Hide Articles List

30 articles on this Page

-----------.. ANFFODION AR…

TAN AU.

CYFLAFAN EGITRYSLAWN IN GLASGOW.

[No title]

JJAiI ARSWYDDS 0 GERBYDRES…

STRIKE YN SIR GAEREFROG.

JLNFFYDDWSR MEWN EGLWYS.

HARWOLAETK Alls w mis BEN…

MARWOLAETH ARSWYDUS.

PAMWAIN APSWYDUS AR LINELL…

,CYHUDDIA D 0 D'VYLLO CYMDEITHA8…

YR ADRODDIADAU AMAETHYDDOL,

Y GWENWYNIAD YN LERPWL.

Y DIENYDDIAD YN lERPWL,

DYFODIAD MR WILLIAMS-BULKELEY…

News
Cite
Share

DYFODIAD MR WILLIAMS-BULKELEY PW OED. RIIIALTWCII YN SIR FOX. Aufynych y gwelwyd mwy 0 frwdfrydedd yn cael ei amlygu 4r unrliyw amgylchiad cyhoeddna nag a arddangoswyd yr wytiiuos ddiweddaf, ar yr ach- lysur o ddyfodiad Mr Williams-Bulkeley, mab Syr Richard Williams-Bulkeley, 0 Baron Hill, sir Fon, i'w oed. Y mae teulu y Baron Hill yn un 0 safle henafol, ac y mae aelodau o'r teulu wedi cymeryd rhan bwysig yn nghynrychiolaeth yr Hen Ynys yn ystod y tri chan' mlynedd diweddaf. Nid yw y Bwciiaid, fodd bynag, 0 darddiad hollol Gymreig. Dywedir y gall y te^'i olrhain eu disgjTiiad o Robert de Bulkylegh, iaglwydd Maenor Bulkylegh, Eaton, &c., sir Gaerlleon, yn amser y Brenia John. Y cyntaf i ddyfod i sir Fon ydoedd Wylliam Bulkeley, Yswaio, yr hwn a waaed yn gwnstabl Castell Beaumaris yn y flwyddyn 1440, a phriododd Ellen, me-rch Gwilym ap Gralfydd, Yswain, o'r Penrhyn, air Gaernairfon. 0 ganlyniad, fe hawliai y diweddar Syr R. Williams- Bulkeley, y degfed farwnig, ei fod wedi disgyn o deu!u y Williamsiaid 0 Gochwillan, ae yr oedd yn un o'r ychydig foneddion yn Nghymru a allai ol- rhain ei achau yn uniongyrchol o'r hen freninoedd Prydeinig; a thrwy briodas rhai o'i lien henafiaid, i'r hen freninoedd Seisnig hefyd. Felly, yr oedd wedi disgyn 0 Ednyfed Vychan, henaftad Owain Tudur, a phrif gyngorwr, prif ynad, a chadfiidog Llewelyn ap Iorwertb, Tywysog Cymru yn y blynyddau 1194- 1240. Bu y barwnig farw yn mis Awst, 1875. Y mae ei wyr, Mr R. II, Williams-Bulkeley, ddaeth i'w oed ddydd Mawrth, yn swyddog yn mi'isia sir Fon. Beaumaris ydoedd canolbwynt y rhialtwch mawr, ddydd Mawrth. Yr cedd yr lien dref yn orlawn 0 fanerau ac arwyddion etaill 0 lawenydd a dymun- iadau da i etifedd a theulu y Barb Hill, tchydig cyn haner dydd, ffurfiwyd gorymdaith, yn cael ei blaenori gan seindorf y militia, ac yn dilyn yr oedd y Maer ac aelodau y .gorphoraeth, swyddogion y fwrdeisdref, swyddogion militia sir Fon, aelodau Cymdeithas yr Odyddion, bechgyn yr ysgol ramad- egol, a phiant y bwrdd ysgolion, a theitbiwyd yn drefnus a rheolaidd yn nghyfeiriad y Castell, lie yr oedd pabell eang a deatlus wedi ei chyfodi ar gyfer y rhan bwysicaf o'r gwahoddedigion.. Cafodd Mr Williams-Bulkeley groesawiad calonog pan wnaeth ei j mddangosiad yn y lie. Ar ol i'r M&ar (y Milwriad T. L. Hampton Lewis) ansrch y dprf mewn ychydig eiriau cyfaddas, i'r achlysur, Mr J. Rice Robsrts, yr ysgrifenydd trefol, a llenodl anerchiad oddiwrth faer, henaduriaid, f!