Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Price ONE PENN f 2 he Original Directory and Visitor. Established 1854. —— '-P ablishing Office: ¡ mm MOSTYN STREET largest Penny Pftper Published in I LLANDUDNO.. Local News. Local Notes. The "Directory is by far $he Best LocalrWaper. || ,v. 'vi It 1msgrown with Llan- dudno. Ml thednflueii- tial Residents take it and scores are sent; a way weekly to Visitors I all over England during; tfche Winter Ionths The "Directory" is :the Orig" al Pioneer Newspaper In Llandud- no. Efforts have been made to rival it, bnttiie Old established Jour- nal more than maintains its position. ( t The Reports IN THE Directory ARE JUPPLIED RELIABLE AND QUALIFIED UEPORTERS. IEstablished 1807 ARTISTIC k f p GENERAL G PRINTINU Promptly and Neatly Executed Reasonable Prices, at the NORTH WALES CHRONICLE Printing Works, Caxton House, Eigl Street, BANGOR. MFTY NEW FOUNTS of the Lateet Faees have lately been added to the JOBBING DEPARTMENT, which makes it now one of the LARGEST PRINTING PLANTS IN WALES. All the Machinery ARE Driven BY A PoierM" Otto' Gas Engiae, Wkich have been adapted tl run at I the Quickest Speed Possible. I Ail Orders carejiully attended to. Auctioneers' PRINTING Executed with Neatnessi and Despatch" Particulars of SALE With..or without]) Plans. POSTERS Of Coaeerts, Bazaars, Sales, &c., PLAIN OR IN COLOURS. Church and G&apel Printing of every description. •Programmes Sf Tickets. i&v! Memoriam Cards, Ball Programmes, Mentis, &c. Head PubishiEg Office. Wales CMcle Office, mglt St., Bangor. Branch. Publishing Offices Directory" Office, Upper Mostyn Street, Llandudno. Clorianydd Office, Bridge St., Llangefoju Postal Address North Wales Chronicie Oflee, Bangor. Telegraphic Address (-hS?onicle." jBangor. lELEPHOKfitf# i 2d WEEKLY. established i84e WEEKLY 2d THE JOURNAL OF HORTICULTURE COTTAGE G&KDENER AND HOME FARMER. Kv TOHN WRIGHT, F.R.H.S., V.M.H assisted by a Staff of the Best Writers on PRAOTICAL GARDENING. During FIFTY-TWO YEARS the "JOURNAL OF HORTICULTURE" has been written by Gardeners fer Gardeners, and in its principles, its practice, and its price it still remains the same. One alteration is perhaps, however, necessary. Our mod methods of pro- duction have rendered the price old-fashioned, and he in order to met the wishes j of the present generation of Gardeners the "JOURNAL OF HORTICULTURE" will from July 26th 1900, be sold for TWOPENCE instead of Threepence. The HORTICULTURAL DIRECTORYfor 1901 This Work contains over 16,000 up-to date Addresses of Nurserymen, Seedsmen. Flarista, Gordeners, and Country Seats throughout the [Jnited Kingdom; with a List of it* jsrincipaJ Nuwerymen, etc., on the Continent and in the Colonies. TERMS OF SUBSCRIPTIONOre Quarterns; Half Year, 5s 6d; One Year, log 6d. OWWil: 12. MITBE COUB-T CHAMBERS, FLEET STREET, LONDON, E.O. I IMPORTANT TO ADVERTISERS. I "YCLORTTnydd." ESTABLISHED 1891. 