Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

BANGOR.

News
Cite
Share

BANGOR. Diolch y Qynbauaf.—Nos Wener tfoehmrwyd c)")!RJ! gwasanaethau diolchgarwch am y cy nhanaf yn Eglwys Dew: Saat, Glanadda, a pharbawyd hwy ddyd3 Sul. Y pregethwyr oeddynt- y Parch R. T. JOJIr„> (fieer Glanogwen). Parch O. W. Griffith (ficer y ("trrwEii). a'r Pxifat-hraw Fairchild. Cb oufa Htlpu'r Oerigwvr. — Cydnebydd yr ysgi-ifenytld gydfa diolchgarwch yr offiymau "Eglwysig canlynol a dderbyniwyd er y lai o Orphenaf :—Pwllheli 4p 6s. Llanfair-juxta-Harlech lp 10s, Conwy 2p 7s, a. Bryncoechfor 2p 15" 5c. few rieddr eynal cyfarfod nesaf y Cynghor yn y Palas, I p:v1 y cyferfydd y deoniaid gwladol ar y 29adn neu y 33a in o Hvdref. he eeisiadaa am roddion £ uri;:T.ol a. ilyfchyraa eraiil i gael en cyfedrio i'r yt^iifenydd, Mr D. C. Da.vies, Lloyds Bank, Beau- mans. Yr Eisteddfod Genedl-aethol. — Y mae Pwyllgor Ad-I;ulu yr Eistedd'fc-d Genedlaethol sydd i'wr chynal vn Mangor y fl wyddyn nesaf yn hyrwyddo sjmudiad er rodi pafilhm arhosol ar yr un llineilau an adeiladwyd yn Ngbat'rrrarfon. Mae y 8wm o 1200p, sef y win fuasai'n debyg o fyned i godi adeilad tro* ;uuse-r, i gael ei drosglwyddo drosodd f-yrmm cvfyngedig, ar yr amod y byddai'n barod i di adeilad cyfaddas i gynaJ Eisteddfodau, ac i ful yn baro-d. mewn pryd i'r Eisteddfod1. Yn y<b vranegol at y 1200p hyn. amcangyfrifir y rhaid end; Wln peHa-ch o tua 4800p ac i gyfarfod hyn y zmt- rhyw 1300 o gyfra.nau eisoes wedieu cymeryd i fyny yn y dref. farit y "Goleuad" am y ddadl faen. fer, ddoniol iawn gymerodd le rhwng dau yna.d yn Llys Yna-dol Bangor ddydd: Mawrth cyn y ddiweddaf. Y oedcl: "A ddylai y meistr a'r yfed yr un cowr.ter mewn tv tafarn?" Barn Maev Bailor ydoedd nad' oedd ewie-u dau govmter pan yr y gwas a'r meistr yn yfed yr un stwff. Ond barnai y Milwriad Savage fel arall, ao nad oedd dm yn Vfed yn hoffi bod yn nghwumi ei -was. "€t-»d, inwldai y Maer, "un cownter sydd yn y si.tqi, a dvnion ydym ui oil." nveddai r Oyinal, "rtd yåyw gweision a'u meistri yn myned Ù" nn lie o lelaf, yr un adeg." Terfvnoddi y dldadl braidd yn swta., ac aeth. y ddau ynad adref, mae'n dehyg. i fyfyrio- Wn i ddim am y Milwriad, ac f-c! iy °aid ailaf ddweyd pa. am ai rhy swil ynte rhy f3,kh ydytr yfed yr un fa-R. aï was. Ond rhyw Ky iiiad rbyfedd ydyrr hwn: fod eisieu daui gownber jrte.Ti gw'esty—un i'r meistr a'r Ilall i'r gwas. Ysgol.