- deiswyr Beaumaris, yn Ilongyfarch Mr Willii Buikeley ar ei ddyfodiad i'w oed. Yr etifedd ieuanc a ddiolchodd iddynt mevvn am,. -h fer ond llawn 0 synwyr. Dywedodd nad oedd eto wedi teilyngu yr anrhydedd hwnw oddiar eu dwy- law, ond gobeithiai cyn bir brofl ei hun yn deilwng o'r parch a ddangoswyd tuagato. Air ol i'r Mi 1 wriad Hampton Lewis ddarllen anerch- iadjddiwrth breswylwyr a bwrdeiswyr Beaumaris, Mrs Hampton Lewis a gyflwynodd oriawr aur, cadwen, ac addurniadau eraill i'r etifedd ieuanc. Mr Williams-Bulkeley, wrtb ddiolch iddynt am eu caredigrwydd, a ddywedodd, yn mhlith pethau eraill, fod yr anrheg yn meddu y ffurf oreu a allai ddymano, gan y byddai iddo eu gwisgo bob adeg ac ar bob achlysur. Pan edrychai ar yr oriawr, byddai yn sicr o wneyd iddo gofio am yr achlysur hwnw-y diwrnod hapusaf yn ei fywytl, Y Cadfridog Owen Williams, A.S., a ddywedodd fod Syr Richard Buikeley wedi dymuno iddo ddat- gau ei ofid oherwydd ei anallu i fod yn bresenol, ac i ddyweyd ei fod yn edrych ar weithrediadau y diwrnod hwnw fel y parch a'r anThydedd mwyaf a allai trigolion Beaumaris ddangos tuagato. Ar ol dyrchafu baullef i deulu y Baron Hill a Hen- llys, terfynodd y rhan yma o weithrediadau y diwrnod, a dychwelodd yr orymdaith.. Yn y prydnawn, rhoddwyd te i blant yr ysgolion, yn y Neuadd Drefol. Yn yr hwyr, rhoddwyd ciniaw i denantiaid lleol ystad y Baron Hill yn y Williams-Bulkeley Arms Ilo teJ, ac y m&e'll rhaid dyweyd fod Miss Williams, ceidwad y gwestty, w-nli parotoi arhvy ragorol ar gyfer y gwahoddedigion—tua chant mewn nifer. Ltywyddwyd gan y Ca'lfridog Williams, A.S., ac yr oedd seindorf y Dragoon Guards, o dan arweiniad Mr Robinson, yn bresenol yn ystod y wiedd, Yr oetid tref henafol a phrydferth Beaumaris wedi ei goleuo yn ysplenydd yn y nos, a fJaglai coel- certh aiawr ar y Green. Yn y eastell, hefyd, cafwyd arddangosiid ardderchog 0 Jireworks gan gwmni 0 Fanceiniou. DYDD IAV. Ond dydd Iau diweddaf, yn ddiau, y cymerodd y digwyddiad pwysicaf le, pan yr ymwelodd dirprwy- aeth luosog ii phalas^Iy Syv llichard, ac y cynwyn- wyd iddo ddarlun hardd o'i fab. Taentiwydet gan Mr Sydney P. Hall, a dywedir fod y gwaith yn un I) Ieilyn-dod uchel. Y mae'r darlun yn iIkw faint, hyny yw, yn wyth droedfedd wrth bump, ac mewn ffram drwehus a hardd. Ar y ffram y mae plat, a chynwys hwn yr arysgrifiad canlyuol: Cytiw,u- wyd i Syr Richard L. M. Williams-Bulkeley, Bar- wnig, gan ei denantiaid a'i gyfeillion, ar yr achlysur o ddyfodiad ei fab henaf i'w oed, Rhagfyr 4ydd, J Cynlluniwyd yr anerchiadau llon-gyfarch- iadol gan Vfv James Orr Marples, Lerpwl. Y mae'r un a gyllwymvyd i Syr Richard wedi ei goreuro yn ysplenydd, ac wedi ei gosod mewn ffram hardd. Ar ffurf album y mae'r uii a gyflwynwyd i Mr Bulkeley ac y mae hon wedi ei cbynllunio a'i rhwymo yn y dult- mwyaf chwaethus « chywrain. Yr oedd tref henafol Beaumaris, fel y dydd Mawrth blaenorol, yn llawn bywyd a sirioldeb ddydd lau