Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

BANGOR.

BETHESDA.

CAERNARFON.

LLAXGWNADL.

PENRHOSGARNEDD (Bangor).

PENSARN (Berw).

P E NR-H YN DEU DRAET H.

PWLLHELI.

------------Ymweliad y Cadfaidog…

-----------------__-COEG ATHRAWIAETH.

[No title]

PORTHMADOG.

Arddangosfa y Gaerwen.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Arddangosfa y Gaerwen. GAiRDD-WMAETH, DOFEDNOD, ADAR, etc. Dydd Sadwrn diweddaf, yn y lie uchod, cyn- haliwyd arddangosfa o'r natur yma. Beth àm- ser yn ol bu ei thebyg mown bri o'r blaen yn y lie am rai Iblynydflalu, yn olynol. Ar ail-gych- wyniad y mudiad gan y pwyllgor presenol ni fwriadent iddi fod; ond arddangivsfa fechan, a'i hamcan yn benaf i hyrwyddo. gyved 1 triniaeth ar y gerddi, ac i enyn mwy o ddydd«rdeb yn y gweithwyr ynddjTit. Ond ychwanegwyd adran- au eraill', fel rhwng pobpeth gellii dweyd fod yr arddangosfa, fel cynyg cyntaf, vn glod i'r pwyllgor a, r ardal. Ychydig gynyrch ddangosid gan y ffermwyr, ac nis gellid ciLsgwyl eu bod yn rhagorol lawii eleni ond yr oiicld y cynyrch garddwrol yn bur dda., yn neillduol felly y tatws. Gwelid bath all ychydig -ofal a medr gynyrchu hyd yn nod dan amgylchiaclau an- fanteisiol; er eiigTailft, yr amrywiol bethau ddangoswyd gan. Mr Griffith Evans ag oeddynt wedi tyfu ar "ochr y line." Mr J. R Thomas hefyd, er ond gweithiwr cyflredin, fu yn dra llwyddianus ac yr oedd yn dasg galea ar ddYJl gredu iddo dyfu y yvynwvn ddang'osai.. Tynai rhai o'r da pluog gryn sy1.w: colomenod o Lob Illiw a llun oedd fwyai lluosog. Cvir myned yn mhellach dylem ddweyd mai llywydd yr ar- ddangcsfa oedd y Parch G. W. Griffith, Eheith- ordy, ia chymerai ddyddordeb arbenig ynddi. Notddid lii hefyd gan amryw o foneddigion y cylch, ac yr oedd Mr Harry Clegg wedi anfon casgliad o. goed, llysiau, a fFnvythydd ardderch- og i'w dangos dan ofal Mr Bateman a Mr Henry Jones. Cadeirydd ac is-gadejrydd y pwyllgor oeddynt Mr William Hughes, Fronheulog, a Mr J. L. Jones, Llosgyrodyn trysorydd, Mr Thos. Evans, Boston House ysgrifenydd, Mr David Hughes, Hrrael-street. Gwaith mawr gafodd yr olaf, ond cymerwyd rhan o'r baich gan gadetr- ydd y pwyllgor. (Wele emv.au'r beirniaid: — Dofednod, etc., Mr D. M. Pritchard, Llanrug cynyrch fferm, Mri E. W. Parry, Cremlyn, a Hugh Jones, Brvngors; cynyrch gardd, Mri William Parry a Henry Thomas, Llangefni, a E. Hughes, Hirdrafaig; ymenyn, Mrs Parry, Trefnant Wen, a Mrs Parry, Finger, Llaned- wen a Mrs Roberts, Myfyrian Uchaf, a Miss Roberts, Myfyrian Isaf, ar ddosbiarth y mor- wynion. Yn canlyn ceir rhestr o'r dyfarniad- au:- POL-LTRY.