO jACH, FT' ( I "ø íffF A Welthant Gamdreuliad, Geri (Biliousness), Rhwymiad, Paffiant Gwaed, Cyfog, Gwynt, Cur yn y Pen, &c. Gellir tebygoli y stumog, yr afu, a'r (bile), llosg cylla, y bendro, ac arloesygiad coluddion i dri bwa. pont fawr; os nail (nausea). "Gwenieitha" PKLBHI CIHIAW cadarn bob bwa, anniogel fydd y bont. Ac DOAN yr afu, a chymhellant ddyllfUd y os bydd y stumog, neu yr afu, neu y geri, gan sierhau gweithrediad iachus y coluddion allan o drefn, yn ddiwad fe waela, peiriant pwysig hwn. Ond os esgeulusir yr o gydymdeimlad, holl organau ereill y anhwylder, fe arwain i'r cryd melyn (jaun- gyfundrefn fawr hon. Dylid, felly, ymar- dice) a cherrig yn y bledren. fer PELENI CIHIAW DOAN ar yr arwydd Os rhwymedig eich coluddion (bowels) cyntaf o annhrefn yn yr afu, yn y stumog, cewch boen yn nghesail eich morddwyd; nou yn y coluddion, fel ag i rwystro mewn bydd yna dynerweh a phoen yn y stumog pryd i'r drwg ledaenu. collwch arehwaeth at fwyd, a chnawd, a Os oes anhwyldei* yn eich stumog thrallodir chwi gan wynt, plorcd croen, a drwgeffeithir ar y tafod, bydd archwaeth chlwyf y marchogion (piles). Gwenwynir anhyfryd yn y genau, a chewch gamdreuliad y gwaed, a byddwch mewn perygl o gael y ynghyda'r mawr-ddrygau sydd bob amser clwyfau adnabyddir dan yr enwau appen- yn ei ganlyn—balliant gwaed, llosg cylla, dicitis a peritonitis. Effaith PHLESI anhunedd, yr hunllef (nightmare), cur CINIAW Do AS ydyw meddalhau talpiau o pen, cyfyngdra anadlu, poenau rhwng yr fwyd difudd sydd yn adfeilio, a chyffroi y ysgwyddau, ac yn y fynwes. PELENI coluddion i weithrediad esmwyth.6 natur- CIKIAW DOAN ydyw phygigwriaeth fawr y iol. Os a. ddiwrnod heibio keb weithrediad stumog. Cynorthwyant dreuliad bwyd, ac y coluddion byddwch yn sicr o gymeryd adferant y stumog. Un o BELENl CISIAW dogn o BELENI CnnA w DOAN cyn myned i DOAN (Doan's Dinner Pills) ar ol pryd orwedd, ac yn y modd hyn rhoddi i'r coludd- trwm a rwystra bob effaith niweidiol. ion y cynorthwy angenrheidiol i weith- Os oes anhwylder ap eich afu, a eich rediad naturiol. Dylid bob amser gadw yn gwedd yn y t flychiad o BELENI CINIA. W DeAN, a ^eb'n a g^yn dylai pwy bynnag o'r teulusydd hebcleimlo //jAA /pa cich llygaid yn dda gymeryd dogn o honynt ar unwaith. yn ddrwgliw; Pris P^LEMI CIKUW DOAK ydyw L/LJ y chwi deim- blwch, chwe'blwch, 6/- I'w cael gan hoU ['flIffP 1 w c h y n fferyllwyr, ac yn y Stores, neu yn s}4h oddi- [ Bp ML^OI ddiawch ac wrth y Percheuogion, FOSTER MCCLELLAS f » yn bruddaidd, Co., 8, Wells Street, Oxford Street, London, bydd yna yu rhad drwy y post ar dderbyniad y PELENI Wl CINIAW DOAN I (Doan's Dinner Pills\

Advertising

Advertising

1 Gwarcheidwaid Bangor aI…

PENMACHNO A'R CWIA

Adgofion Eisteddfodol.j

Bwrdd Pysgodfeydd Mawddach,…

Cadw Hynafiaethau.

Wedi Ei Orweithio ; Mewn Gwendid…

Wedi Ei Orweithio ; Mewn Gwendid…