ar yr achlysur o ymweliad y ddirprwy- aetli a Baron Hill. Yn anffodus, yr oedd Syr Richard yn rhy wael ei iechyd i adaeli ystafeil, a derbyniwyd y ddirprwyaeth, yn ei absenoldeb, gan y Cadfridog Owen Williams, A,c- ic yr oedd yr Arglwyddes Buikeley, Miss Bulk a Mr R. H. Williams-Bulkeley, hefyd yn b .»ol ar yr ach- lysur. Y Cadben Pritchard-Raynor, cadeirydd y pwyll- gorau sirol, wrth gyflwyno y ddirprwyaeth, a ddy- wedodd mai dymuniad unfrydol a chalonog y pwyll- gor ydoedd ar fod i'r darlun a fwriadant ei gynwyno gael ei osod yn mhlith eraill 0 henafiaid ardderchog y ty henafol bwnw, i ddwyii tystiolaeth i oasau dyfodol o'r parch a'r edmygedd a goleddid at yr yswain ieuanc gan ei denantiaid, ei gyfeillion, a'i ewyllyswyr da yn y sir bono a'r siroeda amgyiciv- ynoL Darllenwyd yr anerchiad iSyr Richard, yn Saesneg, gan y Parch W. Trevor, ac yn Gymraeg gau Mr Oweu, Lledwigan, fel y cSnlyn Anerchiad i Syr Richard L, M. Williams-Eulkeley, &bg&tig, eyfl-icynedig oddiwrth ei denantiaid a'i tflflFfUic.i, ar achlysur ei anrhegiad d darlun o'i *jjcCo, ar y fydd 0 Uagfyr, 1883. SYR,—Y mae'r foment hapus wedi d'od oddiamgylch, yd y gall oich tenantiaid a'ch eyfoillion roddityst.iolieib. newyddol i'w hoEEder ohonoch. Heddyw, ar dd3' iid eich etiledd i'w oed, hyderwu gael y rhagoriraii. amlygu i chwi, pa mor ddiffuant yr ydym bob amse gwerthfawrogi eich ymddygiad aurhydeddus a didw3, tuagatom fel tir-feddiannydd, a'ch caredigrwydd a.'ch dianwadalwch fel cyfaill; ac o'ch sicrhau ein bod yn teimlo'r dyddordeb dyfnaf yn mhobpeth a fyddo'Ji tueddu i chwanegu at eich dedwrddweh, ac yiyffiiawV obeithio yr adforir eich iechyd ar fyrder, modd galIocg; fel ayut, gymeryd rhan yn amgylchiadau cyhoedrfiaTy wL a'r gymydogaeth. Gyda'r teimladau didwyllaf y dymutiwn eich Ilongyfarch, ac yr ewyllysiwn i chwi lawenydd y dydd a cbyda phob dyledus barch y crefwn arnoch dderbyn oddiwrth eich tenantiaid a'ch cyf eillion, fel gwystl o'u hedmygedd a'u hoifder, y darlun hwn alch mab, Richard Henry, yr hwn a fu mor dra charedig a chafliatau i ni gadw dydd ei ddyfodiad i'w oed yny modd hwn. Y mae yn ddywenydd genym ganfo(I yn ei-dvlhc-r wi-olvvych a diffuaut, addewid o ddyfodol teilwng o'i enw a'i hynafiaid. Hir y parbao yo. gysur ac yn hyfvydwch i chwi; a hir y bo'ch chwitliau, drwy gymorth Duw, yn gyngorwr ac yn arweinydd iddo yntau. Dymunwu hefyd ar i'n cydnab- ydilbeth fwyaf diolchgar gael ei chyflwyno i Lady WiIIiamq-Bufkeley, yr hon trwy ei hynawsedd gwastadol ei diwydrwydd haelionus, a'i gofal ystyrbwyll, sydd, wedi lhvyr enill ein serchiadau. Aear aingylcliiad fel hwn ni fynem er dim anghofio datgan ein dymuniadau goreu ar ran eich merch ieuanc, yr hon sydd mor anwyl genych. Syr, ein dymuniad a'n gobaith yw, ar i lawer o hyfrydwch ddeilliaw i chwi rhagllaw oddiwrth amgylchiadau y dydd hwn a'u hadgofion, ac i'r rhai hyn wasanaethu fel tystiolaeth i chwi yn holl gyfnewidiadau a damweiniau