Skip to main content
Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

--------_---------AMLWCH.

GAERWEN.

QlW ALOIfMAI.!

LERPWL.I

,LEANER,CHYMEDD.

LLANFAIR P.G.

LLANGAFFO.

[ LLANGEFNI

.LLANGOED.j

LLANWEN LLWYFO.

NEBO.

PENMYNYDD.

PENSARN.

PENTIUETH.

---RHOSCOLYN.

Mabol-gampau Pentraeth.

.,."IJ'qJoIIIJi'U\'-Lladi…

Advertising

BELAN.

CEMAES.

|OAIEEGTBI.

ILLANDDEUSANT.

News
Cite
Share

LLANDDEUSANT. Y l'wlpud. Pregethir y Saibboth nesaf yn Eglwys y Plwyf gan y Parch T. Davies, B.A., inejthor; Horeb (B.), Pairch C. Roberts, Bontri- pc r.t Bethania (A.), Mr W. H. Owen (Ap Huwoo), Cemaes. (iwibdaith. Fel arfer, eto, eleni, rhoes ein part hu? Reithoor yn garedig d'ret i holl iielodau. Eglwys y Plwyf hwn a, Llanbabo, a. rhoes ger eui, b' on amtryw leoedd i ddlewis o honynt, ac o'r lloiaws Rlu sneiigr gariodd y dydd!. Dydd. Llun oedd y c:wi rod apwyntiediig i fyned. Qudiwyd liwynt yno mewn pump o gerbydau. Wedi cyrhaedd yno yn ddiotjel rhoddwyd gwkdd o'r fath oreu gan v Pairch T. Davies a MTS Davies (Rheithordy) i bawfo, a gwasanaethwyd wrth y byrdidaiu gan y boneddigesail' yn gyffredinol yn dra deheuig. Wedi i bawib rgaell donedd, aed o amgylch v Ue i fwynhaiu eu hiinain. Trwy gairedigrwydd Mr Hughes, Bodame],_ a Mr H. 0 Rowlandls, Albert House, caed melusion i'w rlickr.,u. Troes y tywydd diipyn yn anffafriol i dd'od acrtf. Er hyn i gyd, mwynhawyd y dydd yn hiMpvs. a mawr ganmolid y ddarpaiioaeth a'r trefn- iadau. Ma.rwolaeth Sydyn. — Dydd Sul, yn hynod an- nifgnvliadwy, bu fa.nv y ba.rdd' enwog Trisant, pwl, pan yn aros yn Nhrefriw. Yimddengys ei f id newydd fod am dtro gyda'r Parch J. Williams, Prince* s-road, a chyn gynted ag y daethant yn ol oafo-ld ergyd o'r parlys, a, bu farw haner-awr wedi uriardriieig ddydd' Sul. Un 0 blant Mon ydoedd gt-nedigol o'r plwyf agosaf atom, sef Llantrisant. r Cyngherdd Hwyliog yn Nhrefriw gan Feibion a, I | Mt,chied Mon.—'Caed cyngherddau maweddog^ ger | y ftvronau ddydd Gwenea- diweddaf, pa rai a iywjddwyd gan Mri J. Jones, Penyrargae, a Morris Williams, Bodynolwyn Hir. Yr oeddynt yn eu -w,Ila.u goreu, a'r awen yn dylifo fel y mor. Cvmerwyd rhan yn v cyngherdd gan Miss M. A. n. Lloyd, Bethel, Llandderfel; J. Jones, Penyrar- gae Mon Parry, Portbaethwy Morris Williams, Pod; iiolwyn Hir, yn nghydag amryw gantorion enwog eraill; a. chafwyd hwyl anghyffredin Avrth gsnoiii y bardd huddugol am y penillion goreu i Okuni Trefriw," a Mr Williams, Bettws Garmon, a oriii allan o 75 o ymgeiswyT. lOddiyma i'r South Stack. — Dydd Gwener aeth cxi'kid Ysgol Sabbothol Elim i fwynhau eiu hunain i gynrdogaeth v South Stack Lighthouse, Caergytbi. Cychwynwyd o Elim mewn pedair o "liuirries." Ar o1 cyrhaedd pentref prydfert.h L'anddeusaiit, cttni'yudwyd fod angenrheidrwydd am geAyd yehwanegol a chafwyd ef. Yna, ail-gychwynwyd, a i Brenin y Dydd yn siriol wenu arnom yn awr ac eil- wxith rhwng y' cymylau. Ar hyd y ffordd can- fjdidiem y pladurwyr yn tori yr yd, yr hwn a ym- guirai yn nghyd mewn aeddfedrwydd, gan gariu swyncl gerdd 0 foliant. i'r Creawdwr Mawr. Aetl'Orr. heibio i gapel henafol Ty nytmaen, 0 fendigedig goffadwriaeth, a thrwy Lanfachraeth YIP, gan groesi Afon Alaw, cyfeiriasom am y Valley. Ar y ffordd yma, cyfarfyddasom a'r Parch W. a Roberts, C.M., gynt o'r America,, yn edrych mor siriol ac vn cerdded can hoened ag erioed. Aethom ar hyd y brif-ffordd am Gaergybi, gan groesi Pont Llasinwen, i Ynys 'Cybi. Yn