Hide Articles List

11 articles on this Page

------_-Ymosodiadau yn Bethesda.

[No title]

Deoni&etk Bangor.

Y Gymdeithas Hynafiaethol…

[No title]

Y Gofeb Genedlaethol i'r Deon…

News
Cite
Share

Y Gofeb Genedlaethol i'r Deon Howell. Yn uniongyrchol wedi angladd y diweddar Dra Pharohediig David Howell, B.D., Deon Ty Ddewi, fe ibenderfynwyd mewn eyfarfod cyhoeddus dylanwadol a cliyiixycliioliacioll fod inesurau i'w cymeryd ar unwaith er cael oofeb gyfaddas mewn cydnabyddiaeth o'n gtwasan- aeth godidog wnaeth y Deon i'r E'-glwys a'r genedl Gymreiig yn ystod ei fywyd maith a gweithgar fel pregethwr, gwladgarwr, areith- ydd, bardd, a dyngarwr. Gwedi ymoiliori gyda dynion cyhoeddUis drwy Gymni, mae y pwyllgor wedi penderfynu mai y ddwy ffurf o goffadwriaoth fuasent yn cymhell eu hunam oreu i feddwl y Deon fyddai: (1) Adferiad capel di-do St. Nicholas, yn Eglwys Gadeiriol Ty Ddewi, lie ,g»sodwyd eii weddillion malrwol i orphwys; (2) iSylfaeniad Ysgoloriaeth, i'w galw yn "David Howell Theological Scholar- ship," ago-red i holl frodorion y Dywysogaeti, ac i'w dal mewn unflhyw or if/ -• d neu goleg. Mae y tanyagritfiadau dderbyniwyd i fyny hyd ddiwedd y mis irveddaf yn cyrhaerll 325p. Mae y prif danysgrifwyr yn cynwys a ganlyn: The Very ttev. the Dean '<'{ St. David's, £ 20; Mrs Webley Parry, £ 20; Lord Tred-etga.r, £ 10 Sir J. T. D. Llewelyn, Bart., L10 10s; Mr W. Peregrine Propert, M.A., LL.D., L10 10s; Mr Mortimer D. Pro pert., B.A., LL.B., £ 10 10s: '■'Qjand'oithas Cvmru" (per the Mayor of Chester), B10 10s; Mrs Johnes, Dolaiucotbi, R10; Miss Glaaehrook, Lio; Sir Alfred Thomas, M.P., Lio; Lady Hi!Is-Johnes. £ 7 the Lord Bishop of St. David's, L5; Mr John Worthington, £ 5 5s; Miss Belcher, B5 5s; Miss C. M. Belcher, £5 55; Sir W. T. Lewis, P,5 5s Mr Ivor James, P,5 5s; Dr. Henrv Owen, F.S.A., JB5 5s; Mr Henry Rad- oliffe £ 5 5s Mr W. Wilfred Williams, St. David's, L5 5s Chancellor W. Trevor Parkins, £ 5 the Lord Bishop of Swansea, £ 5 Colonel Lloyd, late R.E., J35 3s; JVI-r and Mrs James Thomas, Haverfordwest, £ 3 3s: the Rev. J. R. Jones. B5 3s; t,he Hon. George Kenyon, M.P., £ 3 3s; Colonel W. Gwynne Hughes. £ 3 3s: the' Misses Chilton, £ 3; Lieu- tenant-General Sir James Hills-Johnes, V.C., G.C.B., £ 3; Miss Allen, L3; Mrs G. T. Pilcher, £ 2 2s; Mrs George J. Gribble. £ 2 2s; Sir John Williams, M.D., C2 2s; Miss Havard, £ 2 2s; Mr Walter Spuxr-e 1!, Mayor of Carmarthen, £2 2s; Captain Samuel Roach, £ 2 2s Mr H. G. Allen, £ 2 2s the Rev. Griffith Ellis, £ 2 2s Mr Bal linger £ 2 2s; the Rev. J. T. Griffiths, £ 2 2s; Sir Isamba-rd Owen, M.D.. £ 2 2s the Rev. Canon Camber Wil- liams. £ 2 the Ven. the Archdeacon of St. David's, -62. Yr ysgrifenydd amrhydeddus yw y Parch G. P. Gabriel, Ty Ddewi; a'r trysonydd, Mr 11. M. Prichard, National Provincial Bank, Haverfordwest. Gellir anfon tanyslgrifiad.au at y gronfa i unrhyw fane, y rhai a drosglwyddir i'r National Pylovi,neiiil Bank. Haverfordwest. Bydd yn ofynol cael y swm o 1500p o leiaf tuag at gario allan y rhan gyntaf o'r oynllun.

Advertising

HILTON— SKINNER JONES.

--. MAIR—HEWITT.

Arddangosfa Amaethyddol Lleyn…

---------------------------I…