Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

RHYBUDD MR BALFOUR.

News
Cite
Share

RHYBUDD MR BALFOUR. Un o byucm.u amiycaf yr e-thcliad cyffwdinol nc-ë'-<'1i fydd cin ha-mdtM'yjoon ac Ym.bc-rvdroJ. Cafcdd eefyJIfa. brcs.snn.ol cin gwJad ci. goscd g&rbrc.n. y bobi mcw.n modd tra. nodw>c.ddi.ï.dol yn a-raith cdidog Mr yng ?\gIasgcw yr wythnos dd' f. Ni chzlwyd encod rybudd difrifolach na'r piddo arweiniwr Y biajd Ge:dw&d<J, ac ni cliafwyl ychwaith a.pel mor daer aA -,vladgar-,vch y genedJ. Ma.e'n am- Iwg ddigon i bawb nad yw'n L.!yn.ge& brcsen"o! yn ddigon ma.Wu- i sicrhau diogelwch. c<"r.c<_iJ- a'ethoJ, ao ma.e hynny i'w briodo)i bron yn gyfan- gwH i dditfyg Uyw&drapt.h yn gysta.1 a.g I fym- wyon. gwag dcsba.rth a.rbennig'. Mynn rha.i nal yw cyfccA y wLad yn dd.I.go'n i ddal treulla.u ych- wancgo!; cLthr yn c'u byrbwyJicdd hwy a, artg'- h<jfi<Mi't fod amddiífynÏ<m Cc'n'ed]a<ri:h<;J yn br"W bl angeTLrhoidici i'n diogo(>olwch. P.&n to œ)2dL oedd pra.iJd yn ymegTUO fwy-fwy i gcdi eu nyr.gd i g-yf-a.rtaJcdd a'r ciddo Prydadn, or dibwys eu hanghenion hwy o'u cym.ha.r)! a'n g'o.fym<m n', yn s.icr llid dceth yw cclsio a.rbe-d miinvn n<e'u ra.gor 0 bunmj.u dree amscr :i gNN-yn- ebn'r perygl ?y iyih yn ein ym mharato- a<da,u n!a.wrion gwlodydd eiraiu. Ethr hynyna yw etaijun y gwladwei.nwyr sy a- gofal G;n gwhtd yn eu d'wylo; ac nid daJI yw'r sawi sy'n nicddu a.r feddwl di-ra.gfa.rn i a.mcct.h.m.sb qynUun o'r f<:Ah. Ond nid <xdd a;pel Mr BaJfour iddynt hwy'r s.rwpjn\vyr, cJthr yn hytrach i'r -enczU a. fradychwyd ganddynt. Adgo.6a.i ef I'r \vlad am <*a glann&u jncithMn, eu lLongau ao effa.ith ddinystriol rhyfe! a,r ehi eyfk-iwid bwyd. Buim' miyn-e-c-14.yn cJ ni allasa!! neb a.meu rhagor- iacth ein LJyngM; ei.ttir yn oJ cyni!uji y DywodT- a.etJt brcs'e'DnjoI ni bydd ein SQjfylJfa. ym mh'en t.air biyrsadd eto na.myn ychydig ia.wn yn wcH na scf- yHLfa, prif wlad y Cyf&ndir. 0 gymcryd i ys- tynacih h<:Ja,ethed ein flymcrodmeth a. ebysjfer dn c--T,,olfannau mia.sna.c'h lcd-Iüd y byd, mae'a LIyn;;es yn ddirmygw o fyefM.n, t'-a. mae'r AJ- mac-Q, cr i!cie<l ei chyf\"ifolcl0b h.i, yn da.! i ym- gry&a.u. N;d cedd. Mr Ba.If.c'u.r yn cyfcil:ornl wrth ddweyd iia. bu scfyllfa, Pryda;n mcir d&ir.ilod a.- yw weitman, ao m.:t.e'n hen bryd i'r if d wlad ddieifro i'w chyfriMdeb. Yn wyneb yr otjiollad sy'n cySym s.gosn.a.u, rhydd y U,.ii-d G,,i,dw-adol y llo blaenaf ar cu Aa.gJcn i uch- anaetih Myn.gcsol, ca.nys buajsai nletbiant inewm amddin'yM'on yn de.rfyn ar bob gcbatith. Mae mo-t/enOTi er11.ill yn. ogystal i'w go-:cd gerbron y megis diwygiad tol-lawl, nid 11-ai liat)- fodol r.h'cinT!y i ddic.ge!wch a. llwy<ld:ant. m&a- nachol a ChYnxie:t"ha--301. Eithr ar hyn o bryd nid o'es s?grts dr<M beidio r?ioi'r Uo Ua-cnaf yn 'ymoni.est y pLeidia.u i rybu'dd pryd!cn Mr BuL fou:r, ca,'mya y Bl&id R3.<f¡iloalai¿.d a !1Jb ara!J sy'n gyfrifcj am csgc-uLuBd'r 'LIyngcs. Nid yw rhai :wkd1.u'r Cyfrin Gyn.-or yn hwyrfrydig I gyf- addcf hynny, Ro oniba,e am eu .gwrhh'wyn.c'biad hwy dilchon y bu.asai'r ce:eu}u.tra wcdi b&d yn fwy. Ni eiil y wla.d fforddio da?!u o'r neiUtu f<t?r b,.ry.siœd. Mao pcb bra.nt sy g<'THiym fel Ymerhod:r-a,eth yn dibynnu arno, a. rhadd fydd ed benderfymu yn dtd-iymdwl cyn yr rhy 'hwyr.

[No title]

Manion Meaa!.

Pen Tenor Cymru.

Pwyiigor Eisteddfod Llangollen.

Eglwysi UanHechtd a St. Cross.

Y Corau Seisnig yn Tree! u

Advertising

PENNVD CRIPPEN.1

Marwolaeth y Tywysog Francis…

Family Notices

[No title]

Advertising

Advertising

CANGOR MARKET.