0 F F 1 0 E 8 Bridge-street, i-ilangefni. THE ",CLOI'IIANYI)I.) I a WELSH NEWSPAPER devoted to the uw esta of AGRICULTURE with a LARGF» JIRCULATION than any Paper of the kind amor *11 classes in Anglesey and Carnarvonshire. THE "CLORIANYDD" (a the ONLY WELSH PAPER published u. W County. PRICE HALFPENNY. Published every THURSDAY MORNING (Market Day at 1 tangefni) in time for the Market Cars for remote places of the Island. A GOOD MEDIUM FOR ADVERTISEMENTS, CHARGES MODERATE. PUBLISHERS: 'THE NORTH WALES CHRONICLE" Co., Ltd Y "CLORIANYDD." SCALE OF CHARGES. Per Linn Per Inch. < i. d. pi L do; Parliamentary Notioeo 0 6 I II) Prospectuses of Public Gompaniev and Government and Chancery Notices 0 6 5 0 Election Addresses, Legal and Public Notices 0 3 2 6 Sales of Real Property, etc. 0 2 2 6 Concerts, Entertainments, and .Miscellaneous Advertisements 0 2 1 8 The above Advertisements ere Scaled by Type o. Measure, the actual print lines not being counted. TRADE ADVERTISEMENT. These are inserted at Reasonable Rates, varying according to spac," taken and number of insertions ordered. The Charge for an Inch Single Column Advertise- ment is as follows 52 insertions at 6d per week. 26 do at 9d do 13 do at Is do For a Two Inch Single Column or an Inch Double Column 52 insertions at Is per week. 26 do at Is 6d do 13 do at 2s do For. a'Three Inch Single Column or One-and-a-half A considerable reduction is made when more than Three Inches are taken. Inches Double Column:- 52 insertions at Is 6d per week. 26 do at 2s 3d do 13 do at 3s Od do PARAGRAPH ADVERTISEMENTS. Gkarged at 4d per line Special Positions at 6d per line. CHEAP PREPAID ADVERTISEMENTS. Under the head of "Want-e-d," "To Let," or "To be Sold," etc. WORD" OsCK. i vilex. I I'HUIUK. s. d. a. d. b. d. 18 0 6 1 0 1 6 10 IS 2 0 22 13 19 2 6 48 1 6 2 0 j 3 0 22 13 19 2 6 48 1 6 2 0 j 3 0 REMITTANCES—Cheques to be made payable to The NORTH WALES CHRONICLE COMPANY, LTD. P.O. Orders to D. WILLIAMS. Stamps not received on amounts exceeding Two Shillings and Sixpence. Extra insertions charged pro. rata. Twopence extra if replies are to be addressed to the Office. Un o Ryfeddodau y Ganrif Newydd. Mae Dwy JFiliwn o Ingersolls' American' LEVER WATCHES wedi cyrha-edd y Detyrnas :Gyfunol, ac i'w gwertbu am 5s yr un. GERMAN WATCHES 2s 9c yr un. Cyflawnder o'r Watches hyn i'w cael yn Shop DAVID JONES, WATCHMAKER AND CYCLE AGENT Llangefni. Watch repairs promptly attended to. All work guaranteed at 'reasonable prices. YN SHOP R. Mon Williams Y GELLWCH WELED Y STOC FWYAF A CHYFLAV7NAF 0 Esgidiau Bcmeddigesau, Boneddigion, Merched leuainc a Phlant 0 UN MAN N NHREF CAEKGYBI. AMRYWTIAETH MAWR G'R ESGIDIAU A A BOTASAU MWYAF FFASIYNOL GOGY- FER A'R GWANWYN A'R HAF, O'R DEFNYDD- IAU GOREU, AC NI CHEIR EL GWELL MEWN UNRHYW LE AM EU PRISLMJ. DRWY EI FWYTA Y MAE PROFI'R PWDIN. COFIWCH Y OYFEUffiAD: Leicester House, Market Street. GWNEIR POB MATH 0 (RC APHWITij YN SWYDDFEYDD Y "CLORIANYDD," I Llangefni. o 5, HIGH STREET, LLANGEFNI, a 30, Thomas Street, Holyhead, AMRYW SETIAU 0 HARNIS AT GERBYDAU YN BAROD MEWN LLEDR DU A BROWN. 9 Dymuna EVAN WILLIAMS, -wJneud yn hysbys Sod ganddo GANOEDD a CRWIPIAU o BOB MATH am BRIS TEG. Cyn prynu yn unlie arall, taiweh ymweliad a'r lleoedd uchod, a. chewch fwy ddewis nag yn unlle arad yn Nghymru. 