Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

RHYBUDD MR BALFOUR.

[No title]

Manion Meaa!.

Pen Tenor Cymru.

Pwyiigor Eisteddfod Llangollen.

Eglwysi UanHechtd a St. Cross.

News
Cite
Share

Eglwysi UanHechtd a St. Cross. CYRDDAU LLENYDDOL DYDDOROL. Y DYFARNIADAU. Cynhallwyd! cyrddaal cystadie?ol Eg!wysi LIa.n.- ileobid! a. St. Crosa yr wythnos ddiwedda?, a ohaetd hwyi dda.. Y beirma-id oeddynt:—AwNi, Berw; Hen. y Parchn W. Morga.n, St. Aim's a. A. Jones, LIand.eg'aj; ajhoIiadaM Yagrythyroi, y Parohn R. R. Hugthes, G ',a.nogwen" & R. WynM Grimth, St. Arm's; adroddiadau, y ParcJm R. T. Jones, Gtanogwen, Tcgid Davies. GcHi, a. D. Lswis (Ap Ceredigdon.) St. Cross; cam, Mr Llewelyn Jones, F.R.C.O-, Llamfairfechan, a Mr E. D&viea, Bodifeirig; odlf, Mrs JOD, G'o.nogwen Vicarage; Mrs Hughes, GIa;nogwen; Mrs Pritcbard, Bdh-es<ia; Miai Daviea, Brvn- denven; Miss EUis, Ysgol Glanogwen; Miss Pierce, Ysgol Tregarth; Mrs WilH.a.ms, Llwyn- on Farm; Mr T. Jervis, Yvcl Gerla.n.; Mr Tbo- ma,c., Ty'ntwr; Mr D. D. Davies. Bryndorwûn; Mr J. Jack, Sb<te Miii.; Mr R. J. Jones. Gor. dttn-tcrrace; Mr W. G. Roberts, LIajiiairicchan; Mr Rich.a,r(La. LIa.nd'egai: and Mr T. 0. Pierce. B.Sc., LIandudno. Cad.e.irydd y powyllgm oedd. Mr D. LJc.wc!!yn; is-gadcirydd, Mr 0. 0. Wil- Ma.ms; t!-yaorydd., Mr J. M. Owe.n; ysgrHenydd- ion, Mri R. N. Roberts, 'Rynys, ao Ithei Wil- liams, p!aa Pistylt, Lkml1ffibid.. Y cyfeitwyr ceddvnt:—Mias Armio Dav.es" y Rheidwrd,y; Misa Salre EI!is, Taiybont; Mr W. LI. Pa.rry, org-anydd LIanHecihid. Y CYFARFOD CYNTAF. LJywyddid y cwrdd cvyntaI B'a.n: Mr T. Pierce, Pantygwair, a. Mr D..HeweUyn, Aa-ohub, (wdd yr ax-in-ydd. 'Vle'r d'yia.pDiada.u: — Rccita.tion,Fy Rhieni: 1, W. J. P. WUIia.ms; 2, Nella Jones; 5, Tommy Roberts; 4 (equal), J. WiUia-ms, J&ck William-s,, and Chyie \\iU;ajns. Script.ural Examiaaticns: 1, Mattia Owen, N'eH& Jones, J. WiHiauns; 2, Jack Williajns, ToaMny Roberts, T. Ifor Owen. Charting, "Jubilate Dec" (for children unde-r ten years of &g<e): 1, Victoria. Jones; 2.. Jennie Morris; 2, LNIag,io Williams; 4 (equal), Alun Rob&rts, Jennie Grii- 6th, Jennie Wiiha.m&, a.nd Aibert Grinitb. Knit- ting rounds (conRncd to scbola.rs Irom the two elementary schools of Raohub): 1, Lizzie Mor- g-an; 2t, Nella Jones; 5 equaJj, Victoria Jonpg, and