Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

Cymdeithas Ddirwestol lVlon.…

Cyfarfod Misol Mon.

Advertising

It "AMEN." j

CEMAES.

ILLAN GEINW EN.

LLANFACHRAETH.

LLANFAlK P.G.

jLLANGEFNI.

Advertising

!GYMDEITHAS GWARTHEG DUON…

CYNGHOR DINESIG AMLWCH.

METHODISTIALD MON A CHRONFA…

Cyfarfod CLw:.ner Bedyddwyr…

News
Cite
Share

Cyfarfod CLw:.ner Bedyddwyr Mon. Cynhaliwyd yr uchod ddyddiau LInn a Mawrth, Medi 9fe.d a. lOfed, yn Pencaxneddi, o dan lywyddiaeth Mr Owen Owen, Cemaes. Wedi anerch Gorsedd Gras gan y bra.wd John Thomas, Bodhalen, pasiwyd y penderfyniadau i a ganlyn. Cafwyd anerchiad agoriadol gan y Llywydd ar yr angenrheidrwydd am fwy o ys- brvdoJrwydd mevvn crefydd darllenwyd a chad- arnhawyd y cofnirdion. Croesawyd y brawd E. R. Williams, Talybont, i'n plith, a dyriiiinAvyd ei lvryddiant gydir gwaith goreu yn ei fae3 gyveinidogaetliol. Caniatawyd cais -eglwys Gwalchmai i ga,el eu gweithredùedd o r Ddyog- elfa. Rhoddwyd can i;; tad i'r frawd-oliaeth yn Pontripont- i adgyweirio eu capel yno. Diolch- wyd yn gynes i'r brawd John Thomas, Bod- halen, am ei haelioni tuagat achosion gwein- iard y sir, ac yn arbenig am ei garedigrwvdd tuagat yr achos yn Gwalclimai. Caf-Ryd "ad- roddiad tra chalonogol am arholiad yr Ysgol Sul gan y Parch D. Lloyd, Caergybi, a datgan- wyd llawenydd wrth ddeall fod nife-r y rhai sydd yn sefyll arholiad yn cynyddu bob blwydd- yn. Cafwyd adroddiad gan y Parch D. P. Be- van, A.T.S., Llanfachraeth, am safie bresenol y casgliad at gronfa yr ugeinfed ganrif. Y mae dros 200p wedi eu haddaw, a gwna Dr. A. J. Parry, Rhyl, ymdrech i ymweled a'r gweddill o'r eglwysi yn ddioed. Wedi cael adroddiad gan y Parch J. G. Williams, Brvnsiencyn, am sefyllfa bresenol y Genhadaeth Gartrefol. pen- derfynwyd fod y pythefnos cyntaf yn Hydref 0 hyn allan i'w neillduo at gasglu at y gym- deithas hon. Diolchwyd yn gynes i Mr Wil- liams am ei la fur gwerthfawr gyda'r gymdeithas yn y gorphenol fel goruchwyliwr a chasglydd. Datganwyd ein gofid oherwydd fvilli gwasanaetli y Parch J. G. Williams, Brynsiencyn, on plith, a rhoddwyd llythyr parchus o ollyngdod iddo ar ei vmsefydliad yn Llanfaircaereinion a Llan- ffugan, i Gymanfa. Trefaldwyn. I'e nod wyd ys- griferydd y gymanfa fel goruchwyliwr y Gen- hada,eth Gartrefol. Adferwyd cydnabyddiaeth ysgrifenydd y gymanfa yn 1834 j'r ysgrifenydd presenol. Fod y gymanfa nesaf i'w chynal yn Amlwch. Anog,wyd yr eglwys yn Pencarneddi i osod careg addas ar fedd yr Hybarch O. J. Roberts, Llanfair, ac iddynt ddwyn y mater gerbron y cyfarfod chwarter ar ol gorphen. Cyd- ymdeimlwyd yn ddwys a John Owen ar ol colli ei afiwyl biiod yn yr angau, ac a Mrs Hughes. Frondeg, Amlwch, a.'i phlant ar ol colli mewn modd mor ddif^ymwdh ei