Hide Articles List

36 articles on this Page

ABEHTSin.

CAERGYBI.

CAERFYRDDIN.

CONWY.

m t CRICCIETH. ' C ^

„CEINEWYDD,

FFESTINIOG.

GILLie-AEs/ '

L n t SLLA^DEILO.

,YTIOUSTAIN ASH.

! , NASTLLE.

, - ?3STa-ilOES

j ST £ YM.3f.

| TBEDEGrAR. :

Lim-rciti a cr,"

News
Cite
Share

Lim-rciti a cr," Y MISOLIOX CYMREIG A11 RHAG FY?, Fe ddylai gwerth a theilyngdod y gyfroi a (rwbl- heir gyda y rhifyn hwn o'r 7VinUan fod yn gyaier- adwyaetli ddigonol i gael cylchrediad eaDgacL ar gyfer y flwyddyn newydd, heb son dim am yr livs- bvsrwydd rydd y golygydd medrus (Parch II ugh Jones) parthed ei barotoaiau. Diiynasom gyíi boddhad, o fis i fis, gynwysiad pob riiifyu, ac ni v.elsoin ynddynt ddim ar nad ydoedd yn cyflcu y crefyddol a'r buddiol, ac yn rhwym o fod er gwas- anaeth i'r ieuenctyd, a gallwn yn'ddiffuant gydsynio a pbob gair o ragymadrodd y *Gol., a dyweyd hefyd fod y WinUan yn gwir haeudu y gefnogaeth "yr ,aL)f?liaamdani. Addewir cynorthwy rhai o ienorioa mwyaf blaenllaw yr enwad ir gn-fci, y flwyddyn nesaf —amryw o'r rhai a wnaethant waith rhagorol yn y eyfeiriad hwn yn y gorphenol. Erddunwi: fiwyddya tfrwytlilawn i'r cyhoeddiad. Bu ymdrechion golygwyr Dysgedt/dd y Plant ar liyd y flwyddyn lion yn dra iiwyddiannus mewa ystyr lenyddol. Caed rS ifynau difyr, dyddorol, ac addysgiadol, ac nis gall na fu dylanwad boddhaol yu dilyn y darlleniad ohonynt. Mae ei hawl i gefnog- aeth ya y flwyddyn ddyfodol yn yr hyn a tll eleni, ac os gwerthfa-vrogir hyny yn deg a p^riodol, rhaid y bydd rliitadi y derby nwy r yn llawer lilw ocach yn y dy fodol. Llawer o fudd a p'.iles-?r digymvsg a gawsom o ddarllen Trysorfa y Plant am Rhagtyr, fel bob amser. Dyna gyfroi XXiL wdi ei gorphen, a threfn- -IA iadau am v iwyddyn 1384 yn awr yn caei eu gwneyd. M;e mye'd anghj-ffredin ar y 2>ri/sorfoc facii, a'r fnih yw iiyderac ymddiried y Eaiioedd der- by uwv r yn medru^rwydd Mr Levi i ddarpam ar eu cyfer, fel nad oes raid iddo ar ddeclir-' i blwyddya roddi myncgiad o'r hyn a fwriada wneuthur ya ystod ei misoedd. Bu y Dsi/sorfa eleni y petii i fod yn boblogaidd. Parhaed i egtyn ei liyfforddiatit riiaprol, ac i baro ell waetl yr .0" a'r genedl sydd yn codi. Iihifyn cydwerth iawn yw yr un uiweddaf hwn. o'r Cenad lledd, svdd ger ein bron. Mae prsgelh y Parch D. M. Jenkins yn d ws iawn. Er yn fer, ysgrif flasu's yw yr un ar yr Hynarch DJoctof Sees, ysgrifell gwr oedd yn bur gyfarwydd a'r gwrth- ddrych athrylithgar. Crybwyllir yn fyr, ond ya dyweyd llawer am dano fel