Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

BANGOR.

IJKTHESDA. II

oTivRGYBI. -!

DYFFRYN NANTLLE A'R AMGYLCHOEDD.

DOLGELLAU.

CAERNARFON.

CliYWEDION '0 DOWYN. !

LLAN ARMON. !

LLAN AELHALAR N.

LLAN DDE INIOLEN.

News
Cite
Share

LLAN DDE INIOLEN. Y Cynghor Plwyf. Cyniialiwyd cyfarfod yn y Gynghorfa nos Sadwiui. pryd yr oedd deg or aeloda-u yn breKenol.—-Y'n ab^eno-ldeb anoobeladwy y Uade: r- ydd, -cymerwyd y gadaeir gall Mr E. Y. Alo-i-ris, yr i-s-gadisiaydd.—Dwfflonwyd a ciliad^irnbawy-d cofnod- au y C-.v.-iglioT diweddaf.—Y'r un inodd, cadarnbawyd nifer o obebiiaetba.u cedd wedi cynxeiyd lie yn j cyjarfod -f.-Gt-,i nad oedd rand un o yin- ddiri-edoilwyr yr ehusen bertthynol i aaxial Betbt4 wedi ancfon aitebiad i gak y Cynghor" ar ei. Hwine-s present, pe'nderfyn.vyd anfon atynt eilwaittb i'r un perwyl, gan ddyumno arllyn1. ranfon ar neu cyn ('orpbenaf Slain, ac os na chydsynient fod i'r ysgi-ifenydd anfon adroddiad o'r maiter i L yr JCluseu- au, a gofyn eu cyfarwyddyd peii'lacb.-—Ca-ed trafod- attli f-Nyr I"), ar y caiis a wnaed gan Mr Asi bet-un Smith, trwy Alri Carter, Vincent, a'u Cwmni, am gydsyniad y CynglKM' i wn-e-aid ape! am "prori:«dor.:il older" i gyflenwi Obwa.reia-u Dinorwig a'r cylebcK'dd a igoieuni t.rydanol. Yr oedd Air T. S. Ingbain yn gryf o'r y dylid cysy.M<tiu yr angen am gyfltnwacf dwfr i'r •jdwyf, gydar cydsyniad a roddid. Baruai eraill' mai pan ddaw y rhyibuddion angembeidiol-- law y dylid gosod amodau fdhyn i laivr; ac. o'r diwedd, penderfyn-wyd cydsynio a'r cais yn ffurtiol, ac ythAraniEgu fod y Cynghor yn dymuIlo ar i Mr Assbeton Smith gymeryd i y.-ityriae-tili angen y plwyf ■ olion am gyflenwad priodcl o ddwfr, ao erfyn arno ddarparu ar gyfer yv angen.—Penderfynwyd cvd- synio a cihenadwri oddiwrt.h yr I newid y raddfa hres-endl yn nglyn a dycli.welyd yn oil raii o'r tmatibi ar fam-ddai!!iadaii (snia-ll tenements), a rhoddi 30 y cant yn lie 25.—Pendei'ynwyd anfon cwyn yn nghylcb y isymudiad a wnaed .ar ran o lwybr Pen Cle-gir.—Teinulid mai aiiymarferol fyddai- y dosbaiirbiadaa i ddysgTi y .g.vaitb o drm ilaeth ac ymeityn, a gyrauheliid gan a.wdurdodau Coleg Ban- gor, aun y rbeswm nas gellid eu cael ond mewn un lilo ac i ddim .mwy na deuddeg o ddis.gyblion.—• Cyflwynwyd y biliau am y "te parties" a gynbal- iwyd adeg y trefnwyd iV Coroniad fod,L, pha«iwyd yn unfiydol i dalu yr oflfl a dda-eth i law ar rba.iy gwytfd- ida ddeuenttito.—Cyflwynwyd cwyn a ddaeth- i yn ngbyldb Ffynoii y Facbelil Pwyllgoi- Pi.vyfol. odwyd Air 0. J. Jcaie-s i arwyddo peb "ebt({ue" ar ran y Cynghor yn y dyfodol. yn Tie 'Air 1'. S. t Inglvam, yr hwn sydd am ymadael i Ddeheu Aifrica. CYIlygiwyd a pbasiwyd peidlais o ddio-Migsinrcb gwresog i Air Ingham tian e" wasanaetih ffN-ddli.-ivii a gwerbbfawr fel cyngho-rydd s'irol a pblwyfo'l, a dym- uniad calonosr am ei lwyddiant yn ei faes newydd. Caed .sylwadau caredig ga.11 yr oil o'r cynghor',vyr asm Mr Ingham, a tiheionlid ei bod yn ddyledswydd arnynt gorphori eu syniiada.u am danf) a'u dymuniad- ati iddo yn y ffurf o a.niercbiad a nodwyd jr Is- gadeinydd, Mri H. T. Hughes a J. J. Williams-, a'r Y's.grifenydd i barotoi yr uni-hyw, y draufl i'w dwyn gan yr aetlodau eu bunain. Cydnabyddwyd y tcnmiladaiU caredi;g a ddangos/wyd t.ua.g aifco gan Mr Inghiam mewn ydiydig eiriau t.oddedig. ac a^oawodd anrfon eto i'r Cymghor o(}'r wlThd belil. Rbwydd bynt iiddo.—'Hysbysrwyd mai -%Nedi ei orddiwes gan afiechyd yr oedd y Cadeiaydd, iwii y b-altsiai yn sicr o fod yn bres -nol. Pa-siwyd pleidkvis' unoil a gw-Tesog o gydymdeitmlad ag ef a dyrnulliad am ei ■adf er lad baan. -r. D. W illiams.

PORTHMADOG.

PWLLHELI.

I ..rl-R'A'\'SFYYD';-

[No title]

----Yr Eisteddfod GerealaethoL

Minion Cy ffredinol.

[No title]

Advertising