Hide Articles List

36 articles on this Page

ABEHTSin.

CAERGYBI.

CAERFYRDDIN.

CONWY.

m t CRICCIETH. ' C ^

„CEINEWYDD,

FFESTINIOG.

News
Cite
Share

FFESTINIOG. Cin.W5FNIAD TYSTEB IE PARCH E, !A-Z JONES.— Nos lau cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn y I farebnadfa, i gyflwyno y dysteb i'r Parch Evan Jones, ar ei ymadawiad oddiyma i Llangaffo a Llangeinwen, AIOR. Y7r oedd y dysieb yn cynwys oriawr a chad- wen aur, wri ting-desk hardd, llogell-lestri cymundeb arian, yn nghyda IIN-fr Werthfawr yn cynwysenwau y rhai danysgrifasant at y dvsteb, Y cyfan yn werth dros 51p., wedi eu cyfranu gan ychydig dros 500 o'r ardalwyr. Yn absenoiieb y Parch R. Killin, ^ywyddwyd gan y Parch J. Davies, Blaenau. Datganwyd teimladau da at Air Jones gan y Parch Llewelyn R. Hughes (olynydd Air Jones), Am Riharcl Rowlands, O. Jones, Pengwern Villa; W. Jones (Ffestinfab); E. G. Evans, Ciogwvnbritli. Cyflwynwydgwahanol ranau v dysteb gan Aliss Light, Brynllewelyn; Airs Davies, Cae'rbkidd; Master George Casson, Blaenddol; Mr 0. Davies, ysgolfeistr y National School. Y mae y parch a ddaiigosodd yr ardal tuagat Air Jones yn arddangos y eaile a ( eniliodd ya eio plith yn ystod yr un mlynedd ar ddeg y bu yma yn gweinidogaethu. MABWOLAEIH Y PARCH HUMPHREY WIT.1.IAMS. '—Dydd Iau diweddaf, bu farw yr hen weinidog da hwn, ar ol cystudd maith, yn 73 mlwydil oe!A. Cieddir efyn mynwent Ffestiniog ddydd Alawrili Yr oedd iddo air da gan bawb a chan y gwirionedd ei hunan." Af AKWOLAETH Ala WILTIAM JONES (AWKXYPB). —Trymaidd genyf y gorchwyl o hysbysu marwol- aeth fy hen gy fail 1 cywir a'm perthynas hoff Air W. Jone (Alwenydd), yr hyn ddigwyddoJd nosFercher "iw13c.daf, yn ci anedd yn Salem-terrace, Illtivrbryfdir, iLyn dihoeiii mewn cystudd am amser maith, yn aroenig y ddau fis diweddaf, fel y gorfodwyd ef i roddi i fyny bob gwaith, yn wir cyn hyny. Synai ci gymydogion a'i gydweithwyr yn chwarel y Llech- wedd am yr vmdreciiion a wnai gyda chorpb lles^ a gwanaidd i ddiiyn ei alwedigaeth, vn gystal ag am ofal a in ear ei briod, galarus bellach, i gynal el natur du_irywiedig i fyny. O ran teuluyddiaeth, brodor ydoedd o Ffestiniog, wedi ei eni yn Llan r, ae y mae iddo lawer o oorthyiiasau eto yn y a'i, amgylchoedd. Ei lien da.d Evan Jones (Evan Sion, Ty'rynys), a fu fawr tua. 25 o flynyddoedd yn ol, yn nghapel Peniel yn ddisvmwth pan y pregethai y diweddar Barch it. Parry. Cofiwyf yi yn dda am y noson. Ei ben fam, Sian E lwa-id. fel vr adnabyddid hi, a'i dilynodd yn mhen rhai blyayddoed 1. Coffa da am yr hen' a'r plant lluosog, rwl 083 un ohonynt yn Ffestiniog. Y mae y lluaws phmt. ydynt fyw, yn America. Yr olaf ohonynt a aeth yno oedd Mr Richard Jones, gof Porthmadog. ) r oedd y trancedig wedi bod vn rira' Mmudoiers biynyddau, yn Nghorwen, Corris, a manau eraii!. Modd bynag, arweiniwyd ef. vn ol ei ddymumud atom mewn ami i lythyr. i'w lien ardal I ddiwe-.wu ei 02s, a chladdwyd ef ddydd Sadwrn unvedaaf yn lien fynwent Ffestiniog, lie oedd vn bur bysbys iddo, a lie y soniodd lawer am dauo Meddai ar lawer o ffraetliineb a chraffder meddyliol ac yr ydoedd yn fardd gwir aweuyddol, yn enwedi^ iel englynydd. Eniliodd lawer o wobrwyon, ni gredwn, ac yr ydoedd yn un o wir biant, y "dduwias gredwn, ac yr ydoedd yn un o wir biant, y "dduwias Cendwen, a ciioti* y bairdd am ami un o'i enrdvn- 17U am amser maith. Heddwch i'w lwch." Gwemydslwyd yn v claddedigaeth gan y Parclm J. Davies, St. Dewi (ya yr iron yr ydoedd yn aelod), a') Parch R. Hughes: Dangosodd y Parch R. fiillin he.ydei gyuymdexmlad trwy roddi vr holl off. y-n at wasana^tRt-uIn y trancedig.—Ffetutfeib.

GILLie-AEs/ '

L n t SLLA^DEILO.

,YTIOUSTAIN ASH.

! , NASTLLE.

, - ?3STa-ilOES

j ST £ YM.3f.

| TBEDEGrAR. :

Lim-rciti a cr,"

---It'Yl'RAlTlI BWYSia I AMAETHWIR…

,-"".""Ç BRYLUAD LLONG BERTIIYNOL…

CFMDEITILVS GYFANSODDIADOL…

YMOSODIAD AR GAlt POST GAN…

HWYl, ~WJBTlI~G0ria " IIWYI,"

EISTEDDFOD Y SAR, ,.'.

l\IAlnVOLAETII IAllLL eRA…

JFFAOTRI WEDI EI LLOSGI YX…

ANGAU DISYFYD YN NGTIAE-R-FYRDDIN.

, .( DIRrvN TRYMIONAR FFERMWlfB.

nUNANLADDIAD EltmU BARN,YDD.

CYMDEITHAS A'UTItAWoN YSGOLION…

AFONYDD SlilONT, GWVKFAI,…

[No title]

-"è. "gaernasfof.

ABERCARN.

at t . ' BANG0E

BALA.

-----BETHESDA.

PONIYPSIDJ).

TREFORRIS,