Hide Articles List

19 articles on this Page

-""'II!I'"--.,-:--:.-...;.-;."::Y-:'ala.....-A…

DEMON ST HA SI W N C'EIDWADOL…

-"..," -;JC— ' V EISTEDDFOD…

I WElttJDO,

[No title]

COLOFN GYSTADLBUOL " GWALIA/'

News
Cite
Share

COLOFN GYSTADLBUOL GWALIA/' GEIMAU AT GERDPORIAE'^H. Gan nad enwyd y tesLyn ac iia plieuqdVyd i\>u y geiriau at unawd lion na lleddf, na clicrdil, na baiad mwy na'u gilydd. y snae diweyd pwy o'r ynigeisw-yr'gwir goren braidd yn anhawA^ am fed pob rhywogaeth a dosparth av gcrdd yn dyfod ar yr un bwv Id. Pa sawl math o bytatws sydd yn y fasged hon, nis gwn. Magnum lktnuin, Scotch ('hanijrions, Schoolmaster, Pink i'iyes, York Regents, White Elephant, R«f5?*iig Abbey, a Tliaiws (.'ochion Bach. Dyma ae y inae go'wg iaelnis, glanwaith, a denawl ariiynt oil. Na ddigalonwn. Y niaf dyfod allan o bob anhawsder penblet-h a drysni. fail' (1) A ii- sawdd perorawl a raelodawl; (2) rw,dll-deb a gwreiddioldeb; (3) a'r peth hwn w sydd yn taro ac yn cripio i fyny gwar dyn, fod yn dri tioed i'r faine feiruiadoJ am v tro. Dyfan.—Mesur newydd. Dwys a eitcithio1.. I Tebyg iawn i rydd-g\fieithiad o "Those Evening Bells" yw ('lo.-li y Veli1," ac o'r braidd na ddywedwn inai cyfifitkiad o'r meddwl ydyw y gin, os nad o'r geiviau. t I Jan Tk/fan.—Gedv ef anivvw Ivthvrenau allan oi ciriau, a dengys esgeulusdra gyda'i ysgrifell a llaerwydd syda. t Gymraeg. Beth yw blWYli hirfaith r—" Rliyw wyio wyf* —"am wyicr wyf," Mae ganddo wahau eraill. ;.i d-,t. ond nid per- orawl diweddu 1en¡¡t A'r baraidd wawr drwy ryfedd ddnH yn erlid pwi/fl p!(fr!1wdall," Nid yw y testyn Penyniynydd," -opelio yn ddigon amlwg o flaon eyuulleidi'a. Y mae eisian rhywbech fel eariad, teimiad nen ao y gwyr pawb am da no, i wtseyd geiriau yn effeithiol o flaen torf, ac ya dderbyuioi gan y Huaws. W John C'hfifsostom.Yn anghyffredin. Wrth ddarllen "Llithro i lawr v gloew li"' yr ydym yn gorfod canu gy(i;t .r j>eniii cyntat a I cliwibianu gyda'l' ail. (J"r neilldu ag et, fel y goreu o lawer hyd yn hyn. Bca-ritone.—Byna fel y sillebai ei enw. Nid oes ganddo nn rhithyn o newydd-dob. Y"m ie ei SWll fel pistyll y cefn. Yrcres: rvv a oil ynfydiiin gref Yn rliengan v Rhubau glas, Awn al,!a,i gyda ticrth y nef, Yn erbyn rneddweiod cas. ,Y mae mtloedd ar. iiloedtio ganeuon dirwestol o'r bron air yn air o ran meddwl yr un fath a geiriau Jiarritone. Cerddvr.—Geiriau rhagorol ar yr he, dr" hoew-hoenus Mereh Megau." Henaint annewydd-deb y mydr yw yr unig fai sy 11 Cerddor, a phan gofia mai geiriau i gerddor- iaeth ncwydd sydd eisiau, dichon y cydsvata fod rheswm a ehydawnder yn aros i'w lie, gan bod gwell ar y maes. Un hoff o gan.—" Ymdrech a Lwydda" yw ei destyn, a pherthyn syniadau y gnu i ddosparth '• Put your shoulder to the wheel, is a motto for every man. Dim newydd-deb, ond can dda, sylweddol ac ymarferol ei syniadaeth. tlre4in iawn ci fesur, sef yr 4ift ag "Am gmig i adeiladu. Nid oes ganddo 9 un pwyut r gyrhaedd ato, ae y mae'r penill ¡ eyntaf mor briodol i ddiweddu can a'r ail, a'r ail yn gystal os nad gwell ei derfyniad na'r penill olaf. Billo ap Alan-.—Diddrwg-didda yw ei gan yntau ar Godi yn foreu." Nid oes gauddo ond yeliydig iawn o lifrediad esmwyth swynol a chcrddorol. Taivdog.