bywyd, eich bod yn meddu ar ein cydymdsimlad sereliocaf, un ac oil. (Arwyddwyd dros y Tanysgrifwyr), Oeorge Pritchard Hayner, Cadeirydd. Robert Owen,Lledwigan,) T „ William Robert?,Ty Hon! (Is Gadeirwyr. R. G. Tlioma. Ysgrifenydd Mvgedol. Y Cadfridog Williams, ar ran y barwnig, yr hwn oedd yn analluog i fod yn bi-e.senot oherwydd afiechyd, a gydnabyddodd y cyfryw mewn ychydig l eiriau pert a phriodol i'r amgylchiad. Yna darllanwyd yr anerchiad i Mr Williams- Bulkeley, yn Saesneg gan Mr Owen, Caerau, ac yn Gymraeg gau Mr Roberts, Ty Hen, fel y canlyn Amrchiad i Wcliard Henry Williams-Bulkeley, Ysw., ar. ae. >ut\ei Ddyfodiad i'w Oed, mab ac etifedd Sir R. L. Jf. Willictms-Bulkeletf, Barw- nig, cilflwilnedig a;- y lydd 0 Ragfyr, 188:J. SYR,—Gyda theinolad IU >5 barch dinuant yr ydym ni, y rha.i ydym denautiaid ar dref-tad-»eth,'ac ereill eich cyfeillion a'clli ewyllyswyr da chwithau, yn clymuuo cyflwyno yn unfiydol i chwi ein Iloii-gyfareliiadau di- dwyHaf a gwresooaf aryr aclilysur hapus o'ch dyfodiad i oed. Dwg eich enw ar gof i ni Did yn unig eich tad anrhydeddus, Syr Richard Willians-Bulbeley, ond ar- weinia ni yn ol at eich taid, yr hwn trwy ei hynawsedd a'i gyinwynasgarwch a Iwyddodd i osod y berthynas rhwng y Tir-feddianydd a'r Tir-ddeiliad ar sail o gyf- ymddiried a chydymdeimlad, a choffadwiiaetli yr hwn nis gallwn ?ai na mawr barchu. Pe na buasai genym unrhyw reswna arall i amlygu ein cydnabyddiaeth, digon yw i ni allu dwyed em bod yn ddyledus i ym- ostyngiad a bawddgarweh, caredigrwydd a hynawsedd y teulu am y cyd-ddealltwris «<th hapus sydd rhyngom —yr hwn sydd mor hanfodol i gysur, diogelwch, a llwyddiant cymdeithas yn gyffrediuol. Gyda llawen- ydd, gan hyny, y cymerwn y cyHeusdra hwn i ad- newyddu, drvvoch chwi, ein hymlyniad diysgo a chywir wrth daulu Baron Hill; a chroesawu, yn ebll person, gynrychiolydd teilwng 0 anrhydedd a thraddodiadau eich tenlu hynafol. Tra ya gwylio ar rediad blynydd- oedd eich hieuenctyd gyda dyddordeb cynyddol, nis gaUem lai na chanfod yn eich tymer hynaws arwydd- ion tra gobeithiol o gy^awniad ein disgwyliadau goreu. Dyraunwn ddiolch i chwi yn y modd didwyllaf am ryngu bodd genyeh gaoiataii i ni gadw gwyl av eich dyfodiad i ood, trwy gyflwyno i'ch pnrehus dad ddar- lun o honoch-datlun a gaiff le, ui hyderwn, ym mlilith rhestyr hirfaith eich hynafiaid enwog. Ewyllysiem vn fawr ychwanegu at ein llon-gyfarchiadau hyn, ein dy- muniadau gwresocaf ar fod i'ch Lad gael adferiad iech- yd buan, modd y gallo eto ail ymaflyd yn ei ddyled- swyddau cyhoeddus, i gyflawni pa rai y mae wedi ei gynysgaedau a'r fatli gymhwysderau. Derbyniwch, Syr, ein dymuniadau unfiydol a gwresocaf ar i iechyd, tangnefedd, a hawddfyd fod yn gyfran wastadoli chwi. Ein gweddi ddiffuant yw ar fod i feadith y Nefoedd orphwys arnoch; ac ar i adgof o'ch arhosiad yn ein plith am hir oes yn Y;zwltd eich genedigaeth fod yn deetyu 11hwen chwedi: "*at eia