Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

RHYBUDD MR BALFOUR.

[No title]

Manion Meaa!.

News
Cite
Share

Manion Meaa!. Ma<e un o newyddåadaron Uwyn cannol yrodrech Cymru i ymiadd y Dd.a.rfodedigad.b, a cbredaatt yn eacr na. bydd y gemedi Gymreig yn aBwyd'di.a.mmg yn y mtLKHad mawr, g&n ed fod mewn unAsb a delfrydau!r bobL < it t Yng Nghymro ceu- trigaNa Egl-wys najnyn chwech -%vekli oa cyaegru i Fair SanA. O'r rbeinny mae saith ar hugadn yn Nyfed, ao mae"r rha.n fwyaf o'r .HeiU wadi cu hadc-qlulu ger:Ila.w ben gaAe;Ui Nonna.Tbaidd' ueu yn a.gca i hcia f)n- <M:hio.gy<M. < <t w Ma.e Canon FaanchiM, prif a.t.'hro CoJg Hy-fforddiadd Gogledd Cymru, wedi ajddo ym- gym.e.ryd a ohaagl.u'r gronfa. a.ngenrheúdiol t'ua.g at godi. oofgolofn i Esgob Morgan, oy&eithydd y BobJ i'r Gymraeg. Dodir y gofeb yn adsilad<u.t ncwydd CoJeg y Brifyagol yni Manger. < < Mac'r dd'amwain a ddigwydd;cdd gerH&w Drwsyooed, yr wythnca ddiwcd'chtf yn gaJw i gof dkiamwaan ryfedd a d'digwyd'dodd yn yr un jJ-e tuag uga.in mjynedd yn <J. Y pryd hyTmy safai ca.poe.l Y'mn'eiJJtuol yng ng.bysgcd y Garn, nid nepeil o'r pentfef. Un d&wnnod einympodd oorn rr!a.wr o grajig, tua. phum' tu'nie-U o bwysau, gan ddL&g-yn ar gronglwyd y ca.peJ, a.'i f<utu yn ch-vtil friw. Yr oedd ocichv y ca.pe'1 yn byw yn yr ymy!, a mawr a. fu ofn y teuJ'u. Yn St<dus, ni chafodd neb ddamwain, osd gan .gym'Mnt yr aclfa.il o &mgy!ch y ty fo'u ca<ithiwyd am lur ajcscr. it Er oerod a.wel yr 11yd ref ac er crmo o ol'ud? yr ha.f ta.n droed, m.&e rhyw hud rhyfedd yn gor- ffwys tr fryn a phant sy megis yn JIcddfu hiraeth y wlad am yr haf cyn dyfod o ryferthwy'r gacuf. Mao Uiwl:au'i' tymor yn toddi'n u'n ooohwrid tlws, &<3 er hajdded eurUiw'r haf mae g\vrid yr hyd- ref, er mai gwrid mnrw yw, yn boS i'r galon. Eithr i fwynha.u golygfa HydTef yn Ua,wn rhaJd. dringo'r rhoaydd a'r bryniau i wei'd oochliw'r grug a. melyn yr eithin, ca.nys nid yr un m-ejryu yr cithdn yn yr hydre{ a melyn y gwanwyn. Ac os mai mwymtant yn Ua.wn prudd-dcr a. ga-%vn mac'r oiygfa., a.'r Moda.u a,'r dail yn ma.rw'n eu pryd, yn gain gan M-nwystra. urddtaad. it Dydd. Mawrt-h diweddal oedd dygwyl Luo S-a.nt. Mown traddodiad mM'r wyl yn gysylJt.edig ag .Y "ail-ha.f;" eithT e.leni torrodd y cymyla.u aj- yr hen draddodMtd er tcced yr hin yr wf3,thnce cynt. Ma? ge-nnym hefyd chwedi yn son a.m y Sa?t I el ariujiydd yn g?stal a moddyg, a. djoh- oji mai dyna'r paham i Gymdei-thas yr Arhmwyr oji mai dyna'r paham i Gymdei-thas yr Arhmwyr ei gymeryd et fe' ei nawddaant). PM cocd ofer- g&cledd yn Uwyr .feddiannu'r byd crodaj'r rhian- edd nad cedd adcg