Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

0 Ben y Garnedd. j

Oddiar Fwrdd y Stemar Bach.i

Advertising

PKNDEIIFYNIAI) onDHvRTH Y…

PENDEKFYNIAD. )

[No title]

[No title]

Streicwyr Bsthesda.

Eisteddfod Rehoboth, Llangadfan,

0 Ddyddcrdeb.i F^snaciW^r.…

Advertising

Advertising

Marwolaeth un o Weinidogicn…

Masnach Yd, yr Wythnos. -

-_-- -..-----Cynghor Dinesig…

Advertising

Cydbwyllgor Headgeidwadol…

N0DI0N O R DEHEUDIR.

News
Cite
Share

N0DI0N O R DEHEUDIR. Nid oes dim achosion newydd o'r frech wen | wedi tori allan yn Abertaw yn ystod y dydd- iau diweddaf. I ¡ Caivvyd corph dyn anadnabyddus, tua 56aiii mlwydd oed, piydnawn dydd Gwener, yn crogi wrth bren doeTw yn Nghoed St. Julian, ger Cas- newy<ld-ar- Wy sg„ Yn ngliyfarfod Bwrdd Gwarcheddwaid Cfeer- dydd, dydd Sadwrn, penodwyd Dr. Edward Ireharn.e yn swyddog meddygol dros ranbarth Dv/yreiniol y Baray. Addawodd Ardalydd BUt y swm o lOOp tuag at y Liiysorfa sydd yn cael ei chodi er ametdiffyn yr afon Wysg. Cyrhaedda y d,rysorfa yn awr 1050p. Y mae Syr John Jones Jenkins, yr hwn a /gymerwyd yn bur glaf yn mis Maj, newydd ddvchweiyd o'r Cyfandir, ac yn mwynhau. llaw- er iawn gwell ieehyd. Gosodwyd deg o geryg coffadwriaetliol capel i'r Trefnyddion WTesleyaidd yn Clydach ddydd IaaL Bydd i'r capel newydd gostio tua 2500p. Y nrae dros 70Qp wedi cael ei gasglu eisoes i'r drysorfa. Y mae Cymdeithas Hen Fyfyrwyr OolegPrif- ysgol Aberystwyth wedi gosod ar Mr J. F. R. Hood i dynu darlun o'r dtiweddar Mr T. E. Ellis, A.S., yr hwn a osodir i fyny yn Llyfrgell y Cole^g. Dr. Henry Jones, un o broffeswyr Prifysgol Glasgow, sydd wedi cael ei ethol i draddodi yr anerchiad blynyddol yn nghyfarfodydd bLyn- yddol Coileg Duwinyddol y Methodistiaid Oal- finaidd yn Nhrefecca. Y mae y Proffeswr Jones ei hun yn bregethwr .gyda'r Methodist- iaid. Awgi'ymir y priodoldeb o benodi ynad cyflog- edig yn sir Fynwy. Haner cant o bwysau oedd morgi ieuangc a ddaliwyd ac a ddygwyd i Abertawe un o'r dydd- 1 11 il-li diweddaf. Mr Richard Bees Griffith, Trecynon, a benod- wyd yn athraw cynorthwyol yn Ysgol Uwch- raddol Aberdar. DId Mercher talodd maer a ehorphoraeth Caerdydd en hymweliad blvnyddool a gweithiau dwdr Caerdydd. Mr J. S. Tregoning, leu., a benodwyd yn gadeirydd Y serol Ganolraddol Llaneil'i am y illwyddyn ddyfodol. (hiné<Îr rhuthr yn Abertawe- am ail fuchfrechu. Aeth cyn nifer a. 400 o bersonau o dan y gweith- rediad. hwnw mewii "lID. diwrnod yr wythnos ddiweddaf. An^b^rwyd y Pancih Wrilliam Jones, gwein- idog ayda'r Methodisti'aid Caliinaadd, ar e' yma- dawiad o Gaerphili i Newfbridge, Mynwy, a phwrs o aur a rhai llyfrau gwerthfawr. I Afetwri eyfarfod arbeniig o Gynghor Dosbarth I Risca, nos; Fawrth, penderfynwyd anfon