Hide Articles List

14 articles on this Page

"GWEITHIWR" ARALL YN APELIO…

0 FOR Y WERYDD I'R MOB TAWELOG;…

Y FERCH O'E SCER:

PEITNOD IY,—GWYL MABSANT Y…

[No title]

iitamon iEirlurgiou

DYJSTI0i\ CYHOEDDUS AE BYNCIAU…

ARDALYDD LORNE AR GYFLWR CANADA.

ME TREVELYAN Â'R WEEBDON.

MR STANHOPE, A.S., A'R ETHOLFRAINT.

News
Cite
Share

MR STANHOPE, A.S., A'R ETHOL- FRAINT. Cynlialiwyd demonstrasiwn Ceidwadol mawr iawn yn Bradford nos Iau diweddaf o dan nawdd Cym- deithas Geidwadol Bradford. Y prif areitliiwr ydoedd Mr E. Stanbope, A.S., yr hwn, wrth gynyg penderfyniad, a gymerodd y cyfleustra i ddatgan ei ymddiried disyfl yn mlaenoriaid y blaid Geidwadol, a ooa noil arwyddion yr amserau yn eu calonogi fel arwyddion anffafriol i'r Weinyddiaetli bresenol. Un o'r prif gyhuddiadau oedd ganddynt hwy (y Ceid- wadwyr) yn erbyn y Weinyddiaetli, ydoedd eu bod yn ddieithriad wedi cefnogi'r deiliaid annheyrngarol, ac anghefnogi y deiliaid gwir deyrngarol (cymerad- wyaeth). Yna aeth y boneddwr anrhydeddus yn mlaen i ddadlu fod y Llywodraeth wedi cyflawni y camgymeriad mwyaf dinystriol gyda gelwg ar y Transvaal, yn gymaint felly ag i beri i genhedloedd I eraill gredu o hyn allan na fydd i ni, neu ynte nas gallwn amddiffyn a diogelu ein cynghreiriaid mewn gwledydd tramor. Mewn perthynas i'r India, efe a ddywedai fod yr hyn a elwid yn Ysgrif Ilbert, yn cael ei llwyr gondemnio gan naw o bob deg o Ewropeaid. Fe ddylid tynu yr vsgrif hono yn ol. Yn ddiweddar yr oeddynfrwedi cael areithiau gan aelodau o'r Llywodraeth ar bwnc diwygiad, Dy- wedodd Canghellydd t Trysorlys eu bod i gael ,iadol mesur diwygiadol m^y nag a gifvryd obyth wedi'r nwyddyn 1669, ac yr oeddynt wedi cael araeth ragwort gan Arglwydd HartingtoB, prif fyrdwn yr 1*0" ydoedd beirniadu cynygion Mr Chamberlain; ac yr oeddynt yn cael y Prif-Weinidog yn ymsori yn ei ll, gan wylied, yn ddiamheu, ar ba le yr oedd y gath yn myn'd i neidio (chwerthiniad). Y'r oedd Arglwydd Hartington wedi gofyn dau neu dri o gwestiynau, i ba rai yr oedd ef (Mr Stanhope) yn bwriadu rhoddi atebion eglur a diamwys (cym.) Gofynodd Arglwydd Hartington, os oedd yr ethoi- fraint i gael ei hestyn i Loegr ac Ysgotland, a ddylent hwy ei hestyn hefyd i'r Werddon (llefain o Oh!" a Dylent.") Byddai iddo ef ateb y cwestiwn hwnw yn f uan trwy ofyn, a fyddai unrhyw blaid bolitic- aidd yn ddigon gwallgof i ddywedyd y dylai gwlad Ii yr oedd Mr Goschen wedi dyweyd ei bod mewn eyflwr o wrthryfel;dan orchudd, fod yn wrthddrych teilwng o arbrofion mewu diwygiadau politicaidd (cymeradwyaeth). Yr egwyddor ar ba un y dylai'r pwnc gael ei benderfynu ydoedd, a oedd y Werddon yn y fath gyflwr ag a gyfiawnhai eangiad yr ethol- fraint i'w phobl (llefau, "Oh, Oh!") A fyddai i rywun sefyll i iyny a dweyd y byddai i ychwanegiad at niter yr aelodau Parnellaidd yn Nhv'r Cyffredia dueddu at lesad y Werddon, parhad yr undeb rhwng y Werddon a Phrydain Fawr, neu lesiant sefydldau Seneddol? (" Na fyddai," a churo dwylaw.) Dywed- odd Arglwydd Hartington y dylai'r Ceidwadwyr gynorthwyo'r Weinyddiaeth i ddwyn yn mlaen Lywodraeth y wlad, ond yr oedd iaith Mr Chamber- lain at y Ceidwadwyr y fath ag i ddangos pa mor ychydig oedd hawl y Rhyddfrydwyr i'r cyfryw gynorthwy. Pe heby Ceidwadwyr, niluasai Llyw- ydd Bwrdd Masnach byth yn pasio un o'r mesurau a berthynant i'w swyddogaeth ef. Efe (Mr Stanhope) a gredai na fyddai i'r wlad ddilyn Mr Chamberlain y11, y meddylddrych mai unig amcan mesur o ddiwyg- iad Seneddol ydoedd gallaogi Llywodraeth Radical- aidd i rodd mewn grym unrhyw fesur Kadicalaidd a j .wy11_L 1 r ov»yuyM«uL awy ^cymeraawyaefch). Yr oedd Mr taamberlain wedi Myw»yd wrthynt yn ddifloc-sgni I maiL yr YsgrirDdiwygiadol y go^ithiai ef ei chael • o r diwedd, ydoedd un seiliedig ar etholfraist i h- } dya obiegid mai dyn ydoedd (dymrch, dyw-eh). gellid gwadu fod auhawsterau y Weinyddiaeth— nad pa blaid a fyddo mewn awdurdod—yn y cyfwng I presenol—yn anhawsterau dirfawr, oblegid fod Sosialaeth ac anghrefyddyn dyrchafu eu'penaa, a'u dyledswydd hwy ydoedd arwain pobl Prydain allan o sianeli chwyldroadol a democrataidd at lwybrau mwy diogel diwygiad Cyrfansoddiadol (cynaeradwy- Mth).

AEDALFDD SALISBURY A CHEID-WADWYR…

LLEFARYDD TY'R CYRYREDIN-

ilotlTOtt etu IttlJbbol.

[No title]