mor H'cdu3 a gwyl Luo Sa.nt j ddewis gw.r, eithr yn awr md t<as na.myn ych- yd? son am yr wyl yn ein gw!ad ni Kan rianedd na?chan n'eb a.raJI. < Yr\? "Nghenhin.en" IIydrcf moo Syr E. VijK-snt. Evans yn scti am gysyiiti'ad George Eliot, yr awdunes" Seisni.g a Chymrn. Ebs cfe: -Nid c,-s amheua.e:l1 o gwbl mai ymhiifh Ev n. itaj.d Roston y m&c i ni edrych am fwy nag un o'r pnf rneriae-la-u yn Adam Redo. Ar gymeriad- a.u George a Mary Evans, tadd a nain "George E.ict," y a&Uiwyd y portr&ad o Thi.as a, Lisbeth I BeLk. Eu ma.b Robert, tad ein hawdurcs, yn yd.c<-dd y cymeriad gw.rüid.dicl a amlirllCllwyd inor gryf yn Ad-ajn, tra y mae'r un mor s;cr mai yn Samuel, y mab y dcuwyd o hyd i d,(kfilYdd doj-hm Sedi Bede. Elizabeth Evans., mtodryb "George E'Mt," oedd yr a.'r br'(:'Igt(.:hw.1'<Lig DinaJi Mca-rLS, i'r ban y rhc.dd::r lie mor bwysig yn, m:dblygld y ohv.cdL Pan yn dc3grino arwyddion y cymysg- c.dd o wa.ed, Cettaid.d yng n,wyt-hit--nnati Adam node ma.e'n ha.wdd gennym gradu fed "Gc<n-ge EUc. arypryd, yncadw mewm cof ddLsgyma.d C\Tm?g ei t?had Robsa-t Eva.n!S--diRgyr'ia.d, mi a. hydera.? yn yr hwn yr ccdd hith.u-? ?fyd yn ymfa.'c.hio." Ami y dywedir y g>ellKl gwreud Hawer mwy o gynhaua-f y cla.wdd; end yn rhy- fedd" ddigon gad?wir i gr\v?-th y nercn fyned i go.ni mewn llawer'ajd&L Dywedir fed yr Ysg?tyn beiyd yTi bur dddbria o gynnyrc.h y da?dd, er mor ddaj-bodus y'i cyf.r;Nr ef, a bod milœodd o duneUi o fwyar 4duon yn capl eu gad- a3l i c-ld-yfeilia bob Mwyddyn. Daw mwy o ofyn am y Krwyth pcpajdd y)T.& bcb Mwyddyn, a ch-3'u- mwy o'r ha.nner ajn danynt yn awr na)g a. g?id' ychydig nynyd<L a,u' n ol. Ond gwir a ddy.vedc.dd rhywun fod hyd yn ood M y mwyar d.TK.'n yn oi-mod gan iawcr y dyddiau hyn, fel y mae crasu t<yrt.h wodi mvn'd yn crmod gcrchwyl mcwn Ha.wer ty. < Y GWRID OLAF. Oer oedd- awel ola'r HydrGf Yng ngh&ng!h€.nnau y cccd, Ond i Olwen 'rosdd yr awci Fiv-yned ag y bu erioed. Daea-ed oedd! M yn y bore, Er fod) crinddail Nvrth y dr'A's, Arn gael mynd. am r'r l!ech'edd G-c;d.ai uwch y dySryn tiws. Canal dychau'r pcntre'n IIawen Pan gyda Yn y clyç;hau Ganu oa.n.iad wcil i ru. Cydiata yn ei Ha-w yn Jyncr, D'wedais am fy ngobaith mwyn, Ond mi wctata cyn i'm orncn Ddeigj-yn ar y bt"vyn. GNvydAwn cyn i'r deiifryn ddisgyn Beth oedd o.fn el my-,n-wes brudd, 'Rocdd cyfrinacil fawr ei bywyd Yn y U\vyd-wrid ar el grudd.

Pen Tenor Cymru.

Pwyiigor Eisteddfod Llangollen.

Eglwysi UanHechtd a St. Cross.

Y Corau Seisnig yn Tree! u

Advertising

PENNVD CRIPPEN.1

Marwolaeth y Tywysog Francis…

Family Notices

[No title]

Advertising

Advertising

CANGOR MARKET.