Hide Articles List

23 articles on this Page

Cymdeithas Ddirwestol lVlon.…

Cyfarfod Misol Mon.

Advertising

It "AMEN." j

CEMAES.

ILLAN GEINW EN.

LLANFACHRAETH.

LLANFAlK P.G.

jLLANGEFNI.

Advertising

!GYMDEITHAS GWARTHEG DUON…

News
Cite
Share

[Sid ydym yn gyfrifo-l am syniadau ein gohebwyr.j GYMDEITHAS GWARTHEG DUON CYM- REIG. C* T* fc>yr, Dymunaf drwy eich colofnau gwerth- fawr alw sylw yr holl amaethwyr yn Mon a'r slroodd cylchynol at yr arwertiiiant o wartheg Oymreig, a gynhelir gan y Mri W. Dew a'i Fab yn Madryn. ar y 24ain cyfisol. Bydd i ddau ar hugain o deirw, hen 00 ieuainc, gael eu rhoddi ar worth, cyfleusdra goreu y flwyud- yn i alluogi amaethwr i bigo illa-Ti darw defn- yddiol. Mae Syr George Meyrick wedi rhoddi esiampl rag.orol, a liyderaf y bydd i bob ani- aethwr, mawr a bach, wneud y g.waith yn yr un cyfeiriad, gan fod parthwyr yn gwybod yn rhy fynych y bydd yn ami wahaniaetii o 7p yn ngwerth anifeiliaid o'r un oed pan yn dair oed neu yn codi yn dair mewn cydmariaetli. Yn fynych golygai 4p y gwahaniaetli yn yr un modd yn ol 2p. Canfydda yr amaethwr bych- an wahaniaeth 30s i 50s pan yn gwerthu blwyddiaid atdderchog yn hytraoh na. buwch gul ac wedi "hocio" ac yn wael gynyddol. Boed i bob plwyf neu. ddosba.rth geisio cael o leiaf un neu ddau o deirw da. Yn Neheudir Cymru y mae Olybiau Teirw i'r amean hwnw, ac os bydd i unrhyw un feddwl am gychwyn un cyff- elyb yn Mon bydd i. mi fel un fod yn falch o gael cyfranu lp Is yn flynyddol.—Ydwyf, etc., j C. F. PRIESTLEY.

CYNGHOR DINESIG AMLWCH.

METHODISTIALD MON A CHRONFA…

Cyfarfod CLw:.ner Bedyddwyr…

Oofgolofn "Ap Pfarmwr." -

Advertising

AMLWCH.

BEAUMARIS.

CAERGYBI.

LLANRHYDDLAD.

--LLAN ER CH YM EDD.

RHOSYBOL.

[No title]