y pellder draw gwel.em Forfur 'Caergvbi a'i Bortliladd pryd- feith yn llawn o amrywiol longau yn llechu yn ei g) fgOO, a Mynydd y Twr yn ymddyrohafu y tor ol il- dref, gan herio ystormydd a thonau y mawr eigion rhag gwnerudl yr un niwed idldi, a llechai y dref i lawr yn dawel a diarswyrd yn ei gysgod. Yr oc-dd yr hen fynydd y tro hwn yn gwisgo ei ben- wrisg. ac 0 mor fawreddog yr edrychai. Cyr- haeddasom Gaergybi yn ddiogel, ao wrth fyned tawodd prynwyd melusion i'r plant a dlanteithion eraill Meddyliasom unwaith fod un o'r cyfeillion am fyned a chynwys un faelfa i gyd gydaig ef, gan n> or ofalus ydoedd rhag i anghenion y "dyn oddi- rs-ewn" beidio a chael eu diwallu. Ar ol (<yn o:w) ncdd: y oecrflbydau tua phen y dlaith, a ohyr- liaeddasom Llainfain a Llaingoch. Sylwasom yma ar Gapel y -Alethodistia-id. Yr oedd merched 1111 o vstrydoedid enfawr Y .,)Ieo.dd hyn yn y drysaiu i gyd yn edrych airnom yn I myn'd heibio, ac yn eu plith yr oedd hen WTclig yn feddianol ar hyd ac amigykhedd mwy na'r c\f['vedin. Tosturiodd Mr John Roberts, Ty Newydd, wrthi, a thaflodd deisen neu ddKvy iddi, a hyfryd oedd edrych arni yn ceisio rhedeg am c!a:r\nt, ac yn eu cuddio yn ofalus yn ei ffedog ac vn pentyru bendithion a/r ben y rhoddwr. Gyda tyn yr oeddym yn gadael addoldy pryd,fert,h y Bedyddwyir a Ffynon y Wrach. yr hon a edrychai vn dtbyca.clt i adeilad Dwyreiniol" nag i ddim arall. Wrth gartref Mrs Roberts, 'Rhenborth, daethom i law r o'r oerbydau a chyfranogodd pawb o'r wledd an rywiol oedd wedi ei 'darparui gan Mrs Roberts ar, ein cyfer. Ar ol diwallu y dyn oddin-Lewn, ocrcdasom i fyny i weled y Goleudy, ac yn y man oAv e.'em ei biiiacl yn esgyn i fyny yn y dyfnder lslaw. Golygfa. aidderehog yw hon mewn gwir- lcnfdd. Yr oedd Dafydd Jones yn digwydd bodl mewn tymher ddrwg yn ymgodi, yn ymguro, ao yn main ewyn Mor wgus y mawr eigion—'e ferwa Yn ei fariaeth creulon Be.rwedig mewn dig ei don Wasgara'i gwyn ysgynon. Yn y peBlder d|ra.w cajifyddt m Wddfdir Rhos- neigr" YI ymestyn allan i'r weilgi; ac chyd)ig yn nes atom dangoswvd i ni y llecyn yr aeth y "Prim- rcss Hill" yn ysgyrion. Golygfa gynhyrfus oedd, gweied yr ag-erlongau yn cad eu hysgwyd a'u llurhio gan y tonau dorent drostynt, ac yn herio holl rvfeothwy y don. Wedi aros i edrych am ychydig ar y golygfeydd hyn, cychwynasom i lawr y 365 grisiaw sydd yn arwain i'r Goleudy. Ar lianer y ffordd daethom ar draws un hen chwaer wedi colli ei bet, a gwaeth na/r cwlbl, wiedi cholli ei gwynt, ac nid rhyfodd hyn, gan fod y Hwyibr mor hir ac mor sierth. Cawsom bob croeisaw gan y rhai sydd yi- edrych ar ol y lie ar ol myned i lawr, a liiwynliasom ein hunain yn arddarchog. Dringasom y ilwybr serth yn ol, a'n gwynt megis yn ein dvrnau. y chwys yn diferu i lawr ar hyd y wyneib, ac ambeil un oedd wedi ei gynysgaethu a. gwaelach meg,in na'r llall yn tuchan yn dra. gwichlyd, Ond ■jyrhaeddasom ibeiti y bryn yn ol yn ddiogel, ao ar c1! cyrhaedd yr Heniborth, gwleddasom gydan ,gilydd. drachefn." Phanwyd melusion i'r plant, a roddwvd gan Mr a Mrs Thomas, Caergwrle; a m wyiihaodd y rhan fwymf chwareus o honom eiUI hunain gvd. c,lim-areu-)-i difyr. Wedi hyn, darfu i ni "deg edrych tuag adref, yr hwn a gyrhaeddasom mewn diogelwoh. Gweithiodd Mr Williams, ar- oIvg\'dd yr ysgol, y trefniadau allan yn y modd goreu, ac y pob diolchgarwch yn ddyledus iddo ef ac i haiwh eraill a:i cynorthwyodd.—1 Dcusan+ Men.

LLAiN EILLAN.

LLANFAIR YNG H0RNWY.