2041 MONA HOUSE, LLANGEF'NI. Mae menvg ion, deiliog, ar .ddwylaw ir pob llwyn, A ohan pob cor asgellog, fe ddaetci y Gwanwyn mwyn. Ac fel Cfdgaii dywed pob Ifab a Me!}, ei bod yti aaifler iddynt hwythau edrycb am y lie gorcu j day u t gael Gwisgoedd cyfaddas i'r Tymhor, ac yn ol vr arw^ddion y pendcifyui^d y deua.nt iddo yw, MAJ GUi W. WILLIAMS Y bydd iddynt gael y FIT a'r STYLE DIWEDD ARAF, ac y cant hefvd y Dewisiad (Joreu o bob math o FRETHYNAU at SIWTIAU i DDYNION a BECHGYN. Prin y mac anghen crybwyll am y LADIES' DEPARTMENT, gan fod clodydd y rhau bwysig hono o'r Busnes yp cael ei gaoiu yn mhob cwr «'r Ynys. Ceir yma hefrd gyflawnder o Fronts, Ties, Braces, etc., a'r cwbi ^m Briaiau Gonest. GYFEBBYN A CHAPEL COFFADWRIAETHOL JOHN ELlAB. BITTERS GWILYM EVANS. MEDDYQINIAETH OREU YR OES. TYSTIOLAETHAU. "o t 'o Dolyddelen. Ebrill 13fg. ^11 rQ Foneddigion, — Yr wyf wedi defnyddio Quinine ri" 2 -+3 0 Bitters Gwilym Evans, ac wedi darbyn lies trwy l-" "t? 0 hyny. Arferwn gael poen mawr yn fy ystumog. ? k. PQ P f4 ac yn swTth a digalon fy nieddwl, ac yn amliarod P sj • Jq' fK rrt N i ddim gwaith. Ond. wedi cj-meryd y feddygin- b <D iatth lion, ni chefaie ddim poen, ac yr wyf yn ID ptn £ n3 ysgafn fy meddwi a'm corph. ac yn gallu gweiihio q" p 52 ?-t O -r-t pl yn llawer iawn gwell. o> p p C1.? rz;;1 C > ryl Yr edddoch vn barchus, < ty" £ fe 'V. A W JOHN IHOMAS. ."S £ £ '3,c » td Bitters GWILYM EVANS. S"' O •+"> g <3 — N Blaliehey Nook, ger Oldham, 2. Chwefror 24ain. S3 —' r* q J? Anwyl Syr, —• Byddaf ddiolcligar os anfonweh 1 0 id. ti. .2 Q 8 botelaid 4s 6c o Quinine Bitters Gwilym Evan^. p P r~j c6 w. Da geityf eich hysbysu fod y botelaid ddiweddif Pj g v. g S gefais wedi gwneud lies mawr i mi. Yr wyf wedi £ O 5 gwella mwy ar ol cymeryd ekh Bitters nag ydwyf JZJ ^6 S Q eTS chwe' mis ar ol treio llawer o ddoctoriaid' yma, pf P O 1-3 yn Swydd' Y"ork, ac yn Liverpool. Yr wyf yn jp q r-o r-o rhoddi y clod yn benaf i'c:h Quinine Bittei-s chwi. "I J (JJ <d Q fcp r- a gaUaf ddweyd ei fod vn well na'r un feddvgixiiaetli 50 o wedi drdo erioed,' „ £ 2. g r; r—1 Yr eiddoch, etc., a < 1—; r§ U Q JAilES ROBERTS. 5? g. V5 p *< 5 y 2." Bitters Gwilym Evans. s rH O <X> C ftA B pj p —C+- *5 pj 54-1 CO H Ysgrifena y Parch James Simkin, Woodeves, hT 2 o3 _2 d Newport, Sir Amwytiiig:— c^. Cj r+- h< • O Anwvl Syr.—Y mae QUININE BI1TERS M P-" [ft .3 S GWILYM EVANS wedi bod yn foddion i Iwyr p' bD O p adferu fy moohgen i'w iechyd. 3- 3^ p? O J rc3 'd -2 I^ywed Mr E. Creigfryn Edwaixls-, Garth, gg .V; CL) M 03 nd ^3 £ Llangollen, Mawrth 3ydd:— • Ke* £ 3 1—< S ° +2 2 Foneddigion,—Ers peth ajiiser yn ol poenid li CD 2. H 2 O gan Neuralgia, ond rhoddodd QUININE BIT- C2 P "?< 3 W S S O 2 I'ERS GWILYM EVANS wellhad ll»yr i mi • P i-> > mewn bvr amser. 1 o Rhybudd PwrysigT Gochelwch DwyllwyrTT Edrychwch fod enw GWILYM EVANS ar y Label, y Stamp a'r Botel. 