Jennie Hughes; 4, Diiys Parry. Recitation, "'Spectol Taid:" 1, Jennie Williajns; 2, NeU Williams; 5, Mary I.ou:sa; 4 (equal), David R. LJewetlyn, Eka-nor M. Parry, Richie Parry, Lle- wellyn Owens, Mary L. WiUin,m:'l, Eliz. M. Wil- MajMg, Margerita Parry, and Enyd) WHiiams. Solo for children und'ar eight yca.rs of age, "Caji y Cei!iog: 1 (cq'ua.D,, .NeU Wiliiajns, Ma.g'.gi.a Morris, Jennie Eva/Da, Albert Grimth, a.nd 01- wetn \ViHiajns; 2 (equal), David R. Lleweliyn, Albert Jones, Eleanor M. Parry, Ajinie Wil- lia.ms, Mary Louisa., Jennie Williams, RichM Parry. Ma.rgarita Parry, Llew. Owens, Eliz. M. 0\vens, Giyn WiLU.Utms, Bod. Smith and Kitty Pritchard. White ca.Uoo shirt: 1 Mattie Owen, Pen-y-bryn Farm. Duet (for thoaa under 16 years of age), "Da.fydd y Garreg Wen: 1, W. J. P. WiiLmms and Lizzie E. P. Williams; 2, Sallie Evans a.nd Alice Evans. Exammatlon (Standai-d' III.): 1, Johnny Williams; P, Mattie Owcn; 5 E-sn. Jolics, GriSitb, '\ViIi:c Joneg. Reciting' tha CoH<x't for the S-coCond Sunday in Adv&nt: Equal nrst, Owen Wi'Hia.ms and Myla.nwy Crimt.'h; 2, Kitty Prit- ch?rd; 5 (equal), Giyn Witliams an.ct Albert Grif- hth. Memor?I Ver?s: 1 (cqual? H. J. Wii- liam? and Thomas E?Iwards, Doihclyg'. Sa!o, "BugaiL Isra?! 1, Gladys LLe?eiiyu; 2, AMoo A. "E'ans; 2, Jennie Edwards. Essay (for ladic,), "Woenan's p&siLon and work in the Church:" 1, Mrs Tho.t. Smith, Caechwarel. Advis<u-y IctteT: 1, GJadys.H'arweIiyn; 2, Jennie Jones; 5, Fred LieweJIyn. \Voodwork 1, H'sury GriniL.hs; 2, Fred Llewellyn; 5, Benjamin Jones. YR AIL GYFARFOD. Ll)"wJ1dd;Ú y Parcm D. Le'.vis, B.A. (Ap GcredigiolJ), ac an.<6,niwyd gan Mr eto. Wele'r dyiarni&dml:— Recita-tion, "Bedd' y dyn tiawd' 1, N'cila Jones; 2, W. J. Ow'3n; 3, Jolmnie. Wdiiams. Overait: 1, Mrs WiUiams. Gtoves: 1, Mrs Thocnas. Solo for any vok's: 1, M &5 Stttie Eiits; 2, Miss gie Robert. Sia-nza, "Yr AUor:" 1, John Ro- bert, Milton Vtiia. Recitation, "Rhyddhad y Carcha.r0r;" 1, John Jon'ss; 2, Jo.hn H. Owen; 5, Daniel JoB<d; 4, RicJi.e Roberts. D'oy!eys: 1, Mi's M. Jones, BontLMha; 2, Mrs Thomas. "Pwy .-y'n myn'd 1'w f<ijl,'u cf:" 1, l'íS'¡ Pieice; 2, Alt. Hushes. E.-say on "Ht. M<irk:" 1, W. J. Jo.nc5; 2, D?.jie! Jon.c< a;d setting in band (couilncd to Ra.chub Scho<j!s): 1, Sarah il. W, 2, Vane.s; 2, Jon>c.