Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

PENYSARN (Amlwch): " YN WLEIDYDDOL…

OYMANFA DDIRINN-ESTOL MON.

-------ER COF

Cymanfa Gsrddcrol Dcstarth…

Coleg y Brifysgol, Bangor.

Llysoedd Cofrestriadol Mon.

BODEDERN.

CEMAES.

ICAPEL COCH.

j I DULAS.

HENEGLWYS.

LLANGEFNI.

LLANDDYFNAN.

LLANDDELriANT.

IiLANGWY LLOG.

LLANDDONA.

LLANEILIAX.

PEN CARN E D DI.

PORTHAETHWTY.

PENSAPvN (Amlwch).

RHOSYBOL.

TREFOR.

Ciaddedigaeti y diweddar N-ir…

Advertising

YR ADRODD YN SALEI.

CAERGYBI.

News
Cite
Share

CAERGYBI. Eglwys N ewydd. -Mae eglwys newydd o "galvan- Íre(1 iron" yn cael ei liadeiladu yn Steam Mill- road er cyfleusdra i drigolion London-read' a Kings- land. mewn cysylltiad ag Eglwys St. Cybi. Mae yr adeiladydd, Mr James Lansbury, wedi gwneud cyn ydd buan, a bycld yr adeilad, yr hwn a ddeil oddeutu 300 o bersonau, yn agored i'r c-.3-hoe-dd ar fyrder. Bad yn Dadymchwel.—Ddyd<E Merdher bodoliM gwynt cryf, ac yr oedd y mor yn rhedeg yn uchel. Cafodd Cadben Roache a" ddau fab, tra allan mewn cwcli hwyliau, ddiangfa gyfyng iawn rhag boddi. Ai' foment ddifrifol dyrysodd' yr Lwyhau a dad- jTnchwelwyd y bad, gyda r canlyniad i r rhai oedd ynddo gael eu tailu i'r dwfr. Aeth cyohod yn ddioed o Waterside, a chyrhaeddasant mewn pryd i adhub Caid.ben Roache a'i feibion. Marwolaeth a Cliladdedigaeth y Parch Owen Hughcs.-D-N* dd Mercher bu farw y Parch Owen Huglies, yn mhreswylfod ei ferch, Mrs Huglies- Roberts, Newlands, Gors-avenue, Caergybi. Yr oedd yr ymadtiwedig wedi bod yn wael ers amser maitih. Ei cedran oedd 78 mlwj'did. CHinerodd yr angladd, sef un preifat, le prydnawn dydd Sadwrn, vn mynwent. Eglwys Sant Seiriol. n blaeaion^ yi oiymdaitii vr oedd y Parolin. John Williams, 1 no mas Williims, John Evaxis, a, Dr. T. W. Clay yrvx dilynai yr eJorgerbyd y prif alarydd oedd Mr R. Peters Roberts (mab-yn-nghyfraith) wedyn deuai Mri T. Forcer Evans, Y.H.G. P. Griffith, Eleazai- Williams. John Hughes, a Richard Davies, diaoon- iaid capel Hyfrydle. Darllenwyd y gwasannetli angladdol ar lan y bodch gan y Parch John Wil- liams. Nodachfa Eglwysig. — Cynhaliwyd y nodachfa flynyddol h-on yn y N euadd Drefol ddyddiau Mawrth a Mercher, yr wythnos ddiweddaf. Agorwyd Li y diwrnod cyntaf gan Mrs Burt.on. Beaumairis. ac ar yr ail gan Mrs Coatley, diweddar o Glenooe, CaeTgvbi. Sylwodd v Parch non D. Walter fod yr Erfwys, ys ystod v oliwe' Wynedd oedd1 ef wedi dreulio yn y dref, wedi gwneud cynydd mawr. Yr oedd*dau wasanaeth Eglwy^g ychwanegol wedi cael eu cychwyn, nn yn TrearddurBay ac un y yi Ysgol Genedlaethol. Yr oedd adtan v babanod o'r Ysgol Genedlaethol wedi eael ei hadeiladu ai Lagor, yn ddiddyled, yu ol truul o 1300p. Yr oedd cyfne-widiadau a gwelliantau mawTion wedi cael eu gwneud yn Eglwysi St. Cybi a St. Seiriol, a churad ychwanegol wedi ei benodi, ac o 80 i 90 o bersonau yncael euconffirmio yn flynyddol. Yr oedd y "stalls" yn hardd fel arfer, a phrofodd y nodachfa yn llwyd-dian-t yn mhob modd.