deiseb ¡ -at, Gynghor Sirol sir Fynwy yn erfyn iddynt eanign y terfynau i ranbarth Ynysddu. Anfonodd Dr. J. D. Jenkins, swyddog medd- ygol jechyd y Rhondda, gylchlythyr allan, yn gofyn i bawb ymatal rhag talu, ymweliad a lIte- oedd yr oedd y frech wen yn ffynu yn- ddynt. Nos FeTcher darganfyddwyd fod yr hen fnx,e,hnadfa yn Taiibach ar werth. Yr oedd yr aklie,liadan wedi bod yn cael en defnyddio er's tro fel ystablau gan Gynghor Dosbarth. Dinesig Margam. Lloogwyd un ceffyl i farwolaeth. -Htvsbysir fod Miss Hettie Jones, Idanelli, sw Fryoheiniog. yr hon oedd wedi etnill iddi ei hun. gryn boblogrwydd trwy ed tha.u a,,i hareithiau yn Neheudir Cymru, wedi cael der- byniad cynes yn yr Unol Dalaethaiu, lie yr oedd wedi myned rj-w 12 mis yn ol. I Anrhcgwyd Mr E. John (Ieuan Dyfed), YT wythnos ddiweddaf. gan aelodau egiwys Seion, Merthyr, a anerchiad oreuredig, yn gydnab- yddiaeth o'i wasanaeth fel ysgrifenydd yr eg lwys am ddeuddeng mlynedd a chafodd Mrs I John, ,hefyd; "brooch" aur. Tra yr oedd Richard Jones, 85ain mlwydd oe(l, o 10. Butetown, Pont. Rhynini. yn eastedd ar ben llwyth o wair prydnawn dyd'd Mercher, syrthiodd, a daeth ei ben i gyffyrddiad ag ol- wynion y drol, a derbyniodd y fath niweidiau fel y fu. farw mewn ryw ugain munyd. ( Dydd Mercher, yr wythnog.ddiweddaf, priod- odd y Proffeswr T. Rees, Col eg Aberhonddu, a Miss" Charlotte E. I>avies—merch hynaf Mr Michael Davies. Bridgend. Yu nehapel yr Annibynwyr, Penybont, y cymerodd yr uniad le, o flaen nifer fawr o gyfeillion ac ewyllys- wyr da. t Talcdcl Dr. FleHieher, o Fwrdd Oyv/odraeth: I T.-ex)], }-niweli.ad alg Abertawe, a bu mewn ym- gynghoriad maith a'r awdurdodau o "berthynas i'r frech wen. Cyflwym^d anrheg i Dr. J. C. Reardon, cyn- irth'wiywr i Dr. W. K Thomas, Pentre, o ffon Vbony," gyda. phen aur, yn gydnabyddiaeth o'i wasanaeth fel addysgwr dosbarth "ambulance" y Pentrei Tra yr oedd boneidiges, o'r enw Mrs lJOey- snnn, yr hon. oedd yn byw yn agos > Peterston, vn dychwelyd o farchnad Pontypridd, ae yn cyrbaedd banllawr gorsai y ffordd haiarn yn y Barry, syrthiodd ar lawr a bu farw yn union. Rore-u dydd Iau bu farw Mr D. isims Rees, Macstes goruchwyliwr tra adytabydi-u!g glo- feydd North Navieation, tra nad oedd ond 42 mlwydd oed. Cafodd ymosodiad! o'r parlys tra yn y capel y nos Sabboth blaenorol. Yr arholwyr a-r yr ymgedswyr am yr arholiad diweddar am B.D., Prifysgol CJymrui oeddynt -y Parchn. S. R. Driver, Rihydychain A. ML. Fairbairn, Prifathraw Cbleg Mansfield, Rhyd- ycJiain H. M. Gwatkin, Oaerg'iawnt; J. Rendel Harris, Caengrawnt; a'r Proffeswr Eld- ward's, Aberystwyth. Trwy ddyfarniad y Barnwr Joyce yn y Cang- hell-lys bydd i'r ystytty newydd cynygiedig yn Mlionty^oool dderby-n cymunrodd o lOOOp, a blwydci-dal o ICOp oddiwrth ystad y <iivved<tar i)itJ: Ccslett. » Gadawodd v bonejdw-r dyweded- ig, yr hwn aVu farw yn 1895, y swm o 10,OOOpL tuag at elusenau.. Bu farw dyn, ttia, 60aiii mlwydd oed, yn dra sydyn yn Abc.rc'ainlais, sir Fi'ycheiniog—cartref y Parch Prebendari to ncois Williait.s.