-DoTkin,s, Brahmas (cock, or hen): 1, George Roddick, Garth Bach, Llan- ddeiniolen; 2, Griffith Thomas, Tan'rallt Goch, Owmi.gla. PJ-ymauitli. Rotek, 'Wyandbttes, Orr Leghorn (do.): 1, William Jones, Glyn Twrog Hotel. Llanrng 2, Owen Jones, Mount Plea- sant Hotel, Llanwnda. Games (any variety): 1, — Williams, White Horse, Talwm 2, H. R. Williams, Half-Way, do. Hamburghs, Black Spanish, cr Black Minorcas (do.): 1, William Llewelyn, Graig Lwyd, Dinorwig; 2, Robert Roberts, 3, Og,w-eivterrace, Llanberis. Ban- tams (any v'ariety): 1, G. R. Williams, Bryn, Cwmyglo; 2, Griffith Thomas, Tan'rallt Goch, do. Cock and hen in the show (prize, silver medal, given fov Mr E. W. Roberts): 1, H. R. Williams, Half-Way, Talwrn. Three gpring chickens 1, Robert Coulthard, Treffos, Menai Bridge. Drake and duck (any variety): 1, J. Pritchard, Minffordd, Llanrug; 2, J. R. Wil- liams, Llangefni. Cock and hen (any variety) 1, Llewelyn Roberts, Llangefni; 2, J. R, Wil- liams, Llangefni. PIGEON'S.—Fantails (any variety): 1, Messrs Jones and Milliard, 3, High-street, Bangor; 2, John Pritchard, Minffordd, Llan- rug. Carriers (do.): 1, J. W. Jones, Bryniau Fawn-og, Llanrug; 2, John Pritchard, Min- ffordd, Llanrug. Homers (do.): 1, Messrs Jones and Milliard, 3, High-street, Bangor; 2, Alfred Roberts, Victoria Vaults, Portdinorwic. Tumblers (do.): 1, Ellis Williams, Cae Glas, Portdinorwic 2, Messrs Jones and Milliard, High-street, Bangor, Any other variety 1, Messrs Jones and Milliard. High-street, Ban- gor; 2, J. Pritchard, Minffordd, Llanrug. CAGE BIRDS.—Norwich (any variety): 1, Thos. Owen, 10, Margaret-street, Carnarvon: 2, John Davies, Bryn Ffynon, Portdinorwic. First fe'athers (do-.): 1, G. Evans, Crossing, Gaerwen 2, John D. Hughes, Merddyn Prudd, do. Canary (do.): 1, Thomas Owen, Margaret" street, Carnarvon; 2, Owen Jones, Tv'nllain, Gaerwen. Mule (do.) 1, Owen Jones, Mount Pleasant, Btvnsiencyn; 2, J. H. Thomas, Menai-street, Portclino-rwic. British birds (any variety) • 1 G-yen Evans. Minffordd, Brynsien- cyn; '2 Lkv eivii Roberts, Llangefni. Best (do.), belonging to. the same owner: 1, Thoanas Owen, Margaret-street, Car nan on., 2, Llewelyn HOlberts, Llangefni. RABBITS.—1, Owen R. Thomas, Ty'nllwyn 2, Win. Hughes, National School. CATS.—1, W. R. Jones, Hoilland Arms, Sea, tion 2, Wm. Hughes, Fourcrosses. V}}GETAffiLF'£"Pe:a.s (12 pods): 1, Hugh Roberta Rshosydd Moalb; 2, John Thomas, Half-moon. Broad beans (do.): 1, J. R. Them a,s. Half-moon; 2, Owen Thoma,s., Groes- lnm Nevvvdd. Dwarf kidney beans (do.): 1, J R Thomas, Half-moon 2, Richard Thomas, Gaevwen. Cauliflcw?rs: 1, W. R. Jones, Hol- land Arms Station. Cabbage 1, W. R. Jones, Holland Arms Station; 2, Thomas Evans, Bos- ton House. Cabbage (red): 1, Owen Williams, Penterfyn 2, William Hughes., Fourcrosses. Carrots: 1, Thomas Evans, Boston House; 2, Edward Jones, Gaerwen Station. Cucumbers: 1, J. R. Thomas, Half-moon,; 2, IV. P. Jones, Holland Arms Station. Lettuce (cabnage): 1, Owen Thomas, Pig Rbos. Lettuce (cos ): 1, Owen