Hide Articles List

18 articles on this Page

BANGOR.

IJKTHESDA. II

oTivRGYBI. -!

DYFFRYN NANTLLE A'R AMGYLCHOEDD.

DOLGELLAU.

CAERNARFON.

CliYWEDION '0 DOWYN. !

LLAN ARMON. !

LLAN AELHALAR N.

LLAN DDE INIOLEN.

PORTHMADOG.

PWLLHELI.

I ..rl-R'A'\'SFYYD';-

[No title]

----Yr Eisteddfod GerealaethoL

Minion Cy ffredinol.

News
Cite
Share

Minion Cy ffredinol. Clywyd jisgytiiadau yfgafn o ddii-e-ar,-r yii, dydd Mj..wrth, yn nghymydic.gaeth Chcadle, sir Gaer. Aclio.-odd tan yn Mau U'ekigo-a ddinystr a.i- yst«r- feydd milwrol Prydeinig, gwert-h 500,6Cl>p. Dywedir ua bu o fewn oof ,gytibaua mor doreitbiog o fe fus gerddi (strawben-ies.) yn y wlad bon. Y mae owjnni wedi cynyg *250p yn vvyfchnosol -1 De- \» yn ngbyda'i gositau, .am fyned -ar da.tb i Awstral i-a. Bit boneddii'ges fiow yn yr 104 thvycu. o'i hoed- ran, tra yn talu: ei hyuaweli'ad blvnyddol a. Worth- iug. Ira yr c-edd boneddigrs- yn errdded gyda'i gwr, yn ago* i Portadowtn, deibyniodd nhwidiau angeuol trwy fi-yc'i. Bwriedir ocdi Eglwys Gadcirio'l yn Capetown, er col am y mil w\ r a gollas ant eu bywyd yn y rbybl. Bydd y dra-iil yn 60,000p. Alewn .cylarfod o U yngbio-r Dinesig Rhyl, dydd LIun, past.vyd i anfon dpseb at Mr Carnegie am rodd tuag at lyfrgell rad. Parhaodd y wt-ithred feddygol ar y Brenin 40 munud. Cymeratai gwsgbaii-r, ac ni wyddai uuÆ! a-ni y tori a'r pwyt-bo. Cafodd trcii yn India. -ei chfwythu drosodd gan gorwynit; Ikiddwyd tri-ar-ddeg o deithwyr, a niweid- iwyd pyii.tbeg. Rha.gddi \r a Awstralia mewn llwyddiant bydol. Rhanwvd 7,733,b00p rhwng y t-alaetbau y Ilynedd, wedi talu pob traul, neu 519,000p yn f,vy car dis- gwyliadau. Y mae y sychder mawr yn parhaiu yn Awstralia, a.c y mie cyLbeuu enfawr, mewn <anifeLliaid, wedi cael en hy >nioo ymaith. Becrnir fod 74,000,000 o ddefaid a 3,000,000 o warthe-g wedi marw. Croesawyd Arglwydd Roberts mewn gwledd yn yr Hotel. Cecil, ac anrhegwyd ef a chwpan yr oedd agos i 500 o wyr y gnaddau yn Mhrifysgolion yr Iwerddon wedi tany grifio tuag ati. Lliaddwyd hen ddyn trwy felliten yn Hiands-worth, a uycui'v.out y nit;tne.\r yn y ti^ii-gix>uad reutu- fiirn o "Farwcfia.th trwy ymweliad Duw." Bl1 i ArFI-.vydd Diindonald, o Gaste-11 Gwrych, Abergf/k-, im o a.r wy r rhylel y Tr-a nsvaa.1, ym- adael yr wythncw ddiweddaf am Canada, lie y mae wedi ei beivodi i swydd filwrol bwysig. Y n'lte Air ;Cam.agie -,vedii addaw eyfranu y swm 0 1500p tuag at lyfrgell irad yn Nghoiwyn Bay, ■M yr ainod tod trigioiion I] lie bwnw yn cyfra.nu yr unrhyw swm at yr amcan hwnw. Efcbolwyd -Air A- Ciendon, prifathr<i.w yr ysgol ga-nck-adci, i knwi y sedd ar Fwrdd xsgol"Dol- gellau, yr hon oedd wedi myi;.ed yn wa.g: tn'y ym- ddiswydd:ad y Parch Owen Evans. Hjs'bysu- fod Ala- J. Wi'Jiams, Penygrocs, myfyriwr o Gv leg Pri'-ysygoi1 Aberystwytlb, we'di cyd- synio a gaiwad unfryuoi a dderbYl;ic-ld' ,oddiwrth eglwys yr Annibynwyr yn y Dyffrvn^ 1Sr Feirion- ydd, i fod yn olynydd i'r Parch E. Morris, Yn .llvs yr ynadon yn Llandudno., ddydd Llun, dirwywyd Beatrice Narisen, merc-b ieuanc o ym- ddungosiad baiwiddigarldd, iJr m o lp a'r costam, am iadi, an..wn modd twyllodru-s,. gynrychioii <^i hun fel tc-ith .vraiig wirioneddol er awyn dddi sicr- hau diod. o Wedi i'r Cadfridog Botha dalu yarwekad a'i wraig yn Belgium bydd iddo ddyfod' (feo-odd i Lundain, er mwy 11 iddo gael ei dd erbyn .gaa Arpdwydd Salis- bury, Air C'bamberkin, a'r Brenin, hwyraoh. Y mae yn awyddu.s am dd-adlra y cwestiwn O"r ;efyllfa yn Neheudir Affrica. gyda'r gweinidogion Prjdeinig. Boreu Sabboth cynbaliwyd gwasan-aeth miiwro-l yn Eglwys Plwyf Rhosynaiedire, ger Rbiwabon, fel teyrnged o bar eh i goffadwriaeth y diweddac Breifat Lkwelyn A. Writrht, Rbosyciedre, aelod o. Gwrnrii Ow-kfcddoliwyr RhiwaOon, yr hwn a fu farw jn Ela,tidofont-ein. G wnaed cais am drwydded cbwareuyddol lawn i Ystaiell .Ddawnsio Palaa y Frenhines, Rhyl, dydd Sa,dwrn, at bwyll'gor oarbenig o Gynghor tsurol Fflint. Caniatawyd: y drwydded ar a as neill- a' duol, un o ba rai ydoedd, nad oedd dim dtiodydd meddwol i gael eu gwerthiu ar ol un-ar-ddeg o'r gloch y nos. Dygwyd cyhuddiad yn Ilys yr yeadon yo Ngwrec- sam, dydd 11, Lrull. yn erbyn (William nbow a Harriet Jones o ladrata dillad 0 dy yr Heddgeid- wad Rem, yn Jbea-road, gwerth 20s. Ymdriniwyd a Benbow o don Gyfrarth Crwydraetil. ac anfonwyd. ef i g^rohar am fis. Ond peoderfynodd yr ynadii* ar i'r ferch JSemes gael ei rhyddbau.

[No title]

Advertising