—pryd- nawn dydd Mercher. Yr oedd y tran^cedig, yr hwn. a ehwareuai "concertina," neavydd ddecth- ren ton wrth y drws, pan y gwelwyd ef yn syrthio, ac aeth un o'r gwasanaethyudion i'w gynorthwyo. Yr oedd wedi marw cyn i f«ddyg_ ei gyrhaedd. Oddiwrth bapyrau a gafwyd yn mhecedau trangce li^ tybir mai ei enw ydyw Brien, a i led yn elydod o Bristol. Yn oedd hen foneJldis, 90ain mhvydd oed, o'r enw Plioelbo Carter, wedi bod yn byw mewim ty ei itiin yn Presteign, a. thybid ei bod yri dlawd. Pearderfynodd;y Cynghor Dinesig gym- eryd cam i symud yr hen foneldiges i waLltof- dy, gan nad oedd yn gofalu am gadw y lie yn ddigon glan. Pan, wnaeth. yr heddgeidwad a'r rheidweinydd archwiliad ar y ty dydd Mercher cawsant. er eu mawr ;syndod, y swm 234p Os 8|c wedi e:u pentyru mewn bocses, bag- iau, etc. Gyda'r eithriad o'r 84C, yr oedd yr oil 4 o'r trysor yn haner sofre'nod, wedi eu, gwasgar mewn aiuryw leoedd. Yr oedd yna lip niewn un pwrs, tra y cafwyd mewn tynia.u a gobenydd- iau 2Cp 10s a 182p 10s. Y mae yr arian yn awr o dan ofal yr awdurdodau. Hysbysir fed y frech, woen yn graddol leihaifc yn Abertawe. • • j, Yn Abercj-noii, dydd Mercher, cyhuddwydl WT Henry Gibbons 'o dori i siop Mr J. Calla- way, OxJord-slreet, Mountain Ash, a 11 ad rata amryw nwyddau oddi yno, gwerth 6p 18s 6c. Wedj <gfwrs.*id^w yr anirywiol dystiolaethaui, petiderfpiodd y.r ynad oh Ataddodi y carobaro-r i sefyli ei brawf yn y frawdlys. My nai glowyr glofa Glyturorwg iddynt weledf ryw olygfeydd rhyfedd. a chlyWed rhyw SWlt annaturiol yn ntgwaelod y lofa ho-no ddeclirem yr wythnos ddiweddaf; ac yr oeddyntt yn yw tyrjed hyn fel rh yw arwydd o anffawd. Ac mewn canlyniad i hyny gwrthedai yr oil o hon- ynt fyued. at eu gwaith dydd Mexcher. Nos Fawrth cymerodd yr Heddgeidwad Gill, o Mountain Ash, ddyn ieu'ango, o'r enw Wii- liam Henry Gilbert yr hwn a lettyai yn 20, Danygraiig-street, Mountaiin, i fyny ar y oy- hllddiad o dy-dorjad. Torwyd i adeilad.a.u Mr J. Callaway, dilledydd, y SU, _-Tw-yn a chydne, byddodd Gilbert ei euogrwydd pan gymierwy3 ef i'r ddalfa. Gosododd y .Prifathraw Edwards geryg- coffadwriaetliol capel newydd Siloam (B.), Grangetown, Caerdydd. Yn nghwrs ei an- erchiad dywedodd y priftlu-aw eu. bod yn bpv- mewn amseroedd peryglus; ac os. oedd y plan £ 1 dderbyn addysg grefyddol wirioneddol, mJ oedd hyny i'w gaeJ vn yr ysgol ddyddiol, orid yn y cantref a'r Ysgol Sabbothol.

Llys yr, Inadon, Ba..gor.…