Hide Articles List

18 articles on this Page

TREFRIW.

TREMADOG.

TALYBONT (Bangor),

[No title]

Advertising

Gwnewch Eich Tonic Qwallt…

Angladd y Parch R. Eames Williams

I Mewn Ehedlong.

News
Cite
Share

Mewn Ehedlong. (Gan y "Capten.") f Ni bu'm YN NHREMADOG f fr's cryn amser cyii djcLechrou y mis hwn, a chan imi ddyfod i Borthygebt—ryw ddwy tiiltir o'r dre pcndcrfynais ymweled a. hen ddinias Mr Mad- doeka. Modraas ehedeg yn lied hwylus trwy ynadroeili diipyn, a elbefals fy hun mewn cae yn yanryi "j-r Egiw^B. Pan oeddwn wecfe oa-el fy mheiiuant i le diogiel, cychwyoa-is am gwpanaid o de. Gan wyddwn am fwyd-dy yno, gofyn- aia i dicl-yn smart ei iadau, a bwioddigaidd ei. ymddygiad, am gyf arwydd yd. "Pe buaeafl aroooh eisieu pelenau neu wneud 'prescription' i fyny, neu a-rgraffu hanes eich bywyd, buaswn yn eich cyfoirioat y a-p sydd ar gongl yr ysgwar yn y fan acw," meddai y cyfaill, "ortd gan mai eisieu bwyd frydxi xi<mc/cl>—wel, dowch hefo mi." Ac felly y bu, a chefais bryd o fwyd rha^rca-ol. Dioloha is i r cyfaill am ei gare-cLgrw-ydd, ac aeth- um allan am dro. Yr oedd bagad o bobl yn ym- gonrjo yn ymyl y farahnadfa, a bawdd ydoedd oanfed fod ganddynt faJtÆr o ddyddordeb mawr yn cael ei drafod. Neshea-is atynt er mwyn cael allan both oedd yn eu cynhyrfu i riarad Gwelodd un olionynt fyfi, "Beth ydych chwi yn feddwl, syr, o honom ni yma yn Erwrthcd anfon ein plant i ysgol y Port?" gofynedd dyn tua. 55 mlwydd oed i mi. Cyn i mi aJln ei ateb, dyma ryw ffapmwr yn gweiddi ar y cwestiynwr ac yn gofyn iduAo ddyfod i'r fairclmadta neu rywle i bwyao nwyddau. Ond, yn y fan, dyma ii yng nghanol y twr pobl ac yn wrandawr astud ar liaws o gwynion a wnoid gan dri nem bedwar o'r prif siaradwyr. Ceetglaiu oddiwrth yr hyn a glywais fod rhai o rieni plant y lie am gario alian inn o gynllun Mr Lloyd Georgia ynglyn a Decfei'f ^ddj'ss; Mr Baifoiir. YTr. oodd Pwyllgor AcLdy&g y Sir wedi penderfynu fod fr plant yn Saionau V., VI., a VII. fyned i ysgol, ym Mbortlimaidog. Ond ni wnai rhieni y plant eu hinfon yno, am y rhcswm fod yn y dref ysgol ac athrawon rhagorol. Gel lid eu dyejgu yn yr ysgol honno yr un mor cffejjrnol ag y geiiid eu dysgu yn y Port Peth arall ddywedwyd: Byddai vn gam a. nwanau'r plant yn ogystal; yn awr jrofaiai y plant hyiia-f am y jdant ieuengaf yn y bore, chymerent hwy i'r ysgol yn y d-rcf; ond nis gall- en-t wneud hyn cs byddai raid iddynt fyned i Borthmadog. Yr oedd pohl y dref am ymladd y Pwy'ilgor Addysg, ac yr oeddynt wedi cyiSogi cj-freithiwr gafiuog i"w h.a>mddiifyn. Hawdd oedd can.fod fod ysbryd ymladd wedi meddianna y bobl hyn. Bydd i mi wylio vn ofaJus dda. blygiadau yr 'leiynt anghytfredin hwn. Yrn- dcengys fod pIr-nr Freiateg, Bcrthygest, etc., eis- oes yn myned i'r Port. Cerddais o BORTHMADOG yng nghwmni tri o gyfeiilion a'm hysbyswyd gar.dd.ynt fod cyfnewidiadau mawrion iawn yn cymeryd lie yn y Port ynglyn a'r nwy. Dylesid fod wedi adgyweirio y nwy-dy a'r pi befit nwy er's blynyddraedd lawer. Gyda hyn bydd yno well nwy a mwy ohono. Mae Mr Garth Jones, Mr J. R. Owen, Mr R. Newell ac eraill o aelcdau goleuodig y Cvngor Trefol yn bertderlynoi o gael ga" cockers i bawb ddymunant eu cael, a bydd i'r Cyngor dderbyn elw mawr oddiwrth hynny. Can. i mi glywed fod cyfarfod diolohgarwch am y cynhauaf yn lwy" St. Cynhaiarn, aoiiuni hefo cwmni dymunol iawn yno. Fe synnais wcled y fath gyfnewidiad oedd wedi cyineryd lie yn banes yr hen Eglwys. Bu hi am flynyddoedd yng nghcfal curadiaid. Ond yn ddlwedd-a,- fo ffurfiwyd Ynyacyrriiaiam yn fioeriaeth an:iby nol, a gosodwy-d y Parch Hugh Wiiliaais yn yno. Y oan'yniad yw,—y mae yr Eglwys wcdi byw ban, a da oedd geimyf weled lien Eglwys y tadcuu a'r mamau yn y Gk>-tac Uwchyllyn yn or- lawn y noson yr oeddwn i yno Cefais wahodcL iad gan Mrs J. Ignatius Williami, Hendregad- redd, i fyi,-ca yno i g-ael te. Yr oeddwn ymyss degau o bobl eraill a gawsont gyffelyb wahodd- iad, a chawsom de nad oadd modd ei well. Boneddigea hael yw Mrs William?., a ohyfeillcs wirioneddol i'r Eglwys. Gwelais Mr ETiis E. Owen, Plymouth; Mrs Williams, Brynderwen; Mr a Mrs Fowden Jones, Eistcddfa; Mr J. Parry Thomas. Mr Jackson. Mrs Williams, Fioerdy; Mr T. WiiJiam^, Mrs R. Jones, Mrc Williams, ysgolfei^.reK; Mr J. Davies. T. Roberts, Mrs J. Roberts, Mrs W. T. Griffith, Mr C. William'?, B.A., Nur-c Edwards, Mrs Daniel Morris, Mus Sybil Reese, Miss Ada Ro- bert, Mr Cwistmas Jones, Gwi'.ym Meirion, Mr a Mrs O. S. Griffith. Mis Sarah Owen, Mrs Worley, Mrs Griffith, Fleece Inn; Parchn. J. James, J. E. Williams, D. Oollwyn Morgan, Waiter Jones, R. Hughes, a. D. Jenkins; Mis:"?; Jaanes (2), Mrs Richard Parry. Mr Williams. Pi-enteig; Mrs Capten Evans, Mrs Jone?. Hendre Gwenllian; Mr J a i/i'as Owen, Miss M. C. Wil- liams, ac amrvw eroi'il.

Advertising

Advertising

Advertising

1 Gwarcheidwaid Bangor aI…

PENMACHNO A'R CWIA

Adgofion Eisteddfodol.j

Bwrdd Pysgodfeydd Mawddach,…

Cadw Hynafiaethau.

Wedi Ei Orweithio ; Mewn Gwendid…

Wedi Ei Orweithio ; Mewn Gwendid…