Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

BANGOR.

BETHESDA.

CAERNARFON.

LLAXGWNADL.

PENRHOSGARNEDD (Bangor).

PENSARN (Berw).

P E NR-H YN DEU DRAET H.

PWLLHELI.

------------Ymweliad y Cadfaidog…

-----------------__-COEG ATHRAWIAETH.

[No title]

PORTHMADOG.

Arddangosfa y Gaerwen.

SUlilof O'RDfiHEi DIR.

News
Cite
Share

SUlilof O'RDfiHEi DIR. Gaddwyd chwech o'r personau a gyfarfydd- asant au marwolaeth trwy y ffrwydrad yn Llambradach clydi Sadwrn. Hysbysir v bydd i Ardalvdd Buosoci caieg sylfaen Neuadd Drefol newydd yn Ngliaerdydd dydd Mercher, Hyclref 23ain. Da-eth llywia«wdwyr Y sgul 'Sirol Penybcxnt-ar- Ogwy i'r penderfyniakl fod y Gymraeg yn cael lie mwy amlwg nag a drefnwyd yn nhabl amser y prifathraw. Dirwywyd glowr, o'r enw, Alfred Chapel, Aberevnffig, yn Mhenybont-ar-Ogwy, dydd Stadwxn, i'r swm o ddwy bunt am greulondeb tuag at geffyl, trwy ei or-yru. Bu farw y CWlhen De Winton, o Gloucester a sir Frycheinictg, ac uchelsirydd y sir ddiwedd- af yn 1862, yn iWalswoirth Hall, Gloucester, dyddJ Gwener diweddaf. Dr.wg genym ddeall i'r Henadur Thomas Wil- liams, ° Gwaelod-y-Garth, gael ymosodi'ad o'r pneumonia, yn ddiweddar ond cia, genym ddeall ei fod ar y ffordd i wella. Trwy orchymvn Dr. Hill, y swyddog medd- ygol, cafodd y tair ysgol yn Clydaoli, Darren- feleni, lal Gilwern, eu cau am fis, trwy fod twymyn yn ffynu yn y gymydogaeth. Pe(nderf-yno-i,J Bwrdd Ysgol Aberdar, dydd Gwcner, wneud oais at y Cynghor Sirol am allu i gario ysgolion nos. Penderfynasant, hefyd, beidio penodi atlirawesau o hyn allan., Mewn cyfarfod o Gynghor Doisl;;arih Aberys- twyth, dydd Mawrth, cyflwynodd yr.ysgrifenydd trefoil ofynion o eiddo y badwyr am 72p ICs tuag at wasanaeth a estynwyd i geisio gwairedu cyrph y dyniona foddodd yn ddiweddar yn Aber- ystwyth trwy suddiad y "Queen Bee.At ol rhyw gymiaint o dd adieu, trosglwyddwyd cyfrifon yfi' ol i Bwyllgor y Cyllid. Dywedid fod y badwyr hyn wedi tynu i la-wr eisoas y s-im a ofynent a,r y dechreu, a'u bod yn gwrthod derbyn swm llai nag a enwyd. Bu Mr E. Llewelyn Reece, dirprwy dreng- holydd, yn cynhal trengholiad yn Tony re fail dydd Gwener ar gotrph Thomas Johnson, mwn- wr, High-street, Tonyrefail. Dychwelwyd rheithfarn o "Farwolaieth ddamweiniol. Dydd hu cynhaliodd Prebyteáaid Seisnig Morganwg eu cyfarfod misol yn nghapel Beth- nial, Gelli. Yn ystod y prydnawn traddododd y Parch Dr. Griffiths ddarlith ddyddorol ar ei brofiad cenhadol am 23 o Synyddoedd yru Shilong, Cassia. Gwnaeth Margaret Rogers, ond yr hon a adnabyddid yn well Avrth yr enw "Mad Mag- gie," ei hymddangosiad: o flaen vr ynadon yn Abertawe, am yn mron y 300 waith, ar y cy- hudcliad o fod yn feddw ac afreolus. Dywedid) mai y diwrnod blaenorol yr oedd hi wedi g,adael y tlotty ac mai ei rheswm dros adael ydoedd fod yn well ganddi fyned i garchar, gan ei bod vn cael mwy o ragorfreintiau yno. Cani-a.taodd yr ynadon iddi ei dymuniad, trwy ei hanfoti i garchar am bythefnos. Aeth i'r gell is-law gan ddweyd, "Ni bydd (raid i mi wneud gwaith caled vno. Yr wyf wedi gwneud digon yn y tlotty" Danganfyddwyd gwythien dda o To yn agos i Hwlff ordd- Cafodd ardiclangusf a amaetbyddol dra. llwydd- ianuis ei chynal yn Aberystwyth dydd Meroher. Mr Thomas Rees, ysgrifenydd trefol Dinbych- y-Pysgod, benodwyd yn glerc i Gynghor Dos- barth Dinesig Merthyr. Nos Lun lladdwyd Thomas Johnson, High- street, Tonyrefail, rliynv ychydig funudau cyn iddo adael ei waith yn Nglofa y Glyn. Darfu i Fwrdd Gwarcheidwaid Abertawe, ddydd Ian, benodi Dr. E. H. H. Hughes, Bir- mingham, yn feddyg cynorthwyol yn y tlotty. Ao-orwycl arddangosfa geffylau yn Mharc Pontcanna, Caexdydcl, dycld Mercher. BeTnid., i •bum' mil o he-rsonau dalu ymweliad ar ar- ddangosfa y diwmod hwnw. Rhoddodd BWTdcl Gwarcheidwaid B^lwellty, ddydd Mercher, awchirdod i'r Pwyllgor