Hide Articles List

19 articles on this Page

-""'II!I'"--.,-:--:.-...;.-;."::Y-:'ala.....-A…

DEMON ST HA SI W N C'EIDWADOL…

-"..," -;JC— ' V EISTEDDFOD…

I WElttJDO,

[No title]

COLOFN GYSTADLBUOL " GWALIA/'

[No title]

ARAETH AIIGUWVDD SALISBURY…

News
Cite
Share

ARAETH AIIGUWVDD SALISBURY YN WATFOIID. STANDARD. Y mae'r araeth a draddjdodd Ardalydd Salisbury yn Watford yn atebiad boddhaol i'r gwahoddiad yr anturiasom ei gyfeirio iddo'ar ddecbreu'r wytbnos, nid yn unig i feddu opiniynaa pondant a diamwys, fed y gwyr pawb ei fod yn en uuddu, eitbr hefyd y gwrolder i'w ddadgan yn ddi-gol. Nid oes osgoad 1 .1 o Utiwrtli unrhyw bwnc o bwys mawr yn yr hyn a "ddywedodd Arglwydd Salisbury nos Wener, y mae yr araeth yn llawn mor hynod am ei beiddgarwclt diofn ag ydyw am ei heglnrder diamwys. Y ]hac cy.?ylltiadau aelodau'r Cyagor i'w gilytld i'w hym- -%vrvmia,ial-i blacnorot'eu litiriiiiii, i'r wlad a'r '^toier- odraeth. yn fferddio mnestnor fanteisiol i waw 'dh ag y gallai'r gwawdiwr mwyaf modrus ei ddy no, a rhaid cyffesu na ddarfu i Arglwydd Sah^. ary golSi y cyfloasdra. Yr oedd atebiad duchar d i Arghvydd llartiogton yn nghylch y cyngor a rodd- odd yn ddiweddar i Dy'r Arglwyddi, yn cynwys yr ysUialdod mwyaf ceryddol. Y mae Ty'r Arglwyddi yn rhoddi i Dy r Cytfredin, pan' y cyflawno gam- L, eriat], gyfleusdra i'w adgyweirio. Diamheu fod TyV Arghvyddi ambell waitli yn wall us, fe< y mste lyVCy £ fi,edin yn walfus ambeil waith. Ond fe ellir eywiro gwallau Ty'r Cyffredin tra y bOilola Ty'r Arglwyddi, ac fe ellir cywiro gwallau Ty'r Arglwyddi tra y byddo Ty CyAredin mewn bodolaeth. Unwaith y dystrywier gailu attal- iadol Ty'r Arglwyddi tra y byddo apeliad i gael ei wnevd at gydwybod y cyhoedd, ni fydd yn 'gadael i ni ddim ond un eospli eynryehioladol, deddf- wneutiiurol a gweinjTddol, yr hwn, os na fydd yn gwbl a fi-ollol anSaeledig, fydd yn rhwym o gyflawni caingymeriadau difrifol yii awr ac eilwaith, a'r rhai hyny yn gyi'ryw nas gcltir eu gwella. MOANING POST. Yr oedd araeth Arglwydd Salisbury yn Watford yn cynwys datganiad cryno a grymas iawn o'r cyngbaws yn erbyn y Llywodraeth, gan belled ag yr oedd a wnelai a'r etholfraint. Beth a ddylai ym- agweddiafl y blaid Geidwadol fod? Er, tel y dy- wedodd Arglwydd Salisbury, fod yn anhawdd i'r Ceidwadwyr na neb arall ddy wedyd pa fodd yr ym- ddygant at Ysgrif nad oeddynt wedi ei gweled erioed, ac un, fe allai, nad yw yn bodoli yn ymenydd un bod dynol, eto y mae yu sicr y byddai yn ddy- munoi i'r Wrthblaid ystyried mewn pryd y cynllun o'r ymgyrch y bydd raid iddynt ymgymeryd ag ef cyn bo Jur, Ond os y bydd yr Ysgrif Diwygiad ddyfodol yn ymdebygn rhywfaint i'r darlun a dynwvd ohoni gan lawer o'i chyfeillion, feddatgana ArghVydd Salisbury yn ddifloesgni y bydd i'r Ysgrif dderbyn gwrthwynebrwydd mwyaf egniol a grymus y blaid Gaidwadol. Ond y diffyg y mae'r blaid ynddo ydyw, nid yn unig naxl ydyat yn gwybod pa un a fydd i ddiwygiad Keneddol ragflaenu diwygiad dinesol, ond y maent yn auwybodus yn ughyich y ffnrf a gymer y mesur a enwyd gyntaf, os yr a o flaen y rnes n" arad, fel-y mae Mr Chamberlain yn hawlio. Tra y mae Arglwyd,l Hart.ington yn dy- weclyJ wrthym nad yw pwne yr et f^flfraint ar hyn o btyd yAy ddhn ond me^ys, mown iryflwr iddynt ymgyngffiori a'u gilydd yn ei gyleh, fe doywed Mr I Cliilders wrthym nad yw'r Ysgrif Ddiwygiadol newydd i fod yn ddim ond un o gyfres o fesurau a achosant chwyldroad mwy nag a gymsrodd le yn [ y wiad hon er y flwyddyn 1689. Pa lais yr ydym ni i'w gredu ?

i MR CiIAMlii:aLAIN O DA Y…

CAMP Y&LADJWA.,

[No title]

HAWL MESIC 11 ED I BREGETHU;…

* COFHNT MR CHA ^ J^-

ElcnySfiol, CejitiDorcI, !!-,

(ODDIWRTH EIN GOHEBYDJ& NHILLUCCL).I

[No title]

1- i^asfnarOoI, kt. - „—,:-

MANION AMAETlIYDDOl, OR AMERICA.

[No title]