Hide Articles List

21 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

BUY YOUR I FURNITURE From the LARGEST MOST RELIABLE FIRM, THE GLOBE FURNISHING CO. (J. R. GRANT, Proprietor), PEMBROKE PLACE LIVERPOOL. Discount for Cash EASY TERMS of Payments To Suit the Convenience of CUSTOMERS. FREE DELIVSRY TO ALL PARTS. DINING-ROOM FURNITURE DRAWING-ROOM FURNITURE BEDROOM FURNITURE Hundreds of Suite* In all Coverings* and Wood* WRITE FOR CATALOGUE. You will Save Pounds by doing M GLOBE FURNISHINC CO. (J. R. GRANT proprietor), PEMBROKE PLACE, LIVERPOOL. dLASGGW-610 Sauohlehall Strait li SWAST-Migh Strnt -_M -——— Meddyglyn Dyogel AT HOLL Afiechydon y Croen a'r Gwaed. Os yuycb ya dioddel unrnyw afiechyd yn oodi Waed anmhur, o ba achos by nag, dyiech 5*i vt. pra.wf ar werth CLARKE'S BLOOD bVf^ 'HE, y Gwaed Burydd a'r Adgyfnerthydd \a °s' &an y Meddyglyn hwn Ddeu- fwv1 Q gymeriad, ac y mae beddyw yn 8 i J^blogaidd nag enoed, er gwaethaf y lluaws newydd gerbron y cyhoedd. Y rhes- fh f a'n ^yny yn ckiiddadl yw fod y Meddyglyn hwD 7n gwoeud yr hyn a brofieea— Afiechydon y Croea a'r Gwaed yn CLARKE'S BLOOD ( MIXTURE. GWAED-BURYDD A'R ADGYFNERTH- YDD BYDENWOG. Gwarenur ef i ianhau y Gwaed o bob anmhur- o ba acine bynag y oyfoda- At Scrofula, **jurvy, Eczema, Gwaed Wenwyniad. Croen Jwwyfau, Coesau Drwg, Afiechydon y Croen a'r g^&od, Blotches Yemotiau, Penau Duon, a ttwiaa o bob math, y mae yn Feddygimaetb "dyoget a PharhaoL Y^uia r mug Ueddyglyn at Boenau'r Gymaiwst ^ryacymaiau ain 91 fod yn symud yr acbos r Gwaed a'r Esgyrn. \l1J k 1\ PWifiSlGJ Mae'r Meddyglyn bvo 111 Udymuuol l'r archwaeui ao wedi ei WAR- AN J-U VJN HHYUU ODDIWRTH POBPETH ^IWElblOL 1.R. CYFANSODDIAD GWAN- r* Jn J ddau Ryw, o Febyd toyd Henaint, a •Qfyna'r Perchenogion 1 ddioddefwyr roddi Prawf arno er profi ei werth. kAJ!; MILOEDD 0 WELLIANTAU RHY- FEDDOL WEDI EU HEFFEITHIO GANDDO. RHODDiR RHAi ACHOS- ION DIWEDDAR ISOD. Aara F. Boodle, 8% la WELL H A n I Adamao Road, Custom «yJ^M/XD I Wouae. Victoria Dock, .nrlYFtUDOLl a ysgrifena dan ddytw- O I ia<* Rbagtyr 15ied, 1904. r^rru* I mae JQ affr W I aiynedd er pan gafodd iy ngvr yr ymoeodiad •ojiid ? irT1 0 y Hebiaw t>auf*V Uri >6Py«> ac infirmary. trexodd bob- »"«U ato, ond methai gael oud esmwythad am ycbydig ddyddiau oddiwrth yr anhwyider dych- r)"Illyd. Dywedai meddygon yr yspyfcty na eJea.o, erioed acboa gwaeth o'r ecaeruji. Nid J* f> ngwr ond dalurwr ar y doci&u, ad ni iforddio prynu Ciarke'a Biood Mixture; pan ddaetb em mab adref o'r Cape pryn- r?1 chwe potclaid i'W dad, a chyn iddo IYltleryd tair yr oedd ei draed bron yn iawn, &0 Y11 awr y maent yn hoiiiach. Nid wyf yn y caiff ef bytti eto, ac y mae yn awr ^udoeg mm er pan weiibawyd ef. Pe bua«ai oddiwrth Eczema tkiim ond yn ^«di prawf ar Clarke's Blood Mixture teimJaf ZT «cr y gwellbeid hwy fel v gweilhaodd fy Yr ydych at e;ch rhyddid i wneud un- ddefnydd a ddewiawch o'r JJythyr hwiL MILOEDD 0 GYMERADWYON 0 BOB PARTH O'R BYD. At Lanbau a Chiirio y Gwaed o bob anmhuredd 18 gellir cymeradwyo goriuod ar Clarke's Blood Mixture. Cofiwch fod y Meddyglyn Rhyfeddol fawn tftdi gweila miloedd o axshoaion o fe.^MA COESAU DRWG ^HOFULA GWAED WENWYNIAD nfoVHYY CHWYDD GEWYNOL ^RYDCYMALAD PLOROD 'IELIWLAU -T TOIUADAU ALLAN, Q IV/LAU' Ew. N CLIRIO'R GWAED ODDIWRTB 1 FJOB MATER ANMHUR 0 BA ACHOS 8YNAG Y CYFODA. ir mewn potelau 2s 9c yr un. ao mewn y~r*u yn cynwys chwe' gwaith cymaint 11*— i effeitbio girellbad parhpol yn y mwyafrif wshoeion—gan bob Fferyllydd a Gwerth- Vyffeiriau drwy y byd, neu anfonir i unrhyw g»«mad ar dderbyniad 33 neu 132 o stamps M?n? P««2henogion, THE LINCOLN AND COUNTIES DRUG COMPANY, iJ^ynwcb am CLARKE'S BLOOD MIX- a KOGh«lwoh Efelychiadau Diwerth r^RRHHSHaiEl XiSBUulSSiiiSiH TAKE KEATING LOZENGES WO N*T COUGH,

[No title]

; Cynghor Sirol Arfon. I-

Cymdeithas Amaethyddol Cymru.

r ICyrddau Plwyfol Dyffryn…

Cyughor Dinesig Bethesda.

Qwrthdarawiad ger Caergybi.

BETHESDA.

OYFFIIYIi NANTLLE A-V AMGYLCHOEDD.

BLAENAU FFESTINIOG.

BANGOR

FOURCROSSES.

Advertising

------------CYHUDDIAD 0 DDEFNYDDIO…

DOLWYDDELEN.

LLANBEDROG.

[No title]

Advertising

PENRHOSGARNEDD.

Advertising

Teu!u Cyfan wedi el Lethu:…