Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

0 Ben y Garnedd. j

Oddiar Fwrdd y Stemar Bach.i

Advertising

PKNDEIIFYNIAI) onDHvRTH Y…

PENDEKFYNIAD. )

[No title]

[No title]

Streicwyr Bsthesda.

Eisteddfod Rehoboth, Llangadfan,

0 Ddyddcrdeb.i F^snaciW^r.…

Advertising

Advertising

Marwolaeth un o Weinidogicn…

Masnach Yd, yr Wythnos. -

-_-- -..-----Cynghor Dinesig…

Advertising

Cydbwyllgor Headgeidwadol…

N0DI0N O R DEHEUDIR.

Llys yr, Inadon, Ba..gor.…

News
Cite
Share

Llys yr, Inadon, Ba..gor. < Cynhaliwyd y llys bwn ddydd Mawnli, g«roroi» J. Mr Thoma-s Lewis (cadeirydd), y M:lwr;ad Marfihaljt. OB.. Mcistri1 Harry C iegig, J. E. Rc:-bert.R, Johj* w Hughe- P}ighe. a Rubtit Hughes. Y IiliYK, ''fR\YDlDEDOL. Y Gadeirydd a hysbyf-odd y cynhelid v U-rF TWy- ddedol ar ddydd MawrtFn, y ^6a.i 11 o Awst. MEDDWDOD, etc. Cafodd jfobrrt Hughas, Llwybrmain, MynydH Llandegai, tj ddirwyo 2s 6c a'r costau am fod ym feddw ac tit -Y ii ol tystioketh dau gwnt tabl^ dywedid i'r diffvuydd fyntd o gwmpa.s gan beribp persona.u oeddvnt ar >ti\*ie, y rha.i a alwad efe m "Fweriaid niebldigtdig." i ddyfod alian i ymikiffll ag ef.—Yn ei) amddiffyniad, dy.vedaii y dilfynydM fod nifer o'r sst-wicwyr yn vi alw ef yn frad-wr, ¡Ù fod yntau yn c.-Li h,,ii-eb yn ol trwy eu galw ynfc "Fweriaid. Robert a ddirwy- wyd 2s 6c a'r cost am ,am fod yn feddw ftm afteolu-, vn liethedu James Sullivan a gyhuddwyd o fod yn feddw M gwrthod mvnoo allan o'r Star Hotel, Bangor. ■Oyhuddwyd eLl yn nihcilkuoh o 10c. yn feddw am afreolus yn y Farchnad.—Dirwywyd y diffynydd 5sr a'r cositaai lani v trosedd cynftaf, a 2s 6c a'r cos-tanr amo vr aii. William David Williams, Bangor Udhaf, a ddir- wywyd 2 6c a'r cost-au am fod yn feddw ac afreoJ- irsi. Robert Jotie. Betliesda. a gyhuddwyd 01 fod feddw ac afrecltrs* yn nghydnig ymosod ar y cwnsstajj# oedd yn ei gymeryd i'r ddalfa. —Dedfrydwyd i Sm o gardKlr. LLl"(RIO GERYG AT DY YN METHÐSDA: DIRWYON. TRYJVHON. Cyh'.iddwyd dau. ddjn ieuanc, o'r -enwau DaviA. Griffith Davries a Robert John Roberts, v ddau oV Rtaiwlas, Bethcsdai, a'r'tbfl'i oedd wedi bod yn ngwae- imaeth Arglwydd Penrhyn, gan yT heddgeidwaid* wiit?,iid iii7wt-d maLe;>r AmddidSlynid gan Mi- D. G. Davicyim-thivr, IV'tliesd^i. Gr;ffit-h Thcmia.s. v hwn oedd yn byw mewn tr yu Llwybrnia^n. a r hwn oedd yn gweithio yon awr yn y chwarel fel'llafurwr wrth, y dydd, a dywed )ddo,t-aachaiH>t iios liosoa yr 16e«f ormishwn,glywei swn crirAg, o ajnfywiol "faiiftioiLi, yn gyrthiio ar T- ty. (Tb.wi It'ri wiwyd ffenestri. Dangoffiwy* eiu^liad o geryg1 gafwyd Hr; y to ac yn y ty ft1 ynadon, yn.gystsl 'a ehad»:r oedd wedi ei mario. I gan gareg a'i tai-aw<xld. llenei oedd