Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

.......---- -_.---_-BANGOR,

BLAENAU FFESTINIOG.

BETHESDA.

LLANWNDA.

LLANFAIRFEOHAN.

-----POiRTHIADOG:

-, PWLLHELI.

--------RHYL.

---TREGARTH.

Cwpan yr America : Dhvsdd…

Lladdfa Fawr ar y Bwlgarisid.

- t! jY Feddyges G-olledig.…

| Helynt y Balkan. !

---|CladdeJigaeth Arglwjdd…

[No title]

Advertising

------------_-------! Arwerthiadau…

[No title]

CAERNARFON.

CAEATHRAW.

CRICCTETH.

DYFFRYN NANTLLE A'R AMGYLCHOEDD.

News
Cite
Share

DYFFRYN NANTLLE A'R AMGYLCHOEDD. Nid oes o'r DyfIryn ddim newyddion o hwys i'w croniclo, heblaw fod ange-a wedi hod yn rhwygo teu'uo.dd yn ystod y tair wythnos ddiweddaf. Yn ddisymwth.. tra yn yr ardd, bu farw Mrs Jones, priod Mr William Jones, Einon-terrace. Talysarn, yn 45 mlwydd oed. Cynhaliwyd trenghoIlLad. Rheithfarn "Marv o farwolaeth naturiol. "—Yn hwyr nos Wener, yr 28a.in eynfisol, ar ol amryw wythnosau o gystudd ealedl, bu farw Mr W. W. Jones (Cysur), yn ei anedd yn Llanllyfni. Cladd- wyd ef y dydd Iau di'lynol yn mynwent capel S,,Ieni (M.C.), Llanllyfni. Cafodd gynheibrwng lluosog a parchus iawn. Gadlawodd dklwy ferch a. druu faob i alaru ar ei ol. Boreu L'un, yr 31ain cynfisol. yn nhv ei rieni. bu farw Mr Thos. Owen, anwyl falb Mr a IMrs William Owien, ca.riwr, Peny- groes, yn 2atin mlwydd oed. Cafodd gyst-uddi blin am amryw fisoedd. "Yr oedd yn ddyn ieuanc anwyl ac hoffus gan bawb, a dangoswyd hyn yn ein angladd prydnawn Sadwrn dilynol. Diiiarwyd yntaui yn mynwent capel Salem, L'anllyfiii. G-edu wraig a. datu o blant, htlblaw rhieni a brodyr ac un chwaeir i alaru ar ei ol.-Bomu Gwener di'.veddaf, am 9.30, ar ol nychdod y diarfodedligaeth, bu farw T. 9.30, air ol nychdod o'r darfodedigae-th, bu fifiir, T. W. Jones, Baptist-stnccl., Penygroes. Brodor ydoeddl ef o Dwyran, Sir Fon. Daeith i'r gymydog- iLeth yma ychydig flynydldbedd' yn ol yn oruchwyl- iwr Penrl Ins-urtnee. Gediu wraig ac aimryw blant bychain i alaxii. air ei ol. Tad ytr aonddifadd a Barnwr y gWoEddiwon fyddo yn nodded i'r rutill a'r Hall.

LLAN DDEINIOLE N.

LLANRUG.

NANT PEfRIS.

_C'8I:I--Sadwrn y BywydM Llandudno.

----__-.-_'---Eglwys Cradeiriol…