Trethiad- ol i sicrhau gwasanaeth gwr m-elrus i ail' brisio eiddo yr unde-b. Darfu i Gorphoraeth Abertawe, trwy Meidlais derfynol y cadeirydd, benodi 'Mr H. A. Dix i arolygu y gwaith a gwblhau Gweithiau Dpwfr y Gray, am g-y-fiog ry 600p. Mewn cyfarfod o Gorph Llywiawdwnr sir For- ganwg, dydd Iau, cafodd planfau ysgol newydd i fechovn yn Pensam eu trosglwyddo i bwyllgor, er gweled ami ellid tynn yr amcaiigyfrif o'r gost —7000p—i lawr. Dyg.wyd merchj o'r estw Martha Annie W il- Iiams, yr hon oedd yn gwasanaethu y Llytthyrdy, o flaen yr ynadon yn Aberteifi air y cyhuddiad o Iadra. ilythjx, yn cynwys postal order am 10s. (I&hiriwyd y-r iachas. Dechreuod^ MT EDWARD AL Owen, y IhaTgYf- reithiwr, aot y gwaith -o adolygar rhestr y pleid- leasiau yu CasnewyM-^lWysg. Yn Ilys yr. ynadon yn Jdjercarn., dydd Iau, gwysiwyd Jacob Jones a'i wraig, Fferm T Gnoch, ger Abercarn, o gamdrin ge-neth 15eg mlwydd oed. Cafwyd hwy yn euog, a dirwywyd poib un o hcmynt i-5p a'r costau. y Prif-Gwnstaibr Pliilipps wedi cy- hoeddi rhybudd at y man siopwyr, perchenog- ion restaurants, etc., yn ILlanelli, y bydid i weithrediadau cyfreitniol gael eu qymeryd yn eu hetrbyn os parhant i faunae hu ar y Sabboth. Dirwywyd Patrick Kearly i'r swm o 109 a'r costau iam feddwi, yn Aberdar; ac anfmodd ynadon y dref hoaiio ef i garchar am fis, yn gymaint ag iddo ymosod ar yr Heddgeidwad Cummirrs yn nghyflawniad ei ddyledswyddau. Mr David James, ysgulfeistr or Rhonddai, oedd y goreu yn eisteddfod Merthyi, ar y "Llaw- lyfr i Lenyddiaeth Gymreig. Ni ddyfarnwyd iddo y wobr yn llawn ond diau y bydd y 25p a gafodd ynsymbyiiad iddolieitfeithiotIlyfrynmor addawol a'i eiddo ef. Boreu ddjdd Mercher gadawodd gweithwyr Cymdeithais Gydweithredol Cwmaman en gwaith, yn ystod oriau y siop, er anghyfleusdra mawr i'r siopwryr. Dywedid mai yr achos o hyny ydoedd i un o'r cynoirthwywyr gael ei droi i ffwrdcl am dori y rheolau. Amfonodd Mr W. Rees, rlieidweinydd a chof- restrydd genedigaethau. a marwolaiethau yn rhan- barth Llandeilo, Talybomt, at Fwrdd Gwarch- eidwaid Abertawe, yr wythnos ddiweddaf, i hysbysu ei fod yn gorfod rhoddi y swyddi hyn i fyny ar gyfrif afiechyd. Fel yr oedd Mr Tom Jenking, fferm Cilgraag, Ty Ddewi, ger Llanddyssul, yn qynotthwyo i symud dodrefn cymydog, dydd Sadwrn, ciciwyd ef yn ei geudod gan geffyl oedd o dan ei ofal, a bu farw ddydd Llun, mewn oanlyniad i'r niweidiau a dderbyniodd. be Mr David Jenkinsi Mus. Bac., Aber- ystwyth, yn awyddus iawn am i gerddoriaeth gael "mwy o le yn ein hardaloecld gwledig. Aw- grymaar i aelcdau y dosbarthiadau garddwrol ac amaethyddoil, ac hefyd fere bed yr ymenyn, ddysgu chwareu rhyw offervn cerdd. Boreu ddydd Llun bu fariv Mr Ellis Hughes, casglwr toliau i OTilewinbarth Cymru, yn cyn- wys siroedd Caerfyrddin, Pfenfro, ac Aberteifi, braidd yn siydyn. Yr oedd yn 56ain mlwyddi oed, brodor o Gaernarfon ydioedcl, bu yn ngwasanaeth y Cyllid am 31ain mlynedd. 11 Ojiniataodd ynadon trwyddedol Tredegar, trwy fwyafrif, drwydded i'r Aleixandra Hotel, a fwrieclir ei godi yn Elliott Town, yr hwn a ddefnyddir yn alwrfel clwb. Dyma y drydedd waith iddynt ganiatau y drwydded; crnd ar y ddau achlysur blaenorol gwrthododd y Pwyllgor Cadarnhaol roddi eu cydsyniad i'r drwydded dd^wededig.. Pari gyhuddwyd diacom neillduol, yn ddiwedd- ar o fasnachu ar y Sabboth, atebodd yn y llin- ellau a ganlyn Er mwyn fy racld swyddogol, Ymddygwch yn dosturiol; Yr oil a werbhaf yn y siop Yw bwyd a phOlp crefyddol. Bu parti a gantorion Llundain ar ymweliad a Llandirintlod ddiwefl yr wythnos, a chaed cyng- herddau campus ynOl. Y cantoricxn oeddynt Miss Maggie Davies, Madam Juanita Jones, Mr Tom Thomas, a Mr Emlyn Davies. Chwareuid ar y crwth gan, Mr Bertie Olteihead, :a gofalwyd am y cyfeilio gan' Miss Maggie Evans Parry.

--------____---__ Masnach…

Family Notices

Advertising