Thomas, Pig Rhus. Spring onions: 1, J. R. Thomas, Half-moon 2, G. Evans, Crossing. Autumn onions: 1, G. Evans, Crossing. Ra- dish (any variety): 1, Thomas Owen, Ty New- ydd 2, R. Thomas, Ty'nllwyn, Gaerwen. Rbn- barb: 1, J. R. Jones, Gaerwen Bellaf; 2, I. Owen, Ty Newydd. Twelve shallots: 1, O. R. Jones Ty Gwvn; 2, J. R. Jones, Gaerwen Bell- af. Dish of tomatoes: 1, G. Evans, Crossing; 2 J. R. Thomas, Half-moon. Vegetable mar- rowj: 1, G. Evans, Crossing; 2, J- B- Half-moc-n. Poitatoeisi (early round): 1, R. O. Thomas Ty'nllwyn; 2, Thomas Willrams, butcher.' Potatoes (early kidneys): 1, Thomas Williams, butcher; 2, 0. R. Jo^es ly Gwyn. Potatoes (late, any variety): 1, J. B. Thomas Half-moon 2, J. T. Williams, tmtclrer Best collection of six vegetables: 1, Thos. Evan-, Boston House; 2, Evan Williams, Ty nllain. FLOWER'S.—Begoniais (any two varieties): 1 E. W. Itoherts, Gaerwen 2, Magcrio Griffith, Temperance, Gaerwen Station. Ferns (best three plants, oak, ibeech, parsley): 1. J- It Thomas, Half-moon. Two- fuchsias (any "f-ri.- ety ) • 1 Mrs Thomas, Half-m^n 2, Thonias Owen, Tv Newvdd. Two g-eranuims (snigle): 1 Owen Williams, Penterfyn 2, Thos. Cwen, Tv Newvdd. Two geran-iums (dou.Jle). i, i. Ow°n, Ty Newydd 2. Mrs Thomas, Half-mo^n. Lilln-m: 1, Mrs Thomas Half-mwm 2, W R. Jones, Holland Arms vWaon. Palm Thomas, Gaerwen; 2, W R. Jones, Holland Arms Station. Specimen plant in pot (any variety): 1, Missi Williams, Maen Gwyn f. Owen Ty Newydd. Collection of plants (six varieties): 1, Gwen Williams, Penterfyn; 2, G Evans, Crossing. CUT FLOWERS.—Asters: 1. O. R. Thorn-is, Ty'nllwvn 2, Owen Thomas, Pig_ Rhos. Danr lias (double): 1, G. Evans, Crossing; 2. Owen Williams, Penterfyn. Marigolcl 10. Thomas, Pig Rhos; 2, Evan Thomas, Ty nllain. Pan- sies: 1, Thomas Owen, Ty Newydd 2, Owen, Thomas, Pig Rbos. Bouquet of garden flowers: 1 W. R. Jcmes 2, O.wen W illiams, Penternn. Two gladiolias 1, Mrs Thomas, Half-moon 2 Thomas Evans, Boston House. Lonquet of wild flowers (open to children of both schools only): 1, Hugh Roberts, Ty C-nol, Lon Gross; 2, Bessie Owen. Ty Newydd. FRUIT—Cooking applet: 1, G. Roberts, Ginshop, Gaenven 2, Owen Thomas, Groeskm Newydd. Plums (black) 1, Owen Thomas Pig Pihcs Cooking pears: 1. G. B«^s, Ginshop 2. ditto. Wild fruits: 1, O.. R. Thomas, Ty n- ^^BUTTER.—1, Miss Kate Roberts, Penrhyn Bw:h: 2, J. L. Jones, Tdosgyrodyn. EGGS Hen's egsrs (any colour): 1, Jjf«?w- elyn Roberts, Llangefni; 2, — Williams White Horse, Talwrn. Duck's eggs (do.): 1, John Owen, Gaerwen Ganol. FARMERS' CTJASS.