—Yn mgbyfarfod1 misol y Bwrdd Irw, iii gvn'naliwyd nos FBrober, tan lywyddiaetb. Mr Charles Pozzi, adroddwyd) na ddarfn i Ysgol y Garth, pan oedd "circus" yn y dref yn ddiweddar, ddim cau. canlyniadl i'r presenol-deb syrthio o 227 i 131. BuaAai'r cyfartaledd yn aros fel ar- ftiol ps cauasid yr ysgol. Dr. Richard Jones a vvrMj.wyr.ebai yr egrwyddor o gau yr ysgolion pan <M?!ai "circuses" i'r dref. am y rheswiiv syml y g.il! i'r cvfartaledd gael ei ostwng. Egwydidor ari:'agar rdoedd'. Egiurwyd fod llawer o arian yn ca l eu colli, trwy agor yr ysgolion ar y cyfryw ddyddiau, '>i;.T-.vvdd fod cyfartaledd y presesnoldeb yxr niytied i lawr"—Mr Jenkyn Browne, B.A., prif- efl"w v "Pupil Teachers' Centre Classes." a, gyflwvnodd ganlyniad arholiadau y Llywcxlraeth YJr diw-xldaf mewn "physiography," odidi-wrth Hi I.D. v gwelid, alLm o'r na-w yn y dosbarth hynaf ? domnd i mewn, fod wyth wedfi pasio, pump o JTI cael "first-classes;" yr oedd tri or pimtp yn ddi?gyblion dan y Bwrdd, tra yr oedd y tri "second-classes" oil o d'1>n y Bwrdd. Y Llys Cofrestruidol. — Ychydig iawn o wait-'n gyf;->d'd y J>argyfreithiwT (Mr Baldwyn-Yatea) i'w wiifud yn y LIya Cofreetriadol ddydd Mercher. Ymdxlangofsodd Mr R. Gordon Roberts dros y Oeid- wi'vyr, a chynorthwyid ef gan Meistri Evan Mor- *rrv. a" J. W. Bams tra y cynrychi-olid y Radical- i^'J gan Mr J. Pentir Williams.— Oxkxid y RhydSd- fiydvv yr wrthwyntibdacJ i hleíd-lais Mr Hugh Rogers-, 37, Idour.t-street, ar y tir nad oedd wedi preswylio yn y ty yn ddigon hir. Dangosodd Mr Roberts iVfr yr ar.ireth, yr hwn ddiangosai fod Rogers u>'di byw yn y ty er mis Chwefror, 1900. I>» i giydd o'r enw Owen Owen, yr hwn oedd. yn y l!ys°ar y pryd, ddyfodl yn mlaen a drweyd ei fod yT. frw vn vr un stiyt a. Rogers a'i fod yn ei gofio yn dyfod i'r ty. Y r ooddJ hyny yn mis Tachweddl diwpdikf yr oedd yn berffaith sicr o hyny. Ar hy;;}"" aeth y Trethgasglydd (ar gaia y Bargyfreith- iW") i yntholi gyda goruchwyliwr perchenog y ty, yr hwn, wedi dyeiiwelyd. a ddywedodd fod y j dfinantiaeth wedt dechreu er Ohwefror, 1900. Mr Gordrm Roberts a. d-dywedodd fod yn rhaid iddo fertite.s-tiio yn y modd ciyfaf yn erbyn tystioiaeth ddibetius y dyn Owen. Pe na buasai gan Rogers i viiKldanigos- drosto. hawdid iawn fuasai iddo golli ei* bleidlais. Yr oedd efe wedi gweloo llarwer b&i-snr-, i.r yn dyfod yn mlaen o ganol y llys i wnlai rystiotaebii, ond erioed ni welodd y rbagor- fiviiiit ymrt yn cotnI ei chamddefnyddio mor wrthun. l>y\rec»d<Il Mr Pentir Williams fed. yn debygol mai caoigvme»ri.i.d yd-oedid ar ran y dyn. ^Nid oedd TOeiiiiuvr ddyildordeb yn y gweddill or buisras, yr Inyn yr at.1 trwyddo yn fuan.

BKTHESDA.

CAERNARFON.

GRICCIETH.

OONWY.

DYFFRYN NANTLLE A'R AMGYLCHOEDD.

FFESTINIOG A'R CYLCH.

GAERWEN.

LLANDUDNO.

PENMORFA.

PENTIR.

PENRHYKDEUDRAEIM. 4LLYS YR…

PORTHMADOG.

PWLLHELI.

SAHS.

TPvEMADOa.

[No title]

ALLUJDIO DEG 0 ARWivINWYR…

MR KRUGER YN G-KVAELU.

PYMTHENG MIL 0 WRTHRYFELWrYR.

OOLLEDION TRYMION BOTHA.

Da lawn, Ffestiniog!

Y Rbedegfa Rhwng "Shamrock…

Advertising