lienor, areithiwr, a phregcthwr. Da fydd gaii bob darller.yd 1 ddeall y cynwysir yn y Ceaarl y flwyddyn nesaf amryw vsgrifau, "Adgofion gan "Un'a'i hadwaenai." Mae y rhelyw or rh:" t hwti yafudd- iol ac ymarferol. Wele dair cvfrol, bellach, w-edi rtt gorphen, an lleiiyddiaeth dCnwinyddol, farddonol, fywgraphj ddol, addysgol, adoiygyddol, &-c., wedi ett cyfoethogi gryn lawer drwyddynt. Aiae yu liaweit genym ai'.u darllen fod y golygydd (y Parch W. Nicholson) wedi cael cryn raddau o aclnewyddiad ieelryd, a diau fod dymuniad diffoant llawerosdd ar iddo gael pob rhwydd-deb i genadu heddwch yn y dyfodol. Nid rhaid i ni ysgriienu uemaw yn ffafr yr E?ti-- f/rawn, am ei fod y inia hwn 010 yn cynwys ertbygl- au mor rhagorol a dim a gyhooddwyd yn rhifynau eraill y flwyddyn hon, ac mae dwcyd hyny yn llawn ddigon. Dywed y golygydd, na bydd pail yn yr ymdrechion y flwyddyn ddyfodol i ga iw i fyny gymeriad llenyddol y cyhoeddiad. Bydd y LIlI. gyfroi o r Drysorfa yn orphenedig gyda y rhifyn presenol, a bydd yn un werthfawr ya mhlitii y gyfres. Mae ail ran Hunan-gofiant Rhys Lewis" yn"gorphen yn y rhifyn hwn, ae nid ydym yn rhvfpddu o gwbl fod bodd a buddy darllen- wyr yn galw am barhad yr ysgrifau gwir ddoniol a dyddorol hyn. Mae y rhaglen ar gyfer y dyfodol ya aduaw llawer, agall y darlleuvryr ddisgwyl erthygl- au neu draethodau gan amryw o barchedigion galtuoeaf y cyf undeb ar faterion dyddorol, yr oil yn gyfryw fel ag v gellir j*n liyderti? ddisgwyl hyr- wyddiant pellacli i ledaeniad y cyhoeddiad. Fel y gellid yn naturiol ddisgwyl. ruohhr gofod helaetii yn Nt/sgeaydd Rhagfyr i goffb.au am yr Hybaivlj lilraetliog. Dywedir rliai pethau gan Dr Thomas yn ei bregeili nas gwel^om hwy yn argraff- edig o'r blaan am yr hen fngail-bregesh wr enwog. M rhvw dd}.1dordeb prudù61wy£u:; yn y bregetli drwyddi. Ar wahau i hyn, a'r crybwyllia iau eraill am y diweddar Ddoctor, nid oes nemawr ddim i dynu. sylw yn y rhifyn, Gw-^ldu. yw gair ar ddyfodol y cylehgrawn. Bydd yn dda gan y derbynwyr gael ar ddeall y bydd y trefuiadau golygyddol y flwyddyn nesaf yn fwy boddfaaol. Mae y rhag-drefn yn dra chyitwysfawr, ac yn 1 y flwyddyn ceir ertiiyglau ar Y ffnrfiau newyddion y mae Duwinyddiaeih yn gymeryd. Dylanwad CrSstionogaeth ar arfer- ion y byd o'r cychwyn, (1\ Ar y Gaethfasnacli, (2) I? Ar BrioiM^ Ac. Saffe Marched yn yr Eglwys. ttwaedd y dosbartliiadau iselaf ar yr eglwys. Pa :• tVid i wneyd y Cwrdd Gweddi. y Gyfeillach, a chynulHadau eraiil yr Eglwys yn fwy atdyraadoi ac effeit hiol ? Y cyfrifoldeb o godi Piegethwvr. Hen Gai'ictors Pegws o r Bala, &c. Luther: Ki Oes a'i Waitli. Atlirouiaeth Foesol a Meddyliol, pa fodd i'w astuuio, a'r pwys o wneut-hur hyny. Pum Mynudau— yr hyn a ellir wneyd ohon- ynt. Y Fasnach Feddwol a'r Llywodraeth. Cwestiwn Da<lgysyrlitiad fijfiwysljoegr yn Ngb3*mru. Y Golofa Bydd, yn attar f r.