Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

__.--_---.----__-------Pranciau…

-------------------_-------_-------..-Gwyliau…

I'Cyfarfodydd Sefydlu y Parch…

Cyd-Bwyllgor Heddgeidwadol…

[No title]

[No title]

[No title]

----_.-'--_.------._-------Llys…

Llys Ynadol Llangefni. 0

Arwertbiant Dyddorol yn Trosyrafon,…

Cynghor Crwledig Twrcelyn…

[No title]

CULNI SECTYDDOL YN Y GAERWEN.

"YM( ^ODLID HOLLOL DI-ACIIOS/'

AMLWCH.

CAERGYBI.

NIWBWRCH.

PENCARNEDDI (Mon).

[No title]

PENMYNYDD. I

News
Cite
Share

PENMYNYDD. I [Yr olai1 ar yr halyrvt. ] Syr,—Dymnnaf aiw eich sylw yr wythnos lion at lythyr a yinddangosodd yr wytlnwjs ddiweddaf a dan y penawd uchod YmgiU^ yr ysgriblydd <xn- farwol liwn oedd ceisio ateb fy llythyr a ym- ddangosodd yr wythnos cynt, gan grediii, efaliiai, mai "celwydd" ac nid "gwir" sydd yn. lladd. Ntd wyf yn gwybod i mi erioid odailieii y fath htn, d, sylwedd o'r blaen, ac wedi ei darllen bu'm am a,-n.,er cyn deall beth ixdd ystjT y fath gaf.gliad o eiriau aneglur ac tny-stwyth (0," oedd ystyr iddynt 0 gwbl). Mae y llythyr ypgrifenais o'r blaen. yn ber- fftu'ftli gywir gyda golwg ar faes ei gymydog, Oiid tr.vy fod yr yrgriiblydd hwn yn baeru fy mod wedi rhoddi caandystioJactb yn fy llythyr bkenoroi teg yw mi atelb drofof tty bun, ac cr mwyn dwyn hyn yn miken sylnm ar y maes eang, prydfertJi, dymunol, a drfrycheulyd fu dan sylw. Nid yn v.ang mae yma rychau, ffosydd, drain, eithin, etc., yri. gysylltiedig a'r mae, eithr irewn mi eongl iddo oeir hen chwarei ddofn wedi haner ei Haiiw a drain, etc., end gan fod v person mawreddog hwn yn methu canfod eiihjBi a ffosydd yn agos i'r maes ciybwyliedig mae'11 debyg fod ei uiwg gwanaidd vn metbu canfod y chwarel ycihwuith, ac felly, Mr'GoT., teg yw i mi grybwyll am dani, rbaor ofn iddo synthio iddi a chyfarfod a'i ddiwedd. Gyda golwg ar ddrain, nid yn urvig mae rbai'n i'w canfod hyd y cloddiau, fel y sylwodd ø:, ond hefyd ceir hwv yn y pyrtih., yn o,gy.-tail a'r cbwarel dan sylw. Ymddengys hetfyd fod y geiriao "daTCY."twng ao nid canmol" wedi etdeitihio ar ei "nertih a'i allu meddylaol" ef, a'i fod yn meddwl mai "dyrcihiafu" ailai fod yn He y gjair "caally". Onsibaa am ei olwg gwanaidd, bnaf-wu yn dweyd wrtlho am edrycb ystyr y ddau mewn geinadur, ond gwedweh y byddai byny vn anmhosM mewn mwy rullg un vstyr. Cyn terfynu, gofynaf iddo ef pa beth oedd ei nod? P'run ai "daoostwug" ynte oanmo.ll? Os ceisio daro-,twrg yr oedd, credaf i'w ymgaiis droi yn f.etœ.ant,. -Y dwyf, etc., NlD GWYIJWR OND UN YN GWELDD.

|BODEDERN.

BODWROG.

LLANGEFNI.

| RHOSYBOL.

jVALLEY.

Ffeirian Mon aa y Flwyddyn…

Advertising