Hide Articles List

18 articles on this Page

BANGOR.

IJKTHESDA. II

oTivRGYBI. -!

DYFFRYN NANTLLE A'R AMGYLCHOEDD.

DOLGELLAU.

CAERNARFON.

CliYWEDION '0 DOWYN. !

LLAN ARMON. !

LLAN AELHALAR N.

LLAN DDE INIOLEN.

PORTHMADOG.

PWLLHELI.

News
Cite
Share

PWLLHELI. Llys y Alan-Ddyledion.—Dydd Mawrth, o flaen y Rarnwr William Evans, hawliodd John Jones, New Brighton Shop, LLthfaen, grocer, 6p Is 9c gan William Roberts, "sett-sman," fel.gweddill, yr lnyn oedd yn ddyledus am nwyddau. Gwna.wd arcbeb yn ffafr J. Jones,.—Thos. Hudd-lesten-Whar- ton. Ivy Cottage, Criccisrh. a wysiodd Robert R. Jones. Bryivh'r Aims, C'riccieth. am 5p, E>ef 4p 10s am nlivveidiau i'w a-rdd gan artife10liaid yr am- ddiffynydd ít 10.- am iddo sa,ethu dwy i#r. y ddangoFiodd Mr C. Owe-n dros- yr achwynydd, a Mr J. Humpihreys dros; yr amddiifynydd. Rhoddwyd tystiolaetb gan wraig yr achwynydd i'r perwyl fod a.nif2irba:id yr amddiifynydd yn gwnetid drwg mawr i'r ardd. Dychryiniodd iCL dwy fercli faeb pan saethrdd ef y ddwy iaor, a phan ymresymodd hd ag ef Daliodd y dryll i fyny .ati bithau. Gwnawd gorchymyn yn tiaitr yr ucnwynydd am op.—Hawl- i-odd Humphrey 'R,obe,rto: Brandy Mawr, Pwiilbeli, labrki,r, 5s gan Hugh Robert:, Alitnvnlace, Pwllheli, amaethwr, fel cyflog. Caniatawyd. LLYS YR YNADON. Cynbaliwyd y llys ucliod ddydd Mercher. o flaen Mri J. G. Jon es. John Thomas, R. O. Jones, a T. E. Griffith. Tr'o.iglwyddiad. Ar gais Mr J. T. Howel".R caniat-nwyd tros-glwyddiad trwydd>ed y Madryn Arms, Chwilog, i Mr J. Moms Jones am dymhor. Ac-bos o'r Ysgol.—G-wysiwyd Ricterd Roberts, 4, Pciirhyd'lyniiog, am cinufadd:ll,-iiu i c,rL-hyinv,n,i, anfon ei fa.b i'r ysgol.—-Erlynwyd gan Mr J. T. Howell's, clerc y Bwrdd Y"sjgol, yr hWll a ddywedodd fod yr aclios wedi ei obirio or blaen*am ddau fis i weled a fuasai gwelliant, ond na ddarfu i'r bacbgen fynyebu yr ysigol ond 2V o weHhiau allan o 61 pasibl. Dinvyo 5s. Meddwd-od.—Cyhuddwyd David R. Davies, t>ryu- tirion, Aberercb, o fod yn feddw, yn Carnarvon- road, bcr--u Sul, Gorpbenai; 6ed.—-Dirwy o Is ac 8s 6c o gostau. Meddw ac Afrealuc,Cyli-Liddw-yd Jane Hughes, Quay, Pwliiheli, gaii P.S. Jo-rjes, o fed yn fieddwi ac afreolus yn Penlan-street oorphenaf 7f.e-d.-Rhood- wyd tysbiolaieth gan P.u. 40.—Dirwy o 10s aces be o gostau. Ym.osod'iad. -—Jane Hughes, yr amddiffynydd yn yr aches blaenorod, a. gybuddwyd befyd o ynnosiod ar Margaret Roberts, Quay. —- Ri:ioddwyd tystiolaetb gan Margaret Thomas, oymydogES.—Dirwy o 5s a'r aost.au. Tatlwyd Allan. — Gwadodd Owen Jones, St. Tudw-ald'.s-t.erKice, Pwllheli, "se-ttsman," y cyhiudd- iad o fod wedi dofnyddk) iaith anweddus ar y South Beach, Gorpbenaf 7ftd.—Rhoddwyd tys<tii«bu.va gan P.'C. 40 —Taflwyd yr oohos allaoi, ond rhybuddiwyd yr amddiffvnrdd gan v Fainc. LI-adr,%d. Cyhuddwyd Mary Humphreys ac Elizabeth Evaas, Penrbydlyniiog, Pwllheli, o fod wedi lladra.ta oriawr (gwvrt.h 30- ) a cbadwell (gwerth 5s) oddiar Richard Hendre Facb.—Ani.on- wyd y ddwy i fis o garobair yr un.

I ..rl-R'A'\'SFYYD';-

[No title]

----Yr Eisteddfod GerealaethoL

Minion Cy ffredinol.

[No title]

Advertising