Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

Cymdeithas Ddirwestol lVlon.…

Cyfarfod Misol Mon.

Advertising

It "AMEN." j

CEMAES.

ILLAN GEINW EN.

LLANFACHRAETH.

LLANFAlK P.G.

jLLANGEFNI.

Advertising

!GYMDEITHAS GWARTHEG DUON…

CYNGHOR DINESIG AMLWCH.

METHODISTIALD MON A CHRONFA…

Cyfarfod CLw:.ner Bedyddwyr…

Oofgolofn "Ap Pfarmwr." -

Advertising

AMLWCH.

BEAUMARIS.

CAERGYBI.

News
Cite
Share

CAERGYBI. Llwyddiant,—Llwyddodd Mr Arthur Thornton 1 baio arholiad Bwrdd Masnach fel cadben Ilong. Mab ydyw i Mr William Thornton (Cwmni y Lon- don and North-Western Railway), Holborn-road. Y Peirianau wedi Tori. Dydd Liun trodd yr agerlong Belgaidd "Carmen" yn ol i Gaergybi, gan fod rhai o'r peirianau wedi tori. Yr oedd wedi myned i lawr y sianel tua 40 milldir. pan y ^orfod- wj'd hi i droi yn ol. Gadawodd Gaergybi nos Fawrth. Yr Ysgol Sirol.—Yn nghyiarfod. diweddaf llyw- v, c! odraethwyr vr ysgol, caed amryw "tenders" am adeiladu ysgol newydd. Derbyniwyd "tender" Mri H. a J. Williams, Llanrhyddlad, gan fod eu "ten- der" vn 132p yn is na'r agosaf atynt, sef am y swm o 3861p.-Rhc:lwyd ys-goloria'ethau i Robert be,wis, Ysgol Frytanaidd Hugh H. Jones, eto Gwladys H. Jones, eto; Annie Evans, eto; Annie Williams, eto; Thomas J. Jones, eto; ac Anme Bertha John- Ysgol y Bwrdd. Yr Ysgolion- Nos.—Nos Wener cyfarfu y Bwrdd YsgoJ, o dan lywyddiaeth Mr J. N. Thomas, > ystyrie-d v cwestiwn o ganol dosbeirth nos fel yn y blyny dd oedd diweddar. Ni chafodd y Bwrdd ganiatad y Cynghor Sirol, gan na fu digon o aelodau yn cyiarfod yn mhwyllgor y Cynghor hwnw. Penderfynwyd ysgrifenu at Fwrdd A-ddysg yn gofvn am ganiatad i gynal dosbeirth yn ystod y gauaf." Dysgid yr un testynau a'r flwyddyn ddi- weddaf, ac apwyntiwyd clerc y Bwrdd, Mr R. E. Prichard, vn glerc gohebyddol. Yr Ysgol ion Dyddiol. Nos Wener cynhaliwyd cyfarfod o athrawon, rheolwyr ysgolion, ac aelodau y Bwrdd Ysgol, yn Ysgoldy y Pare, i ystyried y modd goreu i sicrhau g-,ell presenoldeb yn yr ysgolion elfenol. Etholwyd Mr J. Nathaniel Thomas, cadeirydd y Bwrdd. Ysgol, i'r gadair. Dywedodd Mr Owen Roberts, prii-feistr yn y dos- barth, fod yr athrawon yn ceisio eu goreu i sicrhau presenoldeb rheolaidd. Rhodd'id llyfrau i r rhai oedd yn presenoli eu hunain creu, ond nid oedd hyny yn cynyrchu pi-esenoldeb rheol *dd.-Dvwe<l- odd'Miss Jones, o'r Ysgol Genedlaethol. na ddeuai plant i'r ysgol hyd nes oeddynt yn saith mlwydd oed. Yr "oedds hyn yn anfantais, a dylid eu cu-el i'r ysgol vn bump oed. -I)il-munai Mr Hughes, yr Ysgol Genedlaethol. wybod ar bwy gorphwysai y bai. (twnai yr athrawon eu dyledswydd, ac felly rhaid fod y bai yn gorphwys gyda'r rhieni.— Diolchodd y Parch, John Hughes i r athrawon a r rheolwyr, a. gobeithiai y caiiai y Bwrdd eu cyd- weithrediad yn y dyfodol. Eiliodd Mr W. D. Jones, a chariwyd yn unirydol. t Bwrdd y Gwarcheidwaid. —Omhahwyd y cyfar- fod arteTol ddvdd Mawrth, Mr William Jones (is- gadeirydd) y gadair.-Talwyd rhagor o eluw-nau o 18s yn ystod V pj-thefnos diweddaf.—Gweddill yn llaw" v trysorvdd, 689p.—Gan fod amryw blwyfi ^-edi esgeiduso talu eu trethi, cyfar wydd wwd y c'ci-c i yscrifenu at yr "overseers i wneud hvny rhag blaen.—'Hvsbysodd; y Clerc fod Ueihad o creiniog vn v b-vint i'w wneud yn v dreth newydd, lOAc vn* lie' ll-^c, o ba un yr oedd 3o l fyiied at dreth' v sir.—Darllenodd v Clerc o aGroddia-a. y meistr,*sef "trwv g^-fai-wyddiadau gan Hugh Jones lod Hugh Jones wedi ei alluogi i gymeiyd Hugh Jones i'r ddalfa." Bu distawrwydd am beth ani- ser ac nis gellid deall y peth. Y m, eglurodd y Clerc fod dvn o'r enw Hugh Jon«3 yn eisieu, ac fod v meistr, Hugh Jones, wedi cael ei hanes, ac wedi cvfarwyddo'r Heddgeidwad Hugh Jones i'w ddal, vr hyn a -wivied.—Ymddangcsai dyrn gerbron y Bwrdd. a gofynai am elusen, ar. wedi gofvn iddo, add-efai ei fod yll hollol iach. Ceisiodd gael lie fel clerc neu wasanaethwr mewn si op. ond methodd. Gwrthwynebai faeddu ei ddwvlaw drwy dori ceryg. warddwriaeth, neu waith o'r fath. Cynygiwyd -ddo tyned i'r ty. ond gwrthododd. — Cynygiai Miss Annie Roberts, ac eiliai Dr. J. W. Clay, ro'i 5p at Gymdeithas Mamaethod Caergybi. Pasiwyd.

LLANRHYDDLAD.

--LLAN ER CH YM EDD.

RHOSYBOL.

[No title]