—Nifer o emynau '• I'r Tawel Dawel Oil'" sydd yma. Y mac'r mydr i mi yn un newydd ac yn un da, ond anystwyth iawn yn amryw o'r llinellau, a thywyll mwy nag un frawddeg. Barddy Clrddt)i-Pa anghyiTredm, ae i fyned am ddeng mynud o'r neilldu affei gyfaittChrysos- tom. I Glan Don, GWilllUS, Œyst am glust, a "Sisialai yn ei chlust aÜ: chwtg: Eto y mae swyn eerddorol lied gyyf yft y gerdd, ond nid mor gcll'ydd a gorphenedig ai* ddau a enwyd, Gan Itwmian y adau oreu ucbod u i r gKclrf: [ Nid daig nhinyd ond ding awr..oymgom ch wag Bai'dd Cerddor a Chrysoatcm. ¥ iize7r :nae> cvutaf wedi hod-yn ffodns iawn yn ncwia- iad ei destyn, set Gorphwysgan ilu hen gyfaiil y Owain Alaw. Deehteua gydag adroddawd priodol, gan newid ei fesur deirgwaith ncu bedair i'r dyben o gynyg gwaith ncwydd i gerddoriaeth newydd. Temptasiwn fyddai i mi ochri gyda choffadwriaeth fy anwJI gyfaill o Gaer, ond yn fy myw nis gallaf beidio llithro i gwsg farddonoi, freuddwydiol, hudrt, ber- lewygoI y gerddoriaeth a awgrytuir gan Lillivo i lawv y gloew li," Cyfaddefaf fod tipyn o syniad tyner y gerdd II Anabell Lee," yn nghyda Gliding down the silver stream," yn cael ei awgrymu. Sat bynag am hyny, credaf mai John Chrysostom yw awdwr y geiriau mwyaf eerddorol. Nid wyf yn ei gyhuddo o anwreiddioldeb, ond yn gadael hyny ato ef, am mai busnes bacli y dydd heddy w yw dweyd wrthych cliwi, eyhocddwr gwladgar ac aiddgar Gicalia, mai yr olaf yw y goren, ac y mae yn liollol wreiddiol am a wn i. HolTwn i chwi gyhocddi y ddau ar unwaith, yn yr un rliifyn o'ch papyr, os bydd hyny yii gyfleus ac yn oddefol. C'aerswsJ Rhag. 8 fed. J. Grid tog Hcghrs. LLITHROI LAWtl Y CLORW LT. Lliihro i lawr y gloew li7, Ar lo'jr-gannavd noson braf, Mae Gwenafwy deg a mi Sibrwd hedd mae chwaon Ilaf. Ieuauc, dewr, a chryf wyf fit Prydferth fel y nff yw'r ferch, Minau ar y ploew li', « Dyngais iddi fytbol serelv Bythol sereh ar y Hi, Ar y gJoow, loew li', Tyngais iddi fytbol sereb. Llitlivo liyd y gloew li', Heddywr wyf ar ben fv huu { Gorwedd yn y bedd mae hi— Fy Ngwenafwy deg ei I'an. > A Cwyno mae'r gafarus wvnt, Ar ei hynt drwy'r fynwent brudd i > t Novwlith, dagrau eugyl hedd, Nowlith, dagrau eugyl hedd, Wlyehant fedd y deg ei grudd. Wedi tori 'nghalon wan, LHthro'r ydwyf hyd y Hi, G wenafwy sydd yn 11 well y Han, A'r gwynt a gan epwynfadfjs gri, A Yn lIudw'r llan, Gwenafwy eydd vnlludw'r Han, Am byth, amhyth yn lhvch y IIan. klr gwynt a gan gwynfanTlu, gri, • JOHN Chuysostom. D.S. — Cymepodd yr awdwr ei ryddid, ni chadw- odd at yr urr mcsnT lU'iituuo', eymcrodd oi fasur ei huu. BKDD Y CKUDDOR (Cyfadtlas i Gerddoriaeth). Rr serelius "of am y i'iweddar Bencerdd^Qwain Alaw." A'1roddawll- Yy nS*Jad! fy nwIad brnddglwyfus, gwelaf di Ar Iwcli y ee.rddor syrtbiodd ddoa i'r,, IVacamiiwr yr alr.won gwyrapodd, 0 1 Dy ddasii'r.'i dreiglaut. gwlycbant ei ortvicl(lfa, Ac ai- f'y nghlyw, gwyloftis yvrlty gerdd. FV 1\1::hl fy mab! diffoddodd can (J th fynwes Uu, tra awel ebwyili; m Ffar»vel am tdvwod dan y ser lJy a¡aw bêr Ïm lloni byf h. j Am 'laiiat wylo, wylo wiiae, DioUvTrwydd gaf 0111 'slafell gudd A'r byd nid yw o'r uurhy w reddt— Tob peth yn llcldf o'm bamgyleh sydd. "Uii! na, mi glywal uslef Hawenydd pur a hedd, Or fwtu'.vl gwyii sy'n hofraa yr awrbon uwch dy fedù; i Llais angol mcih athrylith yw, sy'n gwylio llweli fy mlilant, A'm dagr&u sycliodd law.-)? gwaith ag iaith ei dynar dant— "Cvmrn! O Gyram hen wlad yr anthemnn, A ebarfref tBuwt-donxit i'm Crewr, fy Nuw; i Cwvd dy olytpn, syeh yoiaith dy ddagrau, Nid marw dy h1cntyn--mr.e'tb Beiicerdd ytifyv. Cyn l'yq;¡ ohono yn mynwe.? di.«tawrwydd. C'yí1w.r;lod ei Emau ''i'th feib yn ddigf'l; eiiw a Ar dannau pt-ioria^th i'r oe^m b rblel Os gofvn y Cymro av lechwgdd y Wyddfa, 0<3 gofyn y yn v dyffryn 'lell r dref, j Pe le mae y cerdJor ro es fri ar GwyUt Walia, j Nac edi've*) mewn dagrau at lw,li ei orweddfa, Ond (iyrcita ti) oiygon, a d'wed, Yn y oef." PAT-TP y f\F.RiyDr7>.

[No title]

ARAETH AIIGUWVDD SALISBURY…

i MR CiIAMlii:aLAIN O DA Y…

CAMP Y&LADJWA.,

[No title]

HAWL MESIC 11 ED I BREGETHU;…

* COFHNT MR CHA ^ J^-

ElcnySfiol, CejitiDorcI, !!-,

(ODDIWRTH EIN GOHEBYDJ& NHILLUCCL).I

[No title]

1- i^asfnarOoI, kt. - „—,:-

MANION AMAETlIYDDOl, OR AMERICA.

[No title]