Hide Articles List

36 articles on this Page

ABEHTSin.

CAERGYBI.

CAERFYRDDIN.

CONWY.

m t CRICCIETH. ' C ^

News
Cite
Share

m t CRICCIETH. C lAHH Yx AMEUICA.— Yr wythnos ddiw !'1V' jrhoddodd y Parch J. Owen, ALA.* y ri.an ddi > 1 ] 1 banes ei daitii yn America i gynulleidfa luo' «" i £ ?ei Seisnig. Rhoddodd y rhan gyntaf o'r dditi-' yn yr un He amser yn ol, ond nid pawb a >My- nru'^mgr rV aUU 'J1 S^Y^d, canys yr oadd v pris am tyned yno yn ormod i'r cyilredin allit^i gyrhaedd. -Rhoddodd Mr Owen y rhan ddiweddaf yn rhad, path newydd i ddarbihwyr yr oes hon jPni«iTkwy naturiol fuasai i'r ddau deit!i..vr fvne 1 i iCiiaioedd ychwarelydd i ddarlithio? Buaslvr yn tyoS*- hyny gan mai y chwarelwyr fel dosn' -q, oeadynt yn talu eu treuliau ar y daith. Oi'nw'i mai diwedd hyn eto fydd distawrwydd, ac mai "well ryddai 1 ba ,vb sydd yn teimlo aws'dd, tvned'vno a chael prawi personol o'r wlad a'i rhinweddati EXSXKDDFOD v CASTKLL.—Fel y gwelir m-wn co.ofn arall, dynia r pnf dest.ynau wedi d'od o r esgorfa, a hyny yn gynarach eleni nag arferol. \i wnaf y tro hwn ond yn unig sylwi ar y gwobiwyon, canys nid ydys eto wedi gweled y dallen gvil iw.i o- ydyw allan o r wasg, wedi hyny'dichon v" car sylwi ar y testynau, a maddened y pwyll^r 1' mi am fy y myriad, canys ni bydd genym un math o dcimlad drwg wrth wneyd hyny. Nid yn ami y ceir banes am gylchwyl wedi dal ei thir cvstal a-» ua "V-iwV Cnccieth,' a phan ystyrier fod' v gwobiwyon wedi cael eu hyehwanegu bob troyr ydys yn c^! mwy o ac O i Odeddu. Gwehr oddiwrtli y riaestr el -ni f0!'l y gwoijrau wedi eu codi i satle anrhydaddus ar v put ddarnau cerddorol, eto nid ydw'yf yn credu mewn rnoddi aau ddernyn un amsei-' i gvstadln eitur gwell fuasai chwilio am un dernvn cyfart«l i'r ddau rnewn meithder ac ansawdd. Gwelirfod ewrn p° feru7<Ii'1 hyn ^'1 hj d yn nod ein p'. if & cynvgfa y pwyligor ro !;ii gwobr o -«,p acd.1 arian, i, l,iv1„wUa,u gryn lawer o waith am danynf, Dynar ail wobr eto yn lOp i gorau Lleyn a rhan o Lifionydd. Yr vdym yn deall mat Cnccieth ydyw y ierfyn dvvvreiniol, a chain y mor dros dir Aberdaron fod yn d^rfyn i'r rr r,°i-au plant eto gwelir fod 7p. Dvlid diolch u pwyngor am ilori ar y rheol uvH'redin ^jda; -.vobr hon, canys rhyw d.lau giui i bed war ydyw y rheo, gyda ciioran v plant. Er fo.l y wobr Y 6eiiU,or«- :>res wedi ei hyehwanegu eleni fel v rntjlyw, creihvyf bob amser rnewn rhoddi gwobrau mwy anrhydeddus i'r dosparth ytna o <.e.-ddorioii. oblegid ceir tystiolaetii bob blv Jyn' fod lia-.vii cymamt os nad mwy o frwdfrydedd a cb vdyiudeini- btu yn caei ei ddaugos ya y gystadleuaelh hon. Co..ei nad ydwyf yn beio dim ar y pwyligor am hyn «ieni, gan fod y wobr yn gyfartai i'r rheol gv-ffiadlu, ac o ran cyfartaledd i'r eisteddfod bydd yn uwcit. Bydd genyf sylw ar y testynau'oil yu y i ar Y gweddill o'r gwobrau. COLEQ- G067.I3D3 CYMECT.—Mewn pwyligor o ar- weddwyry Colag Genedlaethol, pasiwyd yn umrydol fod Mr Robert Pugha Jone3, Llundain, ac Ynysgain Bach, Criccieth, i fod yn gvnrychiolydd dros yrhan hon o Einonvdd. Y BWRDD YSGOL.—Oynhaliodd y bwrdd eu heis- teddiad yr wytbnos hon, ac yn mysg pethau eraill cynygiwyd arfod i ddau gael eu penodi i ofalu am yr adeilad, ac o hyn allan, osbydd eisiau yr adeilad at rhyw wasanaeth cyhoeddus, bydd gan y ddau byn bawl i'w gosod am swm penodol yn ddiau. Rhyfedd iawn eedd. gweled un o'r aelodau pan roddwyd y cynygiad i fyny i ddewis dau yn pleidleisio dfosto ei hun, nid yn ami y mae hyn yn digwydd yn yr oes oleu hou. Yr ydym o'r farn y buasai yn well i'r ei hun, nid yn ami y mae hyn yn digwydd yn yr oes oleu hou. Yr ydym o'r farn y buasai yn well i'r bwrdd adael yr ysgoldy yn rhad at wasanaeth y I tre. dalwyr,- Gohebydd.

„CEINEWYDD,

FFESTINIOG.

GILLie-AEs/ '

L n t SLLA^DEILO.

,YTIOUSTAIN ASH.

! , NASTLLE.

, - ?3STa-ilOES

j ST £ YM.3f.

| TBEDEGrAR. :

Lim-rciti a cr,"

---It'Yl'RAlTlI BWYSia I AMAETHWIR…

,-"".""Ç BRYLUAD LLONG BERTIIYNOL…

CFMDEITILVS GYFANSODDIADOL…

YMOSODIAD AR GAlt POST GAN…

HWYl, ~WJBTlI~G0ria " IIWYI,"

EISTEDDFOD Y SAR, ,.'.

l\IAlnVOLAETII IAllLL eRA…

JFFAOTRI WEDI EI LLOSGI YX…

ANGAU DISYFYD YN NGTIAE-R-FYRDDIN.

, .( DIRrvN TRYMIONAR FFERMWlfB.

nUNANLADDIAD EltmU BARN,YDD.

CYMDEITHAS A'UTItAWoN YSGOLION…

AFONYDD SlilONT, GWVKFAI,…

[No title]

-"è. "gaernasfof.

ABERCARN.

at t . ' BANG0E

BALA.

-----BETHESDA.

PONIYPSIDJ).

TREFORRIS,