*d?.dleuir i ddeclireu y cwestawn — Ymweliadau h /einidogaethol, a pha le y mae y terfynau? gauù Yma It Thraw, Nodiadau Misol (gan Itarber). Amrywiaethau, gan Hen Gasglwr cyfarwydd. V* Wers Gyffredinil. Heblaw hvn, ceir banes y Genadaeth.yu ns;hyda lluawriO bethau eraill. Ysgrif uiir gan amryw o'r prtt lenorion tu fewn a thu aUau i gyicii yr euwad, rhai ohonynt yn Aelodau Stueddol ac yn wyr o fri cenedlaethol. Coyda rhifyn Iow,.Vt rhoddir sfsd • iigi avi-ig rhagorol o'r diweddar Hiraeli'pg. .•la? yr Auiif/uatf/ aui y tuia hwn yn tneddu dydd- ordeb mwy iia cbyffrcdiu i henafiaethwyr Cymreig, oblegid fod ynddo erthygt gan Mr T. Morgan Owen, M.A., ar Jdau iian balasdai Gilar a Phlas lolyn, ger Dywed Air Owen ei fod ef yn nghwmni rheithor Pentrefoeia.s a Mr Edward Morris, rthy l, wedi ymwe'.ed i'r d iau hen leoeild hynod hyn. Dywed m ;i tei:!u y Tj-ysiaid sefydh.^ant Gilar, ae fod henafiaid ac < daft aid Rhys ap Meredydd, yr hwa arweiuiodd Wyr y Wlad IVhaf. ac a gariai y faner Brydcinig yo iloswor! h i'r Breniu Harri, wedi byw yn lIda lolyn. Cryb.vylla aui ge,-Atiu Rhys ya mynweat Yapyrty llan, t, pUt pres coSadwriaetkal i dulu Gethiii. Wedi son am arswydedd y fro ddyiuuuol breaenol hon yn yr hen amseroedd, mae Mr D. yn riioJdi oliou henafol y Gilar ivc hwn le sydd yn awr yn ierimly) a PhlM lolya. Ilysbysir 111 LxI yr Artuftui -y yn demyn cefuogaeth- eang a chyayddoi, ac yn brawl o hyny, y an f' [«i-cuenogioa ya penderfyiut ei wneyd o hy. aUaa yn well nag erioe-d, a bi&i uvvn oddiwrUi y gyfiaa lair o ertiiyglau ar amryfal destyaau sydd ger CIlt brolu aas gwolwtt paham aa ddyUi iod felly,

---It'Yl'RAlTlI BWYSia I AMAETHWIR…

,-"".""Ç BRYLUAD LLONG BERTIIYNOL…

CFMDEITILVS GYFANSODDIADOL…

YMOSODIAD AR GAlt POST GAN…

HWYl, ~WJBTlI~G0ria " IIWYI,"

EISTEDDFOD Y SAR, ,.'.

l\IAlnVOLAETII IAllLL eRA…

JFFAOTRI WEDI EI LLOSGI YX…

ANGAU DISYFYD YN NGTIAE-R-FYRDDIN.

, .( DIRrvN TRYMIONAR FFERMWlfB.

nUNANLADDIAD EltmU BARN,YDD.

CYMDEITHAS A'UTItAWoN YSGOLION…

AFONYDD SlilONT, GWVKFAI,…

[No title]

-"è. "gaernasfof.

ABERCARN.

at t . ' BANG0E

BALA.

-----BETHESDA.

PONIYPSIDJ).

TREFORRIS,