Hide Articles List

36 articles on this Page

ABEHTSin.

CAERGYBI.

CAERFYRDDIN.

News
Cite
Share

CAERFYRDDIN. II CNANLADDl AD G W ALLGOITDD Y X.—Cy flawnodd aelod o walfgofdv y dref hon, o'r enw John Nash. 48 mlwydd oed, gof wrth ei alwedigaeth, hunan- laddiad trwy grogi ei hun, boreu ddydd Mercher diweddaf. Yr oedd yn anadlu pan ddeuwyd o hyd iddo; ac arferwyd pob dyfais i adfer ei fy wyd, ond yn ofer. Ymddengys i'r dyn anffolus wneyd cais ddwywaith o'r blaen i laud ei Imn. Cynhaliwyd trengholiad ar ei gorph ddydd Gwener, a dychtVel- wyd rheithfavu yn imol a tiiysliolaeth y meddygon. Feidl GYMDJIITIIAS. Cynhaliwyd y cyfarfod blynyddol mewn cysylltiad a'r gymdeithas hon. eleni, yn nghapel y Priordy, o dan lywyddiaeth y Parch D. Evans, Heol Awst. Cynrychioiid y Fam Gym- deithas gan y Parch Dr Rees, Abertawe. Carvvyd adroddiad 0 weitiirediadau y gangen G .'iiirei" yn y dosbarth hwn gan y Cyngorydd J°f,ewi's Johnstown, y tiysorydd. Anerchwyd y cyfarfod gan Dr Rees n'r Parch J. W. Lewis (Homo OJII), Heol y Dwr, a Proff. Jones. Cynulliad bvchan, oni cyfarfod dydd- orol. 1 ADor.x^.—Heblaw y cyfnewi-liaci yn vr hin, gwelir arwyddion eraill yn ein tref fod N, vn aijo-shau. Yn ffonesti- masnachdy y Mri Davies a'i Feibion yn Guildhall-square, y mae casgliad belaeth a phrydferth 9 ddetholion eymwvs iiodynrholdiol Nauo'.ig. DyUPK.aFIAD jj'.vv aiiwyd Vic 'i Cierc yn-'i^orsal y"Carmartheii and Cardigan Railway! yn y diet lion, 1 lenw; cvlch pw.ysig ar Reil&>rdd Caraca a GUIIRA, yn VONOZIIELTI, DCIHOUDIR A.meri,a. Rhed y rheilffordd hou o Guaira. porrhladd y u y dalaeth a nodwyd, i Caracas, y brif-ddinas. Y Fpaiu Fison.-—Cynhaliwyd hon dù."dJ Aler- cher diweddaf. Yr oedd nifer luosog 0 dda tewion at farchnad y Nadolig yn cael en cvnvg ar werih ond araf y gwerthent. Caf .vyd prisiau da am y rhai a werthwyd. G wort ho Id Mr Francis, ar werth wr amryw a fagwyd gan Mr Evans, Allt y Caduo, a Mr trosser ly gwyn, am symiau yn anirywio o 30n i ap. *-»wertbwyd defaid tewion am 0 10c i-l'»Lc v pwys. ){ACC.DÆ1J8.-Bwriada Cymdeitha? Ger li- orol Caerfyrddm, gynal cyngherdd mawred-Iog yn yr Assembly-rooms, iio.s Lun, y lofed cyfisol. pan' v peifforniir yr oratorio Ron ganddynt, a disg vy]»'i cyuulliad lluosog. J Y CLAVDV.-Nifer y cl;>iuon yn y sefydliad vn bresenol yw 1~ yn deroyn cymhorth a medds"'in- laetn oddtaban i'r clafdy, I JJ. Yn vstod vr wvtb- nos derbyniwy' y rboddion canlvnolTabernacl Caerfyrddm '"»e Ffynonhenry, lp ls (>e w"Hld \r J f- J9' a blycIl:lW 0 iiaU* oddi- 'v 'p Cnar'00 Morgan, Brynygarn, Tyddewi. i Oherwydd fod y pibeliau d\vir cysylltiedig a r peuiant yina wedi cu treulio i gryn raddan, penderfynodd y cynghor trefol bwreasu iwy 0 rai lladr newyddion, yn mesur 4'» t-o^ife u1 >7 gwnaed prawf cyhoeddus arnynt vn y Guild Had-square, prydnawn .Mawrth diweddaf, Vii ngwydd y maer a thorf 0 edrychwyr, a r'lo.blo Id" v peinant foddloarvyydd trwyad!.

CONWY.

m t CRICCIETH. ' C ^

„CEINEWYDD,

FFESTINIOG.

GILLie-AEs/ '

L n t SLLA^DEILO.

,YTIOUSTAIN ASH.

! , NASTLLE.

, - ?3STa-ilOES

j ST £ YM.3f.

| TBEDEGrAR. :

Lim-rciti a cr,"

---It'Yl'RAlTlI BWYSia I AMAETHWIR…

,-"".""Ç BRYLUAD LLONG BERTIIYNOL…

CFMDEITILVS GYFANSODDIADOL…

YMOSODIAD AR GAlt POST GAN…

HWYl, ~WJBTlI~G0ria " IIWYI,"

EISTEDDFOD Y SAR, ,.'.

l\IAlnVOLAETII IAllLL eRA…

JFFAOTRI WEDI EI LLOSGI YX…

ANGAU DISYFYD YN NGTIAE-R-FYRDDIN.

, .( DIRrvN TRYMIONAR FFERMWlfB.

nUNANLADDIAD EltmU BARN,YDD.

CYMDEITHAS A'UTItAWoN YSGOLION…

AFONYDD SlilONT, GWVKFAI,…

[No title]

-"è. "gaernasfof.

ABERCARN.

at t . ' BANG0E

BALA.

-----BETHESDA.

PONIYPSIDJ).

TREFORRIS,