wedi cael &it rhwygo gan v ceryg, il darhmiau o'r lie. Dt- t envvddai fod diUI heddgeidjvy;«d yn y gymvdogaetk; a phan gilywyant *wn ctryg yn disgyn a.r do, rhed- a"aI:t i fynv i, daliasant Roberts pan yn y weithr^T o daflu ceryg at y flVnestr. Diangodd Davies dnJ8 fur yn v ond dvthwelcdd ychydig yn d(Er weddaTttcli, a chododd g;J\"g"å.tall, yr hon a daflott 9 at, y ty. Cynurwyd ef i fyny yr adeg hono; me chafodd y ddau bersnn eu cloi i fyny. Pan gyhuddwyd hwy, gwnaethant sylw i'r perwyl eu bod yn ajiiddiffyn eii hunain. ChwanegasaSfc nad oedd vr heddtfeiglwa'd yn gwneud dim oftdl dwevd celwyddan in bobl BetheKda, ae nad oewi ynadon Bangor ïl g* iielld (I'm ond eu credu. Cydnabyddao Mr D. G. Davies trosedd, oNl dywedai nad oixld Davlt-v m-d'¡ inyn i-d y tu fewn llle a ddelid gan yr y< h wji !iydd, fel yr boiiid. CyA- nabvddid i'r dyn ara 11, wn £ ud hyny. Pan gymer- wyd hwy i fyny, ni wnaethant unrhyw wrt,IL..M. Yr oeddynt hyd ymo yn ineddu ar rba$- orel, ac yr wdd efe vn mieddu Uythyrau yn tystm h hvny oddi arTth v Parch Thcmas Hughc~s, garth, a'r Parch W. n. Hughes, Rhiwla-. NE 1n;n:-d unrhyw gwyn bertb^ia# i'r modd y dygwydl yr achos yn mJ.nn gan yr hjeddigeidwaid. Yr 0ečlII y diffynyddioii wedi bod i lawr yn talu arian cup clwb, ac yr reddyirf wedi galw mewn laturndy ar ol hA-nv. Yr oaddynt., i rhyw rtddan., o dan ddy- lanwad d'(i -,i :zu- <1F <11 ffordd adrei ciywsant geryg yn ditgyn ar v ffmdd, y rhai oedd yn dyfod » das nl agos- i dv -?,liwynvdd. Rheda-^anA .i edrych am y t!-»>sc'ld vrT Cydriabyddent iddynlt hwy luchio'ceryie yr adeg bvr.o, ond nid oedd hyn vu C<M:l ei; wheud .gvdaar utlrhw fwriad male'«fc. Yn ddiweddar Vr wddynf wedi dychwelyd o Dde- hewi'ir Cywru; a chyn iddynt fvned, vr oeddyiifl. yn meddu gymenad diai'gyhotdd. Ar ol iddvra. eu cynveryd. i fytiv vr- oeddynt wedi arwydd* vr ardysiiad. Gofyn;y-t i'r vr.adori roddi ystyria-ef-bb, drujarog i'r Wedi i'r ynadon. a ywfcyrwd cu clvfart-, iad, dvwededd v *Cade!rvdd- ras gal'ent hwy na t-heiinitr) Yr. ofidu., v/rth v dyniofc je»-ain«» yn y fath sefyilfo ddffrif< 1. Pa tin bynag a ocddy" i-n feddw ni br, nid oedd hyny o un gwahariiaetlfcj. oeddynt vn gofalu pa nn a wrvnt m;çMl 5 eiddo yr acbwynjidd; ns?n a. wr.aent niwed iddo al- lien ei wraig ÍI,'ï" blentyn.. Gweithred lwfraidd at. chre-alawn ydoexJd. a "gfesyii dmwt (00 y cyfry^r- betbau yn digwydd' ifKcwu •rha.nbiirtb fel RctbcsdMh a Llandeprai. Yr d>dd Tna. de;m],-id cryf ar y Fainc y dyl;d aflicn v dvffynydd.'on i p,.rchar.; ond yr oeddynt. w d5 dvtVd i'r yonderfyniad ar r diwedd, i ddirv-r- y ,li,ffTf\,j,h""1 3;> iOs bob Viiil. fw i orehvmvn iddynt dalu 10s> Ivob un tuag at jf golled, yn nchyda'r costau.