Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

RHYBUDD MR BALFOUR.

[No title]

Manion Meaa!.

Pen Tenor Cymru.

Pwyiigor Eisteddfod Llangollen.

Eglwysi UanHechtd a St. Cross.

Y Corau Seisnig yn Tree! u

Advertising

PENNVD CRIPPEN.1

Marwolaeth y Tywysog Francis…

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

Genedigaethau, Priodasau a Marwoiaethau. GENEDIGAETSAU. Robert.s.-Hydrei 16{t7, priod Mr Edward Ro. bcrt', M,aosograian, Tra-wsfynydd, mab. WjDi-ims.—Hydref locg, P.O. Hu.?h WiJHams, rr,T3h. PRIODASAU. Hughc.s—Eva.niS.—Hydref 14<?. yn Swyddfa-'r Cofr{'&r.qrdd, Banker, ym rnhresenoldeb Mr D. GriHith Da-viea, Ccfrestjrydd, David Hugh, TanyfTrl-dd, J.J, Bangor, ac EHzab.sth Jane Evans 11, Geriam-road, BaiL- KO-r. Jone.o,-Pritchard.-Hydrcl ISfed, yn Swyddfa'r gan Mfr D. Grinlth Dav-IC6, Ctefrcstrydd, Tlicw.,as Daniel Jo<llIæ, Waen Pandy, ac RUon Pritchard, Cræ Pandy, y ddau o Dreg-arth.. R<jbprta—Jones.—Hydref 14-e.!?. yng SiLcajn (W.), Bethc-ld-a, R-an y Parch R. W. Jon.33, yin mhre.Si3'nc.deb Mr D. Q.1"irffi.th D.wic3, Cofrcstryd'd, Wm. Robe'rts, Ta-ny. bwldi Farm, .LIaBHochjd, w M. Jomes, Tie- g'.i'rth, Bangor. Robcrts-Pllgh.-Hydref 17cg, yn Swyddfa'r Co fr0stryd.1, Porthrnado.s;, ym mhresenúldoeb Mr Richard Jonos. Cofre.strydd, David Ro- pla<?trwr, a Marga."at Pugh, New Shop, y ddau o Drawsfynydd. MABWCLAETHAU. B'ldJMJph.—Hyd.ref 18f.cd yT.? Nghonwy, Ormus E. Biddu]p.h, mab hynaf y clwe(kb,r Orrml8 Bidduiph. S.00p.-Hydre£ 16g, r Becldg-e10rt, Jcsc-pJi Anton Stoop. Skc''np.—Ar y 13?? cy?n?I, y-n L.ianfairfcchan. John RcJand Skonp, Worlcy a. Manc?nion yn 62 mlwydd oed. Willian:.o,Hyclr(',f 20fcd, yn 16, Al-t tr.t. -Cr)pc.r Ila.,ngor, Jo.hn WiHianis, yn 30ain .miwyddccd. 1-

[No title]

Advertising

Advertising

CANGOR MARKET.