Skip to main content
Hide Articles List

28 articles on this Page

'IIQ.-W-Pranciau Dau Hogyn.…

Oddiar Fwrdd y Stemar Bach.…

GLO MON.

PENYMYXYDD.

[No title]

Marchnadoedd Diweddaraf

-----------.----- - - - I…

Banger Cycling Club.

-......---Local T de Table.

Shipping.

■i-ym ._---..-_--LONDON AND…

[No title]

Advertising

Nodion Amaethyddol, &c.

AMLWCH. -I

~BEAUMAE-IS.

DEmEL, MABSYLLAN. !

-.-.----._--BODFFORDD. !

0AERGYBI.

News
Cite
Share

0AERGYBI. Gwlcdd.—Dydd Sadwtrn cafodd plant, o Institute Mii?s> Adeane wibd«i'th me.vn oerbydau i'r te'onth Stack, He y treai-liwyd y piydnawn, a chitifwyd gwlcdd. Y London and North-Wo .tern.—-Boreu Sadwin ynnoymdlodd amryw o gyfarwyddwyr y rlieiltfordd yn y Station Hotial, a deal'hrn eu bod wedi ptsuder- fvnu annryAV o betnau pur 'bwysig. 'Cvnx Lor Diiievig. —. 'Qrxibaliwyd Jiwn ddydd MenTher. Mr Jc.-m-s Lan»baiv, Y.H., yn y gada;r. —Darlknwyd Llyitliyr oddiiwrth y Mri Lloj-d-Gritfitii a AVi,i;aaniS yn Jmbysa fod v "Provisional Order," er ea,;l goleju trvdauol i'r dref, wedi ei •arwvddo gan y B-reir/n.—Hysbywdd y C'erc fod Mr O. Huglie? wedi ymdcliswyddo fe! aelxid o'r Cynghov, ar; wedi ta.1!! y ddirwy o 11) D:rbyi;cwyd yr ym- ddVwyddiiad. 'Gofy iiodd" Mr T. JSJjatcr pa faint- fyddai v go-rt o gael y tiydcui i'r dref. Dywed-odd j'-ad exdd wedi ox; y fHgy^ra.u. Dywcdcdd Mr- J. Hail fed yr a.mcasi.gyfiiif wed-i ei wneud it,t ae-has neiAlduol, sef e.r mwvn y fsenedd a'r B'.vrdd Ma«iaclt. fJ: y -gwydda.ii Mr S'livt-jr, pith, ner-af fyddai (;(:1 "tender's," a, e'hiawtiid Mr Slater wrthwynebu. nmJ: baidio vr ad-rig h):ilÜ. Hexiodd Mr Slater y G.iT.ghior nad oedd yr a-mcangyfrifon ar -gsiel, ond dywedwyd eu bod yn mvyfe-w cvfreithwyr y Cynghoi', a dywedwyd hefyd fod Mr Slater mewn cyfarfod cVLrieddus pryd y dau'llenwyd y fficryrau i*3" gan y Psirdh. H,-I-glik, -viinvvd talu 8Cp i'r btnc i gyfrif PwyLl-ifor Dathhnd y Coieniad.-—- D-arlle-ntodd y Parch Joht;) HugGie^ lythyr oddiwrth y tiyseTydd (Mr J. Moretn-n Pr:ohajd. Gor). n liypbyMi en. fed --it foddlo-n, gan fud tefyllfa twianol y Gynghcr yn well nag ychydig flynyddau yn i ost-vn^iiad o'i (fI'()s o 20p i lOp. Deib»T.iwyd cynygiad y t'rymrycld. Bwrdd W-ncr ¡;Ytl1!<"bwyù cyfarfod arbenig y Bwrdd. Mr J. N. Thomas (eadeirydd) yn ymdrnftid-acth le 0- bartli symrud yn ol fcailartih (frontage-^) yK'gol newydd Iving-i- feitd, yr hyii a orfodir <rau v Cynyhcr Dine^ig1, c mwyn li-edu y ffordd. Dywedodd v Cadeirydd by dda i i'r Bwrdd iltL) i hyn ei wneud y eynictri-r yma-it-h ddarn nnwr o'r tsr: liefyd gwnai gyfynga ilawesr o'r mesuriad „pe> by ddai eiisi'cu helaethu }r rhvw dro. Mttwi atebiad i livn dywicdai y Parch J,"hn Hugli-tK; fed yn asr:hi?us .ganddo ef y medrir gwne^d dim yn a:wr, valJ fed y Os'ng'hor Dinesifg Yll foddlawu i gario alRnf gais y Bwrdd Yfffnl, fie'f gwneud rlwucf'utr (pa,rai>eit) v-- yn-t vr yttgol ar eu eo?t eu huirain. 