—Bl?.ck oats: 1, icl-ln Roberts, Mvfvrian Isaf 2, P. Roberts, Glany- morfa, Barley: 1, J<^bn Rd^erts, Myfyrian Isaf. Swedes: 1, John Owen. Gaerwen Ganol; 2, John Roberts. Myfyrian Isaf. Turnips: 1, John P-olx-rts, Myfyrian L%af, 2, J. R. Jones, Gaerwen Maf. Mangold (lvn¡¡;) red): 1, J, Owen, Gaerwen Ganol; 2, J. L. Jones, Llosg- yrodyn;. Mangold (yellow globe): 1, Robert Roberts, Oefn Pc'etth 2, Hugh Owen, Cefn Du. Carrots: 1, Robert Pritchard, Gaerwen Lohaf; 2, H. 0. Williams, Gaerwen Mill. Po*- t,atoes (champions): 1, J. R. Jones, Gaerwen Bellaf. Potatoes (magnum bonums): 1, J. R. Jones, Gaerwen Bellaf; 2, Robert Pritchard, Gaerwen Uchaf. Potatoes (white elephants): 1 equal, Richard Williams, Railway Inn, and John Owen, Bwlchgwyn. Collection of diffe- rent potatoes: 1, J. R. Jone's, Gaerwen Bellaf; 2, J. Griffith, Tan Graig. SPECIAL PRIZES.—Swedes and mangold, grown from seeds bought c;f Mr A. J. Williams, Llangefni: 1, C. Williams, Pen Ceint; 2, John Roberts, Myfyrian Isaf. Collection of garden produce (seeds supplied by same): 1, Thomas Owen, Ty Newydd 2, Owen Williams, Penter- fyn;" Cleanest garden, containing best variety of fruit (prizes given by Mr J. Owen, Gaerwen Ganol): 1 equal, H. Roberts, Rhosydd Meab, and J. Thomas, Half-moon 2 equal, 0. Wil- liams, Hen Siop, and O. Thomas, Pig Rhos. Collection of garden produce (labourers only), (prizes given by Mr H. 0. Williams, Gaerwen k 11 Mill): 1, J. R. Thomas, Half-moon 2, Owen R. Thomas, Ty'nllwyn. Ditto, labourers who are home but ortce a week: 1, Owen Thomas, Pig Rhos; 2, J.. R. Thomas, Half-moon. Swedes, long red mangolds, turnips (three of each), grown exclusively with manures supplied by Messrs Hills and Son, Amlwch, who gave the prize: 1, John Roberts, Myfyrian Isaf. Collection of vegetables, six sorts, grown from seed supplied by Messrs Wm. Cli'bran and Son, in 1901, who gave the prizes 1, J. R. Thomas, Half-moon; 2, R. Thomas, Gaerwen. Collec- tiom of vegetables, six distinct kinds, grown from .seed supplied by Messrs Daniels Bro, Norwich, who. gave the prize: 1, Thos. Evans, Boston House. Collection of annuals, grown from seed supplied by Mr W. O. Roberts, Ban- gor, who gave the prizes 1. R. Thomas, Gaer- wen 2, J. R. Thomas, Half-moon;. The prize given by Mrs Williams, Gaerwen Mill, to the maid who had been in service at the same place for the longest period was won by Miss Mar- garet Pritchard, Holland Arms Hotel. Gyda'r hwvr, mewn cae gerllaw, cynhaliwyd mabolgampau, y rhai a drefmyyd gan y Parch T. W. Griffith, curad Mr R. Evans, adeilad- ydd, ac eraill. Bu raid t-dfymr rhaglen, gan i'r nos ddod. Mr O. Griffith, Bethel, enillodd gyda'r march iiaiam, a Mr R. Thomas. Gaer- wen, mewn dosbarth cyfyng-edig. Mr H. Prit- chard, Penmynydd, neiciiodd uchaf, a Mr T. K. Jones, Llangefni, yn ail 01 gryn. ddeunaw o lanciau. Mi- H. Pritohard oedd y ihedwr cyf- lymaf- hefyd. Mewn dosbarthiadau ieuengacli Edward Hughes, Ty'nyrardd, oedd y rhedwr a'r neidiwr gnreu.

SUlilof O'RDfiHEi DIR.

--------____---__ Masnach…

Family Notices

Advertising