Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

Cymdeithas Ddirwestol lVlon.…

Cyfarfod Misol Mon.

Advertising

It "AMEN." j

CEMAES.

ILLAN GEINW EN.

LLANFACHRAETH.

LLANFAlK P.G.

jLLANGEFNI.

Advertising

!GYMDEITHAS GWARTHEG DUON…

CYNGHOR DINESIG AMLWCH.

METHODISTIALD MON A CHRONFA…

Cyfarfod CLw:.ner Bedyddwyr…

Oofgolofn "Ap Pfarmwr." -

News
Cite
Share

Oofgolofn "Ap Pfarmwr." Dydd Meircher. 'yr lleg -cyfisol, cyfarf-i v pwyllgor yn nglyn a'r achos uchod yn y Mona Cafe, Llangefni, o dan lywyddiaeth y Parch I D. Ree§, Capel Mawr. Y gwaith oedd dewis cynllun o'r gofgolofn, a chyflwynodd yr ysgrif enydd y cynlluniau i'r cyfarfod. Yr oedd odd- eutu deugain o honynt oddiwrth naw o ymgeis- wyr, ac yr oedd yr oil yn hynod o foddhaoi. Pa fodd bynag, methw'jd gorphen y gwaith o ddewis y diwrnod hwniW, a. gohiriwyd hyd dydd Gwener. Y diwrnod hwnw, yn y Mona Cafe, etc, cyfarfyddwyd o dan lywyddiaeth Mr Tbos. Evans, Boston House, Gaerwen. Y pender- fyniad unfrydol y deuwyd iddo oedd mai y cyn- Ilun goreu ydoedd eiddo Mr Richard Williams, monumental yard, Llanfairfevdran, a dewiswyd ef. Galwyd ar Mr Williams i mewn o flaen y pwyllgor i osod y gwaith iddo. Defnyddiau y golofn fydd grey granite; ei phwysau dros bum tunell mesuredd ei lied yn y gwaelod yn agos i bedair troedfedd; ei huchder yn ddeuddeng troedfedd yn nghyda. "bust" o'r diweddar Ap Ffarmwr ar dop y golofn sylfeini cryfion i'w gwneud o waelod y bedd i wyneb y tir, i dcial y golcfn rhag gogv.>yddo, a "curb" ysgafn o orylch y bedd. Dewiswyd Mr Jones, Glan Peris, a-M. O. Thomas, Ysgol y Bwrdd, Dwyran, i gymeryd gofal y gwaith, a'i osod yn ol y cytun- deb gyda M-r Williams yn cael ei wneud yn iawn yn mynwent capel y Methodistiaid Calfin- aidd, Dwyran. Can' punt ydyw gweith y gol- ofn i fod. Mae odde-titu chwe' ugain punt wedi eu cas-glu yn mhob modd. Pasiwyd i roddi pum gini i'r ysgrifenydd' fel cydnabyddiaeth am ei waith, ac nid tair punt, fel y penderfynwyd o'r blaen. Pssiwyd hefyd fod dydd Calan nesaf i fod yn ddiwrnod i ddadorchuddio y golofn, ac y disgrwylir y bydd yno amryw enwogion yn dathlu vr amgvlchiad, yn nghvda'r gweithwyr o walianol cyrau'r ynjs. Toimlaf yn wir ddi- I olcligar i Mr T. Eva.ns, y Gaerwen, am gym- eryd v drafferth i ysgrifenu divoswyf y cofnod- ion yn y pwvllsrorau. AP DAFYDI). —_

Advertising

AMLWCH.

BEAUMARIS.

CAERGYBI.

LLANRHYDDLAD.

--LLAN ER CH YM EDD.

RHOSYBOL.

[No title]