Hide Articles List

20 articles on this Page

------------ -...------_--.-__----Cv/pan…

-'" Cy-ar'icr Dosbarth. Dinssig…

---._--_-----------£ i Social…

[No title]

--- ------.----_------.--i…

[No title]

------------_-COLOFN DIRWEST.…

OWN LLADD DEFAID.

ELUSEN H. H. HUGHES, CAERGYBI

FFYRDD AMLWCH A LLANBRCtHYMEDD.

Ffyrdd Dosbarth Twrcelyn.

IMarchn^do?dd Dlweddaraf i-

--------------------Cynghor…

[No title]

j Aderyn y To. !-

"8-...t..L'TIIQ,I';¡ Y MELLT.

[No title]

----------- ---------"DYFYXMDAU…

News
Cite
Share

"DYFYXMDAU 0 GRONFA MONWYSON:" I AWDL Ylt HAUL. I "y gadair gyntaf a enillwyd yn y ibedwaredd ganrif iur bymtheg, sef cadair Powys. Syr,—>Yn. ei iythyr at Monwyson, dyfyniadau o'r hwn a geir yn y Clorianydd" diweddaf, y mae yr hen lardid1 talentog, MeLriadog, yn gywir yn y sylw yna, ohlegid cyn Eistedldfod1 Powys, a gynhal- iwyd yn Llauiyllin, yn y flwyddyn 1862, benthyca cadieiriau o rai o'r palasaiu yn yr ardall a, arferid i gaidfcario y 'bardd; a'u dychwelyd i'w perchenoigion wledli i'r eisteddfodau fyned heibio. Ond yn yr eisteddfod o dan sylw cafodd y bardd budiduigol y gadair. er cof a cliadw i fyned] i'w gartref. Y maa amryw g a^ii ;gy in er i.adim yn llythyr yr hen fardcl at,lirylitligax. Dywed mai yr "Haul" oed-df t-cistyn Eisteddfod Llundain, ac mai Pedrog a enillodd; dymunaf ei gywiro. mai y ''Frenliiaes Victoria" oedfd testjTi cadair Lkuidaln, ac mai ii rw ocdd y imddugol. Rbyfed'd fod yr hen fardd mor anhysibj's o Eis- t'ed>dit>d Powys, lle'r eniliwyd; cadair gyntaif y bedwawcld ganrif ar bymtheg, rug yntau yn un o'r cymeriadau mwyaf cyhoedldus oedd ynddi! Y mae luanes Eisteddfod Powys genyf wrth law, a dyma rai dyfyniadau. "Anerchwyd yr oeist-eddfod gan Meiriadog, a di- lynwyd ef gan dwydifardd, lolo TrefaJdwyn. Wat- cyn Fardd, Bar-did Dochan. Oyffin, ac Laled." Anerchodd Meitiadog yr eisteddifod mewn mwy nag un cjdarfod Gwdaf ei tnw wedi enill amryw vv'oibrwyon yn. yr eistedldfod Dyfyniad eto :—■ Darllen wyd beirniadaeth Dewi Wyn'e Esyllt ar yr hir-a-thodidaad!: Redidtrgrapli Myllin-pymtheg yn cystadlu. Y goreu, ocdd yr eaddo Meiriadog, dan y ffugenw Coffawr. Cyhoeddaisid y buasai deg swllt o wohr ami yr englyn hyrfyfyI" goreu i'r cadsirydld (Mr G. R. Whalley, A.,S..). Cyhoeddwyd y feirniadaeth ar yr eniglynion gan Qwydfardd, a chafwyd mai Meiriadiog oedd y goreu." "Cafwyd englynion talcen. slip a thaloen 11 yd an, a phob talcen airall, am wn i, gan C'yffin a Meiriadog;, er mawr didifyrweh i gynulleidfa ILiosog. Gan fod yr hen fardd mor ddyrithr i gadair Powys dymia dJd,a.r'runia¡d' o honi gan ohtibjxM oedd yn yr ei,steddfod. Yr oedd yn dynr-su yn awr at brif bwnc y dydd, set cadeirio y bai-dd buddugol. Yr oedd dag yn cystadlu y ffwyddyn hon am gadair Powys. Yr oedld y gada-ir* wedi cael ei gwneud yn Llynlleifiad, ac y mae yn ddernyn pTydforth anghyffreldin. Arei chefn y mae plat arian handd, ac arno yn geirfiedig CaJd,:t.ir Powys, Eisteddfod Llanfyllin, 1862. Awdl yr Ilaul. Gwelaf fod Meiriadog yn un o'r beardd oedd yn cynortlnvyo yn y ddefod1 o gadeirio y ibardd. Nid oes genyf. wrth dlerfynui, ond c/redu fod mwy nac un bardd wedi bod yn gwisgo yr enw Meiriadog. Neu fod y "dyfvniadau o gronfa Monwyson" yn gyfeilionius Bydldai yn (idt genyf gaeil gwybod1 pa; bryd yr 3-sgrifenodd lériadog ei lythyrr dyddor- lawn, oblegid v mae rhyw ddirgelwch rhyfcddl a oliyfareddol vnddc Englyn ddau i'r hen fardd eoeth ac ysbrydoledig, Meiriadog wrth detrfjnu :— MEIRIADOG, Yr hen fardd. penigamp hynaf yn Nghymru. Gwron hoff, he-n gawr lawn yw-c-in hanwyl Awenydd digyfryw ^leiriadog! un rniawr ydyw, Addwyn ben y bairddion byw. Creufairdd meddyliau cii-fion-llttwn o bwyll, Yn bur ei ddych'mygion; Sefyll wna'i waith yn safon—yn ei wlad, Dillyn ei ganiad a llawn o geinion. Rhyw burltvys glacr berlau—yw ei holl waith, LI wyt hog yw o emau Nef a wen goeth a fu'n gwau A ll.e'Ilwi'i holl linellau. Ty Gwyrdd, ATOIRAVYLLT. Llangefni. Medi lwf, 1903.

Y GYMDEITHAS LEINYDDOL GYNYGIED-IG…

[No title]