'R,(,e(!(i Gyngh'ir wedi edrych i mevn i'r matpr yn drwyadl. ae wedi dvM i'r p&nderfyniad i erfodii i'r Bwrdd gain) allan y -gw^lluwyt, ae jtr oedd ganddynt hawl i wneud hyny. Roedd -ef o'r fain eu bod allan o drefn yn ai'l drin y owestiwn yn awr. Pendexfyn- wyd gohirio y mrutè-r 1ml y cyfarfod ne.saf.—Darllen- wyd adroddiad arolygydd yi- y^goiliion (Y yrn.welnad act Ysgolion y Pare, pa uii fydd yn hynod o fodd- haol, a. fAvm y ""rant" vdvw 626n IRs..«ef mwy o 33pm1. a dderbyniwyd v ar fod i wylkm yr liaf ddeeWu .0'1' 25ain o Aws-t ■hvd y lifotic, ŒH'fyd i'r clerc yfgrifenu r i'r "oont-ractoi* iia,r,it> allan y gweilian.tau yn jisgol y gienebhod aJ'r ba.ban-od yn ystod y cyfryw amj&ier. Dew;) Girp:in;dc;r. Mens eK'lvvys. Methindfirtiaid Armenia v.cei d'twi-s yn imfrydel y Parch l'hcmaf; Kvaai-s. Peel-road. J^eipwl, i'w bvgeil-.o. Brodor o B-'Tnirf-'nem ydyw Mr Evans, a. bu yn bugeiiio eglrrvs F.eid-stret't. Broftle, am di<;s 1h, mlyu- edd. Gu.Wad.—Dywedir fod v Pavttv Jehn Wfillvatnc, edd. Gu.Wad.—Dywedir fod y Pavttv Jehn Wfillvatnc, Hyftydle (M.C.), cael < r.wi vn nglyn a bivgei1- Sa-fith. eaneill Gluitl<a,.T'<-r'eei, LMDWI. end rlioddir ar dueall m, fydd i'r jgwr paiohiedig dderbyn yr alwad. 0 Klm-dyko.—Y inae Mi- Roboirt*, 25, Cy-bi-pla.ee, wedi derbvn llytlhor dyddcrd' 'oddiwrth ei mab William, IxWii i«^d ers peth amrser yn Klondyke. •GwVna. vn fawr olienvydd yr c-itifl a diffyg bwyd, ond dy wed ei fod ef yn hiwviil),;»<u iechyd d.-i,. Braidd yn dywvll ac ansici- ydyw y rlki-cn. Gyngljor yr EuriwvH Rbydd-:on.-—Yu nghyfarfod nos* 1X111. y Paa-eli R. P. 'Williams yn y 'Midair, rhoddodd y Paivlr Gcnm- Evans? rvbudd y byddai iddo gynyg fed y gair TI; cael ei ddi.V.'ii it mwy rynd yn cael ei fab- du Trwy fwyafrif o dri psnderfvnwyo peid;i pc-nodi Pwyllgor 'Gwe'itlii'O!. PastsrTd fod i'r Parch, J. H. Armstrong bresri?tli,u. yn yr awyr- a.cfcred yn Sae;neg. a'r Psurcii R. P. Williams yn GnK«roeg ar y Ma-riivfvfqvttre nos law. Trefnwyd fod i'r .uweinidogiou yn byw yn y dref gyfncw-d pw'ijudau v iSabboth ■cyntaf vh m laehweda. D, ai oh'enwydd y niwl a fodoiai neu gvflwr llaith v "tan gwyllt" srorchaddiwyd y mi-eedd pobli oedd wedi ymgaeglu 1 km y mor nos Fa,with, a. mw- ao si-ehaswvd annyw fcn ddc>mwe;n- ohaif'xld lla.AV'r ddiati-gfa gjf'n'g- Tr, -r 0dd Edwards-. Oh'urdir'tfraT.ee Offir-e. a Gw-t-'n,, Kin^fland, yn yefvll ar gmig ihu-thacdd "rocket" tua^r atynt. ,Yr oedd l'aw Edward' yn digwydd brxl ar ^Tgwydd Owen pan y rJaetb; y •"rocket" i .lawr dde:H°- p-wail't F R Owen, ;1, bron dori drwy ddwylaw -MiVr Edwards. d'fiwytl >;r vi.^r Ms«« Owen, o'r yrgwyddau i lawr. D'xvld--r:dd Mr 's Ed-irardy boenau •nri'-p-'thf. a bu raid ei elmiortiiwyo adref, lie y gweinyddwyd arm gan Dr. Oby.

j i.LAXivlLIAN-

1I.LAN(;ITFNI.

J\1. E.

POETHAETHWY.

VAL-LEY.

.DAP,GANFYB1)L\I) DYDDOROL…

Marchaaacedd Cymreig.I

Ffeiriau ttcz am y Flwyddyn…

[No title]