Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

!!" BANGOR.

BRYNGWRAN.

Bk'iHE^DA

CAERNARFON.

]CRIOCIETH.

DINBYCH.

LLAN JWNADL

LLANERCHYMEDD.

LLANRWST.

LLANDUDNO.

PENRH VNDEUDRAETH.

PWLLHELI.

PORTHMADOG.

ITREGARTH.

DOLGELLAU.

[No title]

-------Arwerthiar tau yn LIar…

Kr Chamb rkifi a Deheudir…

I Esgob LIa elwy ar Addysg.

[No title]

------------NODION OR DEHEUDIR.…

---. ITodachfa yn Lbngef i.

Bangor C} cling Club.

LONDON AND NORTH-WESTERN RAILWAT…

Advertising

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

Gen ed i ?* a e t n a u, Pf iodasi u a Bflar w o t U. GENEDIGAETHAU. Bay lis.—Awst 1, yn 1, Green Edge, Beaumaris, priod Cveorge Btylis, M.A., cyfreithiwr, ar ferch. Jones.—Gorphena. 27, pr;od Mr John Jones, cutter, Shop Newydd, Llangefni, ar fab. Penny.—Gorphenaf 20, priod Thomas Penny, Neuadd Ddu, 15-aenau Fie tinicg, ar ferch. Ph Hips.—Gorphenaf 24, priod M. E. Phillips, ii.Sc., Ysgol Uwchraddoi y Bechgyn, Blaenau Ffestiniog, ar fab. Price.—Gorphenaf 28, yn 100, Rodney-street, Bir- kenhead, priod Evan Price, ar ferch. Williams.—Gorphenaf 26, pried Mr David Williams, chwegnwyddwr, Britannia Scores, Love-lane, Din- bych, ar fab-cyntaf-atiedig. PH HI" Eiimes—-Hughes.—Gorphenaf Z2, yn nghapel T. Methodi tiaid Caifina dd, Bryn teg, sir Ion, gan y Parch Howell -r-ris Hughes, i'enmachno (brawd y brodfei-ch), yn cael ei gyuorthwyo gan y f arcli John Roberts, yn mhre.-euoldeb y cofrestrydd (y Parch Robert Ihomas, L/iantrchymedd), Mr Wilham Eames, mab hynaf Mr Eames, Prestatyn, a Miss Jane Myfanwy Hughes, merch y diweddar Barch John Richard Kughes, Brynteg. Jones—Francis.—Gorphenaf ;&z, yn x\giiarmel,xorth Amlwch gan y Parch 1'. Evans, Mr xnohard Jones, Mangle House, Pensarn, a Mits Maggie Francis, Bodednyfed Bach, Amlwch. Jones—Jones.—Gorphenai zo, yn ingbarmel, Porth Amlwch, gan y Parch T. Evans, Mr Thomas Jones, YVesley-street, a Mi'ss Annie Jones, Salem- street, Amlwch. Jones:—William.—Gorphenaf 27, yn swyddfa'r cof- restrydd, Bangor, gan Mr D. G. Davies, cof- restrydd, Bethesda, Mr Robert Jones, Cefnfaes Vaults, gyda Miss lizzie Williams, 3, Tanyft'oidd -y ddau o Bethesda. Roose—Will ams.—Gorphenaf 25, yn Gosen, Llan- gwyllog, gan y Paroh T. Evans, Amlwch, Sir Vv. Roose,Bodgadfa, a Miss Elluii Williams, Gwredog, Amlwch. W.liiams—Hughes.—Gorphenaf 30, yn nghapel Salem, Caernarfon, gan y Parch Ll. Bryniog Roberts, Mr W. Francis Wdlliams, y; golieistr, (4arn Dolbenmaen, a Miss Kate. Hughes, ail fcreh Mr Griffith Hughes, adeiladydd, etc., -Bryn. Hyfryd, Marcus-street, Caernarfon. MARWOL.\ETHr\U. Edward, --Gorpheiiaf 25, yn y Druid Arms, Dean- street, Bangor, David Edwards, yn 35 mivvydd oed. Evans.—Gorphenaf 21, yn 54 mlwydd oedd, Mr Henry Evans, Chapman's terrace, Fron (gynt gyric-u.v-- y "bailast train"—L. and N.-W. Dinbych. 21, Mrs Jane Jones, Pen'rorfa, ger Oakford, sir Aberteiii, yn 69 mlwydd oed, wedi hir nychdod. Jones.—Gorphenaf 28, yn 27, Cybi-place, Caergybi, Margaret E. Jones, merch ieuengaf y diweddar John a Margaret Jones, gynt o Mona Brewery, Llanfachraeth, yn 44 mlwydd oed. Owens.—.Gorphenaf 28, yn Dros-yr-Afon, St. George's-road,' Wallasey,- yn 90 mlwydd oed, Mary Owens, gweddw v diweddar David Owens, Aberffraw, Mon. Owen.—Gorphenaf 28, yn 45 mlwydd oed, Mary, anwyl ferch v diweddar Francis ac Anne Owen, Tanyfoel, Llansannan. ■Owen.—Gorphenaf 30, ar ol cystudd maith, Mary, anwyl briod Mr William Owen, 45, Newry-street. Caergybi.