phriod, John Hughes. Eiddunwyd gwenau I-ot ar y galarwyr. Ar ol gwrando ar Mr Pierce Williams yn adrodd ei genadwri oddiwrtli Ddosbarth Demi Mon, di- olchwyd iddo yn frwdfrydig am ei anerchiad cynwysfawr, a phasiwyd ein bod yn pwyso a:r swyddogion ac aelodau ein heglwysl i gydweith- sw- 1:1 redu ag eglwysi eraill yn y sir i arfer pob modd- ion a farnont oreu er dylanwadu ar dafarnwyr y sir i gad eu tai ar ddydd diolchgarwch am y cynhauaf. Datganwyd ein p..<jrodrwydd hefyd i gydweithredu a'r enwadau eraill er caTio y pen- derfyniad i weithrediad. Etholwyd y Parch Edward Pritchard, Caergybi, a Mr R. Williams. Gronant, i gynrychioli y gymanfa yn Nghym- anfa Ddirwestol Llanerchymedd. Ein bod yn llawenhau fod y ffurf demlyddol ar ddiinvest fu mor effeit-hiol gynt yn Nghymru wedi cael ei hail-gychwyn yn Mon, a'n bod yn anog ein heglwysi i roi cefnogaeth i'r ymdrech a wneir gan yr Urdd Anrhydeddus i adsefydlu temlau yn fwy cyffredinol yn y sir. Ein bod yn cy- hoeddi erthyglau y Parch T. Frimsto* Llan- gefni, ar "Ganrif o ymdrechion y BeaSddwyr yn Mon," yn 11 yfr, rhag blaen. Gwerthir ef am chwoch mewn amlen bapyr. ac am swllt mewn llian. Cafwvd archebion am dros ddau gant o hono yn y Gynhadledd. Dexbymr enw- a.u am daria gan y&grifenydd y gymanfa. Ein bod yn svlwi gvda llawenydd fod y rhanau sydd yn dvfod allan yn awr o gyfrolau gwerthfawr Mr J. Spinther James, M.A., Llandlldno, ar "Hanes y Bedyddwyr yn Nghymru," yn cyn- wys hanes y Bedyddwyr yn Mon, a'i fod eisoes wedi dadorchuddio pethau tra dyddorol yn ng]yn an henwad cymhe-llwn ein heglwysi i brynu y gyvaith a rhoddi pob cefnogaeth i'w ledaenu vn y wlad. Darllenwyd papyr ar "Crofnodion y gymanfa am 1863-5," gan yr ys- grifenydd a diolchwyd1 iddo am e_i lafur. Di- olehwyd i'r eglwys yn Pencarneddi a'i gwem- idog yn nghyda'r ardalwyr yn gyffredinol am groesawu a darpa.ru mor ardderchog ar gyfer y cenhadon. IHokhwvd i'r llywydd am ei waith yn y gadair, a, therfynwyd trwy weddi gan y Parch D. P. Bevan. A.T.S., Llanfach- raeth. Pregeth wyd nos Ian gan y Parchn. D. Lloyd, Caergybi, a J. G. Williams, Brynsien- cyn. Boreu Mawrth gan D. P. Bevan, A.T.S., Llanfachraeth, a W. Hughes, Llaneilian; pryd nawn, gan D. Hopkins, Llanerchymedd, ac E. Davies, Belan. Nos Fawrthgan P. S. Edwards. Llaingefni, a 0. Rioberts, Pontripont. Dech reuwvd y gwaha.nol oedfaon gan y Parchn. E. R Williams, Talybont; D. Jones. Hafod, R. T. Pritchard, Pentraeth; a D. Lloyd, Oaer- gybi. Da genym weled Mr Prit-chard mor dded- wydd yn ei faes gweinidogaethol. Bendithied vr Argiwydd y cyfarfodydd i'r eglwys a r ardal. |" Capelgwyn.. DANIEL DAVIES, Ysg.

Oofgolofn "Ap Pfarmwr." -

Advertising

AMLWCH.

BEAUMARIS.

CAERGYBI.

LLANRHYDDLAD.

--LLAN ER CH YM EDD.

RHOSYBOL.

[No title]