<. CiÜldren',s Ci:cil' comp.etition: 1, Jt;dïic Robei't?; 2, Johnnio Wiil-R-rm. Hcripturai exa.- minstiona (Standard; 1. and 11.): 1, Gwii.ym Ro. 2, Jcs-p.p.h Morgan; Stai.d.ard 1L: 1, Gia,l:- ys Li.aweiyn; 2 (oqu.) IÜche Roberta and Rach- ei liugh'33. Nightdress c.e: 1, Gladys LieweIL i.yn; 2, Janiiie, Jc,,ns; 5. Hw.gbiJ'S. Ma.p of Carnnrvonshire: 1 (cqua!), T. J. Roberts and Gwdym B,ob)r1S. walking stick: 1, R-o- bart Robsrts, Sta¡Ù)'-toCfrac For t.ha best t'A'o Ibs. of butter 1, Miaa Thom.a.6, Hwyn Pendd-u; 2, Mrs HajmaJi Parry, Corbri, and ML-;a EMis, Ty L'c.ha.f. Y CYFARFOD OLAF. IJywydd nos Sadwm ce'dd y Pa.rcb E. Davi<?s, y Rttcithor, ao arwemiodd Mr LIeweUyn yn ab- æuoKteb y Parch J. Salt, LlandiiMorAig. Wele'r dyfarniada.u.:— 1::i0.0: 1, iLobcrt Por'idin-orw.'c, and Mr-'n Pi';r:c. Niglitdres;; 1, .'1'1;8 Ja.m°s Jojics, Rachub. Pen. and ink sketch: 1, T. J. RobcrtG. 81.at,ô'P!jt.tm. (Gla.:os B.): 1, J. \V. Jonc-s, Hen Bare; 2. J. Joncj, Rachub; do., Cinra 0. 1, John R. Williams; 2, Thomas EvnrLs. cc-mpduion: 1, FeJ-x Dav-i<M; 2. Bob Da- vies. Lamb shearing (Class B.): 1, W. Roberts, Al>er; 2, \\m. Eva,ns, 3, Gliff. J. Evans, Bryn Eithin, Recitation, "Ars.a':h Caswa.Hon:" 1, John Wii- ia<In5, Ra8hub. Co'-tQp'CiSing a chant: 1, R. S. WijJiamM, U.fEJ,d,a.i. Charfting a SaJm: 1, MÍ33 Pierce and party. Urder bodice: 1, 1hN Tho- mas. Walking scick: 1, Robert Roberts, Stan- iey-terrM'?. Duet, "Y Gwanwyn Mwyn:" 1. Mi"s Pict-ce and Davicr, <i.nd 'Vi1!Ú¡)TIS and' Hughes (e-qual). CcHnposing poetry suitable fo:- 1, -Gwiiyra .JOD>e3, Hiate apii.ttii\? (C!a.!?6 A.): 1, John Thocnas, Carneddi, and Edward Grimth, (equal). Quar- tette, "O! na ba.'v.-n. cto'n bLentynrhydd:" 1, Miss Da.vm and party. La.mb-&b'oari'n'T; A.): 1, W. E-vn.na. TaJybraich; 2, W. Robart? Absr. I.-a.mb dressing: 1, 0. F. JoiM-a. Madryn, Ab<-r. Fro-.work: 1, W. Rowlajid.s, Carn.<x)di; 2, NViiii,chca,i. ? Cli-aLl.enge so.!o: 1. Felix Davi.n. General knowledge: 1. Gv.'iiym Rc-bartj.; 2, John H. Ower.; 3, Da,n.'uljcne.s. ChoraJc<jm)x"tit.]on: 1, LiaJtUechid Party. Chici cs.ay. "The Church aHd Eduction in Wales:" 1, Dtll:«'l Thomas, Bothe&da.

Y Corau Seisnig yn Tree! u

Advertising

PENNVD CRIPPEN.1

Marwolaeth y Tywysog Francis…

Family Notices

[No title]

Advertising

Advertising

CANGOR MARKET.