Hide Articles List

18 articles on this Page

BANGOR.

IJKTHESDA. II

oTivRGYBI. -!

DYFFRYN NANTLLE A'R AMGYLCHOEDD.

DOLGELLAU.

CAERNARFON.

CliYWEDION '0 DOWYN. !

LLAN ARMON. !

LLAN AELHALAR N.

LLAN DDE INIOLEN.

PORTHMADOG.

PWLLHELI.

I ..rl-R'A'\'SFYYD';-

[No title]

----Yr Eisteddfod GerealaethoL

Minion Cy ffredinol.

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

A STUDIWCB ICH IECHYD. J I WNA ICH ASTUDIO CHWI. lit.. Os ydych am ddiogelu IECHYD. rhaid i cbtrs gael GWAED PUR. Y mae hyn yn HANFODOL. Os nad yw eiCrJ GJW^.EI) yn BIJB' y mae eich boll Gyfan- j i 1 j /n ° drefn' 40 Jn agored i glefvdau i- rifol 1 D a arweiniant 1 ganlyniWu dif Y mae, o ganlyniad, yn dibynu vn holiol ar- noch chwi os ewyllysiwch gadw IECHYD CRYF EGNIOL i fynu gweied fod y GWAED yn cael ei gadw yn Berftaith Rycld o bob Amhuredd. Cofiwcli y dylar eich Iecliyd gael eich ystynaeth ri.u-nat, canys hebddo amddifedir bywvd o haner ei fwyn- teiau, ac nis gellwch ymladd"Brwydrau dyddiol oywyd gyaao1 lechvd amharus. MEDDYG- INIAETH AN MH1UH- L\.DWY Y BUlil. £ ra WoodMi I mtH** I iLANHANT # Y CORPH 0 Bon AM- j BOB AAI- GWELLHANT BO EN PEN, DIFFYG TRAUL. BILIOUSNESS, GWYNT, AFU DRWG, CORPH RWYMEDD. SCURVY," PENDDY.NoD, CLEFYD Y BRENIN, "ECZEMA," Y "BLAST." "ERYSI- PELAS," "NERVES" EGWAN, "FJTS," GWYN. LuON (RHEUMATISM), "PILES," POEN C.El<. (LUMBAGO), TARDDIANT AR, A CHLEFYD- AU Y CROEN, ISELDER YSBRYD. Gan sicr- hau Gweiihrediad iachusol hoLL ranau mewnol y Cyfansoddiad, Brashau a Chyfoethogi y Gwaed a'r Eltenau, a roddant FYWYD NEWYDD. IECHYD, NERTH- PEIDIWCH A DIODDEF YN HWY. TREIWCH YJS DDIOED. HUGHE'S BLOOD PILLS 4tH Y mae y "Pills hyn yn gyfaddae ac amuhris- iadwy i WYR A GWRAGEDD, MEIBION A MERCHED. Y maent yn Iachau ar ol i bob peth arall feth, 1 Alae y "Trade Alark hwn, sef Llun y Galon, ar bob blwch. Heb hwn twyll ydyw- HEB OEDI ANFONWCH AM FLWCH 0 HUGHE'S blood pills Gwerthir hwy gan yr holl Fferyllwyr a Gw-rtli- wyr "Patent Medicines" am Is l £ c, 28 9c, 4g 00, neu anfoner eu gwerth mewn "Stamps" nm "P.O. i'r Gwneutluirwr JACOB HUGHES. "Manufactur- ing Chemist," Penarth, Cardiit. Ar werth via. America gan R. D. WILLIAMS, "Chemist," Ply- mouth, Penn. GOMER'S BALM ELI AT BOB CLWYF! GOA1ER S iBALM a iacba Qlwyfau. ax j Txaed, — Cluniau, Pen, Gwddf. sipelas," Manau Llidiog a Digyuenedu, ConiwydBtt- Crawnllyd, Coesau Drwg. (iOAlER'S BALM a iacha Fronau a Phen Bronas. ———————————- Dolurus, Piles," Traei Chwysedig, Toriadau Allan, Crach yn Mhenau ;a. Gwynebau Plant, Llygriadau a Liosgiadau yn mhóbo rban o'r Corph. GOMER'S BALM a iacha Ddwylaw Toriadoi* T 1.1 -Ai* I'* 1 Uiv^aiu ai 'nmmnidU (Jl11rU, Uiv^aiu ai 'nmmnidU L/iMUrU^ Crafu, "Scurvy," Gwynegor,, Cymalau T'oemi*^ Chwyddiad, Tarwden, Malaethau. etc. Y mae UUMER'S BALM yn hynod effeithiol at bob math o Glefydau allanol y Corjih. Rhodder prawf arno. Ar werth gan bob "Chemist" a gwerthwyr "patent Medicine" am Is 1 jc y biwch. neu. danfoner es gwertb mewn "Stamps" at y Darganfyddwr JACOB HUGHES, MANUFACTURING CH^MIM,, PENARTH, CARDIFF. 2343 College and School BOOKS! 3d. in 1/- DISCOUNT allowed to bona. fide Students and Scholars. I NIXON & JARVTS, Bank Place, BANGOR. And UPPER BANGOR Swyddla Yswiriol C! tM E Y SUN.. Y SWM YSWIRSKDIG YN 1900 UWCHLAW zC460 000 000. AM bob Manylion jonofyaer a'r Gonichwvlrey?* canlynol: — bdii^wi Mir James Smith. (lo .Mr Richard HalL. Bala Mr R. L. Jones, Mount place. Beaumaris, Mr Frederick (Teary. Caemarfca Air Williana Hugh Owea. Conwy Mr Chas. Drover. fDeganwy, Llaridudw*. Dolgellau Mr Thos. P. Jones-Pajry. do Mr John Richards. Caer-jc-bd iMr Owen H,ugh^s. Llandudno Mr Edgar W. Rjolnjs. Llangefni Mr William Thomas.. POi,thmadog John Tobias. Cyfreithiwr.. Riios-on-Sea Mr P. J. Kswb ^7_ JOHN LLOYD & SON TOWS vjRIEP.8, Billposters & Distributors, I 18, SKINNER STREET, ABERYSTWYTH,, HAVE tb» largest nuaeber oi sspst '»ouunetit FW ing Stations in all parte of Abejystwytb District. Having lately purchaaed the buwness and etations at Aberystwyth Advertising and Geuerai Bif Posting Stations, they are a.b! to take wraraou of every description. 0-ey 100 Stations in the Town and District, Official iiiilpostors to tie Town and Couniy Couo -its, G. R. Co., Cambrian Railway, C", all the .nuetionewB of the Town and District, and othw Dvhttr bodie-. L Argraphwyd a Chyhoeddwyd dros y "North h. Chronicle" Company, Limited, gan David Wü. liams, yn r "North Wales Chronicle" a'r "Gwad# Printing Works, Caxton House. High street, lsan. gor, yo Mhlwyf Bangor, yn ir Qacruarfas, Dydd Mawrth, (wrphea^f 22, 1902.