1 Gwerthir ef mewn potelau, 2s 9c yr un dwbl maint, 4s 6c. Blychau yn cynwys tair potel 4s 6c am 12s 6c I'w gael yn mbob man. Gorucbaylwyr yn mhob parth o'r byd. Os ceir unrhyw anhawsder i'w gael, anfonir ef am y prisi u uchod drwy y post i uurbyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol, yn rhad a diogel, yn uniongyrchol od iiwrth y Perchenogion Z7, Quinine Bitters Manufacturing Co., Ltd., Llanelly, S. Wales. Prif Oruch wvliwr yn yr America MR R. D. WILLIAMS, Medical Hall, Plymouth Pennsylvania. BUY ONLY LONDON WATCHES. Made BE'N-SO N'S Eon'OnWATC RES Guaranteed for Accuracy, Durability, and Strength. The" Ludgate and Bank < are the BEST made and excel ALL OTHERS AT THE PRICE. In Silver Cases. In is-ct. Gold Cases. CfilJt Pdd BENSON'S J!r "L llDGRTE" TDEST, CHEAPEST, and STRONGLoDdon made -D THKEE-QUAETEE PLATE English Lever Watch. ffmi jWamm £ |l Thirteen Jewel". Chronometer Balance, Patent Large Barrel BmE^I ^r\\ and Damp and Dust Proof King Band, Massive Silver Cases ft&M ftl IHE with unbreakable Crystal Glass, doable the Strength and i|f bau Value of any other P.5 5s. Watch. tWNjS ufllMH Made in Three Sizes, at one Price, £ 5. 5s.: Gentlemen's n ft 1 uImsHal ^as illustrated) Large Size for Working Men, Bail way Men, ■ i jr j\ MlHI and Miners, and Small Size for Ladies. ¥ kvi^r a I 3 In massive 18-ct. Gold Cases, with Crystal Glass, Gentle- vfr f J men's, £ 12 12s. Ladies', £ 10 .10s. SELECTIONS SE^p^||rc§N RECEIPT OF BENSOITS Old Watches and Jewellery Taken in Exchange. BOOK 0 TTTATCHES and JEWELLERY Sekt Fees at POST FREE \V our risk, to all parts of the World for Cash or P.O.O. payable at G.P.O. with Order. In Silver Casea jdlMW In 18-ct. Gold Cases. m — e a r/9m qfdK/he: jMEw Jf Keyless English Leves* "DEST LONDON MADE'. Three Quarter Plate BjpL rtr.T-— ff\\ «\ ill D ENGLISH LEVEE Chronometer Balance, fully Bfi 7 | Ml aC| Jewelled, Keyless Action. Crystal Glass Cases, in Sterling Ku f iBl.iBw Silver, £ 5, or in strong 18-ct. Gold Cases, £ 15. iL^L^r *m. Wflw "DENSON'S BOOK of WATCHES from £ 2 to £ 500- Si nl CLOCKS, CHAINS. ENGAGEMENT RINGS, M /iSt. K Wl mm BEOOCHES, "IMPEEIAL" and SILVER PLATE and Mil i L I ■■BIMbI CUTLEEY. Post Free. few { £ %| mm Silver English Levers, London Made, from £ 3.10s. — IM J.W.BENSON,Ltd., Chains, THE STEAM FACTORY- • 62 & 64, Lfldpte Hill, London. NOTE .-Order Form and Particulars of "THE TIMES System, Post Free. ,I- -In M T 9m LEA AND PE lfl s r" Be careful to see thatLEA. & PERKINS'j Signature in WHITE on the RED LABEL is on every bottle. None genuine without. Imitators of the label will be prosecuted, ORIGINAL Q I Tinr WORCESTERSHIRE uilUuL. t ESTABLISHED 181 J. (I M. A. CROOKS, HIGH-CLASS BOOT& SHOE MAKER, 222, HIGH STREET, BANGOR, AND UXBRIDGE SQUARE, MENAI BRIDGE, BEGS to draw special attention to the Large and Fashionable STOCK OF SUMMER BOOTS AND SHOES neeentlj delivered from the Leading English and Foreign Makers. "K" BOOTS AND SHOES. TENNIS, YACHTING, CRICKET. AND ATHLETIC SHOES. Elding and Coachman's Boots. REPAIBS. 735Q

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

I Kax-cl^acoedd Cymreig

.--Masnach Yd yr Wythnos.

Eacing Fixtures.

I I Hunting Appointments.

j Local T de Table.

-----.------. I Shipping.

LONDON AND NORTH - WESTERN…

Advertising