plant. (Arwyddwyd) George Pritchard Rayner, Cadeirydd. Robert Owen, Lledwigan, ) TGd; William Roberts, Ty Hen, j ls °aaeu wyr' R. H. Thomas. Ysgrifenydd Mygedol. Mr Bulkeley, mewn atsbiad, a ddywedodd ei fod yn teimlo yn ddiolchgar iawn am y dyronniadau da a ddatganwyd yn yr anerchiad. Gobeithiai mewn amser bron trwy weithredoadd yr hyn a ddyweclai mewn geiriau—geiriau a ddauai o ddyfuderoedd isafeigalon. Cafodd y ddirprwyaeth wedi hyny lunchiwn yn y palasdy. Yn yr hwyr, rhoddwyd gwledd ardderchog yn y Williams-Bulkeley Arms Hotel, er anrbydeddu dyfodiad y gwr ieuanc i'w oed. Arweiniwyd ef o'r fyaedfa i bare y Baron Hill gan nifer mawr o drigol- ion y dref. Blsenorid yr orymdaith gan seindorf y milisia, a nifer o t -Zlaau yn cario lfaglau. Y oedd yr ystafell wedi ei haddurno yn brydferf a rhifai y cwmni oddeutu cant. Llywyddwyd gg yr Anrhydeddus G. S. Douglas-Pennant, ac yr dd- prif foneddigssau yr ardaloedd yn blrewnol. ^r aly cynyg y llwncdeatynau arferol, a thraddodi amryw areithiau, ymwasgarodd y cwmni, Yr oedd seindorf y milisa yn bresenol, a chafwyd detholion cerddorol gan y Mri \thley Thomas (Fencerdd Mon), Owen Pritchard, W. Dixon, a W. GriffiLii. Mr D. Parry, Bethesda, ydoedd y eyfeilydd. Ffaglai coelcerthi bron yn mhob "man ar hyd a lledyr ynys, ac yr,v-Id Ferry Talyfoel (ac YI1 en- wedig preswylfod yr hybareli Gadben Jones) a'r Gartli Ferry (preswylfod Mr T. Morgan), wedi eu goleuo yn ysplenydd. LLAWEN^DD YN LLANBEDRGOCH. Rhoddwyd te yn yi Ysgoldy Plwyfol i nifer mawr, ac yn yr hwyr goleuwyd coel-certhi mewn amryw fanau megys yn Plasgwyn, Plas Goronwy Isaf, ac ar fryn ar dir PlasGoronwy Uchaf. Y diweddaf oodd y mwyaf 0 gryn lawtr, Cafwyd llawer 0 chwareuon a difyrion diniwed 0 dan arolygiaeth Mil W. II ughes-Jones, Plas Bitch, Ferguson, ae eraill. Rhan- wyd y swm 0 bum' punt, rliodd. Syr Richard Bulk- ley, i dlodion y plwyr, gan Mri W. Hughes-Jones, Griffith Roberts, Piss Goronwy; a Hugh Hughes, Penycafn. Yr oedd brwdfrydedd mawr yn cael ei ddangos. YR OLYGFA YR NIIALYFOEL. Gwnaed arddangosian hardd gan y Cadben Henry Jone.s, perchenog y Menai Hotel, Tal y Foel. Cymer- odd y Cadben Henry Jones fantais o'r achlysur hwn i arddangos ei barch i dy a thylwytli y Baron Hill. Cyneuwyd naw o zoelcerthi dirfawr ar y bryniau o'r tu ol Pr gwestty, a n chiat blue lights a tocJceis am oriau, tra'r oedd poo paen yn mhob ffenestr o'r Hotel yn casi ei goleio a g«i.'i>nadau amryliw a dis- glaer. Tynodd yr oiygfa hardd sylw lluoedd 0 drig- olion Caernarfon. Dywedodd un Americanwr Cymreig—Mr Robens, 0 Walla 11a, ger San Francisco, na welodii efe olygfa a bod adlcwyrch y sroleuadau ar α- ifroad(I y Fenai yn wir fa^ "dog ? bardr' oil: -~r

.A "\TU,-r YN YM J.

Y CYMRY YN LLUNDAIN.

INODIADAU O'R DEHEUDIR.

BAOHGEN inREIDUS YN NGHONWY.

ANGUDD lil-IYFIvUIJ.

-', Y GYFLAFAN YN Y SOUDAN.

TWItCI

FERAINC.

INDIA.

"MADAGASCAR.

BELGHJM.

AMERICI

'7- YR AIPHT.

~SERYIA- "

[No title]