Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

Cymdeithas Ddirwestol lVlon.…

Cyfarfod Misol Mon.

Advertising

It "AMEN." j

CEMAES.

ILLAN GEINW EN.

LLANFACHRAETH.

LLANFAlK P.G.

jLLANGEFNI.

Advertising

!GYMDEITHAS GWARTHEG DUON…

CYNGHOR DINESIG AMLWCH.

METHODISTIALD MON A CHRONFA…

News
Cite
Share

METHODISTIALD MON A CHRONFA YR UGEINFED GANRIF. Syr,—Amse.ro! a theilwng yw yr ysgrif a ym- ddangosodd yn eich rhifyn diweddaf mewn per- thynaa i'r achos uchod, ga.n un a gyfenwa ei him "Mechell." Mae'n ddiamheu ei fod yn rhoddi mynegiad i galon a theimlad canoedd o ael- odau y Methodistiaid yn Mon y dyddiau hyn. Geilw ein sylw at berthynas eglwysi Mon a'r gronfa uchod. Diamheu ,e1. fod yn traethu y gwirionedd pan y dywed nad yw yr eglwysi yn credu dim yn y symudiad. Gallwn gyfeirio at rai blaenoriaid hyd yn nod yn dweyd nad ydynt yn credu yn y symudiad, ac eto i gyd yn cyf- rano. A o&s rhyw gysondeb mewn peth felly, os nad ydynt yn credu yn y symudiad? Oddiar pa egwyddor y maent yn cyfranu o gwbl? Wei, dim ond rhyw ddallmeb a gwaseiddiwch sydd wedi eu meddianu. Gwir a ddywed hefyd mai :3.mca;n y symudiad yw gwneud torth y gweini- dogion yn ddycgel. Pwy ond y nhw a fuasai yn cynllunio symudiad o'r fath? Mae'n sicr eu bod yn teimlo, pe buasent yn ei roddi o flaen yr eglwysi, na fuasent byth yn cyrhaood eu hamcan, pryd mewn gwirionedd mai felly y dylasaa fod, nid yn unig gyda'r achos hwn-, ond pob achos1 ag fydd yn cyffwrdd a phocedau dyn- ion. Mae'n d ^byg mai dYlla. y man mwyaf tyner ag y mae yn bosibl i chwi gyifwTdd ag ef i'r gwemidog. Edrychwn ar sefyllfa fydol gweini- dogion Mon heddyw. Beth ydyw? Hwy yw boneddigion y wlad heddyw, nid fel yn yr hen amser, pirecetliwyr syml Efengyl Iesu, Grist. Cyrha'edd s-.fle- uchel yn y byd hwn yw nod uchaf ami un o honynt. Edrycfiwch arnynt yn j myn'd a dod i'w cyhoeddiadau, ac os na fydd pob peth yn bur "complete'' yn eu derbyn gan- ddynt dangosant hyny yn bur fuan i chwi. A ydynt yn cotio, tybed, fod Oeidwad y Byd wodi j ei eni yn mhres.eb yr anifail, a'i fod wedi tram wy y d'daear yma heb Ie i roddi Ei be» i lawr? ]>arllenais ddoe hanes un o'n hen bregethwyr yn CBrdded ddeamaw milldir o ffordd i bregethu, a deunaw ceaniog oeddl ei dal. Clywed am un o bregethwyr cyfoethog ein, dyddiau ni yn gwrthod myned i le tlawd i roddi pregeth heb haner sofren. Yr oeddwn yn darllen yr hanes uchod' yn mlirif gyhoeddiad y Corph, cotier. Tipyn o haerllugrwydd, onide, yw cyhoeddi hanes fel ytia, yn ngwyneb ymddygiadau ein pregethwyr presenol ? Son am adfywind cref- yddol Yr ydm yn ofni mai y pregethwyr yw c dosbarth mwyaf marw i beth felly o unrhyw ddosbarth teilwng i',w galw folly. Pa, beth mae cymdeithas yn ei gael oddiwrth gyrddau jnisol sychion a rhyw drefniadati diddiwedd 1 Yn sicr, fe aiff pob cymdeithas i drueni ar ei union, tra fyddant yn tyru at eu gilydd i loddesta ac ymgecm am y drefn yma a'r drefn arall; y rheol vma a'r rheol arall. Yr hyn mae Mab Duw yn ei ddweyd! vw, "Ewch i'r prif-ffyrdd a'r caeau." Pa dclaioni sydd yn deilli.?-w i gymdeithas or cyrddau misol hyn 1 Wei, dim pella<h na meis tradoecld. a gweieion yn tyru at C'tl gilydd i gyt- uno, fel y dywedir, a. chytnno am amser hv.yr- ach'na chant byth ei weled. Nid yw hynym eto ond engraifft o'r cynllun i ddyo-jelu torth y gweinidog. Cymered y sawl sy'n cy.franuei siawns. Y gwas cyflog yw hi y dyddiau hyn, vn fwy iiag awydd i acini b en ei diau. Wel. Mr Gol., rhaid i mi dewi rha-g trethu cormod ar eid1 gofod gwerthfawr, gan ddweyd fod yr oe, I L sy'n oodi yn fyw i'r pethau hyn, ac nad yw VT amser yn bell pryd y bydd raid i r I aeth grefyddol bresenol roddi ffordd i rywbeth mwy g.werir.ol, a mwy cydnaws a dysgeidiaeth Mab Duw Ei Hunan.—Ydwvf, etc., YSBRYD YR OES.

Cyfarfod CLw:.ner Bedyddwyr…

Oofgolofn "Ap Pfarmwr." -

Advertising

AMLWCH.

BEAUMARIS.

CAERGYBI.

LLANRHYDDLAD.

--LLAN ER CH YM EDD.

RHOSYBOL.

[No title]